10 VIII 1958 – Zmiana nazwy Krucjata Wstrzemięźliwości

Już w drugim numerze, z 23 października 1957  roku, „Niepokalana zwycięża” do motta „Królowo Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu” zostało dodane – za Ślubami Jasnogórskimi: „i rozwiązłości”. Tematyka czystości pojawia się coraz częściej zaś w odpowiedzi na nią napływają listy z prośbą o założenie Krucjaty Czystości (Skromności).

W dniu 11 maja 1958 roku zmieniono podtytuł pisma na bardziej adekwatny „Dodatek poświęcony walce o Polskę trzeźwą i czystą”. W Centrali zaczęto się zastanawiać i radzić czytelników nad zmianą nazwy Krucjaty Trzeźwości na Krucjata Wstrzemięźliwości:

Wstrzemięźliwość jest cnotą, jest postawą wewnętrzną, przez którą człowiek zwycięża pijaństwo, rozwiązłość i inne namiętności. (…) Słowo wstrzemięźliwość to słowo wielkiej przyszłości. (…) Uratować może ludzkość kultura powściągliwości, o tę kulturę trzeba walczyć, do tej kultury trzeba człowieka wychowywać. Trzeba głosić prawdziwą krucjatę wstrzemięźliwości.

W tym samym czasie Prymas Tysiąclecia wystosował z Jasnej Góry list do polskich dziewcząt, w którym wzywał do podjęcia Krucjaty Skromności. List został w całości opublikowany 27 lipca 1957 roku na łamach „Niepokalana zwycięża”:

Stać Was na to, aby wprowadzić obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się godny, skromny, prawdziwie kulturalny.

Wszystko to zaowocowało ogłoszeniem w kolejnym numerze z 10 sierpnia 1958 roku zmiany nazwy z Krucjata Trzeźwości na Krucjata Wstrzemięźliwości. Wyjaśniając powody ks. Franciszek Blachnicki podjął obszerną analizę nazwy punktując:

1) Nazwa ta podkreśla to, co odróżnia Krucjatę od innych ruchów i akcji przeciwalkoholowych i co stanowi jej specyficzny charakter i jej właściwą metodę zwalczania alkoholizmu. (…)Krucjata Wstrzemięźliwości stawia sobie jako główne zadanie mobilizowanie woli ludzkiej do walki z pijaństwem (…), kładąc szczególny nacisk na motywy moralne i religijne, na motyw miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego.

2) „Krucjata Wstrzemięźliwości” określa ruch noszący tę nazwę jako ruch o charakterze moralno-ascetycznym.

3) (…) lepiej wyraża charakter abstynencki (…).

4) Krucjata w swoim programie obejmuje nie tylko walkę z pijaństwem ale także z rozwiązłością. Pod pojęcie „Krucjata Wstrzemięźliwości” można więc podciągnąć zarówno walkę z pijaństwem, jak walkę z wszelkimi objawami rozwiązłości seksualnej.

  • Zobacz też Credo Krucjaty Wstrzemięźliwości (cz 1, cz 2)

    Zapisz się do newslettera