Pielgrzymki

Relacja z 40. Ogólnopolskiej Pielgrzymki KWC do Wadowic, 20.09.2020

26 września 2020 r.  odbyła się 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W tym roku z racji na stulecie urodzin Karola Wojtyły miała ona miejsce w Wadowicach.

Pielgrzymowanie winno się kojarzyć z wędrówką, dlatego przebieg spotkania miał miejsce w trzech miejscach naznaczonych osobą papieża. Rozpoczęło się ono w kościele pw. św. Piotra, gdzie uczestnicy zostali powitani przez moderatora Centralnej Diakonii Wyzwolenia, ks. Krzysztofa Dukielskiego.

Po zapaleniu świecy oraz wezwaniu Ducha Świętego nastąpiła krótka adoracja Krzyża KWC. Była ona jednocześnie prośbą o uwolnienie z lęków oraz uwielbieniem Boga dającego dar wolności.

Po czasie zamyślenia i refleksji dyrektor Muzeum Domu Jana Pawła II, ks. Łukasz Piórkowski przedstawił trzy najważniejsze rysy wadowickiej ziemi, wynikające z korzeni wielkiego Polaka.

Następnie uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość dogłębnego zapoznania się z więzami, które łączyły Jana Pawła II z KWC za sprawą konferencji ks. Mirosława Żaka, który w dziele Krucjaty trwa już od 41 lat, natomiast od 25 lat troszczy się o jej rozwój w archidiecezji krakowskiej. Uwieńczeniem bogatej multimedialnie konferencji było żywe świadectwo Stanisławy Orzeł, członkini Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Po przemarszu do bazyliki wadowickiej miał miejsce szczytowy moment pielgrzymki – Msza Święta. W otoczeniu kapłanów sprawował ją ks. biskup Janusz Mastalski, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Celebrans w słowie skierowanym do pielgrzymów przypomniał o odpowiedzialności, jaka spoczywa na członkach KWC, jako tych, którzy niosą nadzieję. Zwrócił także uwagę na aktualność misji Krucjaty, która ma trwać, aż do ostatniego zniewolonego człowieka, a jej członkowie wzrastać na drodze ufności, konsekwencji i miłości.

Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa w kościele ojców karmelitów na „wadowickiej Górce”. Rozważania zostały przygotowane przez pana Macieja Jóźwiaka i odczytane przez członków Krucjaty. Niezwykłym ubogaceniem nabożeństwa były świadectwa życia osób zaangażowanych w KWC. Było to ukoronowanie czasu spędzonego w mieście, gdzie rodziła się świętość Jana Pawła II, gdzie ponad 300 uczestników pielgrzymki mogło zaczerpnąć ducha wolności, by z nową mocą przeciwstawiać się temu, co uwłacza ludzkiej godności.

 Na podstawie: Newsletter Ruchu Światło-Życie – październik 2020

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera