KWC za granicą

15. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči Bratia minoriti v Levoči Diakonia oslobodenia Hnutia Svetlo–Život Vás pozývajú na
15. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
Téma: Čistota v partnerských vzťahoch
(láska nie je len o sexe)

11. – 13. október 2013

Program:

Piatok 11. október 2013 15,50 – sv. omša
po sv. omši – prednáška pre mladých so svedectvom:
– IVANA KOVAĽOVÁ: Predmanželská čistota ako dar
– Hudobno-adoračné pásmo Levočskej mládeže

Sobota 12. október 2013
Od 7.00 – registrácia, ubytovanie účastníkov
7,50 – Úvodná sv. omša
Ďalší program v SOŠ pre zrakovo postihnutých, Nám. Št. Kluberta č. 1
9,30 – otvorenie – slávnostný príhovor – páter Mgr. ROMAN GAŽÚR
10,00 – prednáška: o. doc. ThDr. PaedDr. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ PhD. – Manželstvo a rodina v Svätom písme
11,00 – prednáška: MUDr. FRANTIŠEK ORLOVSKÝ – Čím je ohrozený život v dnešnej dobe
12,30-13,30 – diskusia k prednáškam
12,30-13,30 obedňajšia prestávka
14,00 – prednáška: o. ThDr. MARTIN KOLEJÁK PhD. Predmanželské vzťahy
15,00 – " Všetko ma svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom:" (Kazateľ 3,1)
svedectvo manželov DENISA A PETER NOVÁKOVCI
16,00 – prednáška so svedectvom – IVANA KOVAĽOVÁ – Predmanželská čistota ako dar
17,00 – Svedectvo manželov – hostí z Poľska
(po každej prednáške v rozsahu max. 45 minút bude diskusia k téme – cca 15 minút – účastníci si počas prednášky pripravia písomné otázky – lístky budú pripravené a moderátor ich pripraví prednášajúcemu na diskusiu)
18,00 – večera
19,00 – Krížová cesta za závislých ulicami mesta Levoča, ktorá vyvrcholí
adoráciami pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole Sv. Ducha

Nedeľa 13. október 2013
7,30 – ranné chvály – v aule školy
8,00 – raňajky
9,00 – 10,35 – vzájomné zdieľanie účastníkov sympózia
11,00 – záverečná sv. omša

Upresňujúce informácie:
ubytovanie: – v Útulku sv. Františka poplatok – dobrovoľný, vhodné je doniesť si vlastný spacák (možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu)
strava: – je zabezpečený obed v sobotu 12.10.2013, cena 3,50 € (V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!)

Záujem o obed, večeru a záujem o ubytovanie prosíme nahlásiť najneskoršie do pondelka 7. októbra 2013 do 18:00 hod. alebo telefonicky na mobilné číslo 0907 977 645.
Zmena programu vyhradená!!!

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera