Wydarzenia ogólnopolskie

II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Sękocin Stary

II kongres KWC

W dniach 5-7 listopada 2021 r., już po raz drugi, Centralna Diakonia Wyzwolenia zorganizowała Kongres dla członków KWC ze wszystkich diecezji.

Kongres rozpoczął się w piątek wieczorem zawiązaniem wspólnoty i słowem moderatora krajowego KWC ks. Jarosława Błażejaka oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka. Oprawę muzyczną wszystkich części Kongresu zorganizował Darek Kwiatkowski, śpiewając i akompaniując na gitarze.

Głównym powodem było omówienie, przedyskutowanie i konsultacja założeń „Strategii diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-2024” i jej miejsce w Narodowym Programie Trzeźwości.

Godnego miejsca uczestnikom użyczył hotel Groman w Sękocinie pod Warszawą. 

Nie zawiedli członkowie Krucjaty – reprezentowane były prawie wszystkie diecezje, w liczbie ok. 150 osób. Ważne sprawy KWC domagały się bowiem ostatecznej akceptacji. Wszystkich czeka teraz ich wdrażanie w życie lokalnych społeczności.

Organizatorzy zadbali o kompetentnych prelegentów – specjalistów w dziedzinie uzależnień, naukowców i praktyków.

Blok wykładowy w drugim dniu Kongresu rozpoczął prof. Krzysztof Wojcieszek, mówiąc nt. zadań KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Zapoznał słuchaczy z interesującymi tezami:

– większa szkodliwość społeczna powodowana jest przez ludzi pijących, niekoniecznie będących uzależnionymi; 

– średnia długość życia spadła o 2 lata (jeszcze przed pandemią) z powodu nadmiernego spożycia alkoholu;

– zauważalny jest nadal brak powszechnej wiedzy wśród społeczeństwa nt. alkoholu i skutków jego nadmiernego spożycia.

Kolejny prelegent ks. Marek Sędek przybliżył zagadnienie „KWC w Ruchu Światło-Życie”. Przedstawił zwięźle ewolucję w czasie: od Krucjaty Trzeźwości poprzez Krucjatę Wstrzemięźliwości aż do roku 1979 i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będącej nowym wymiarem walki o godność człowieka. Wspomniał także o trwającej budowie Centrum KWC na Kopiej Górce w Krościenku. Informację wzbogaciły wizualizacje projektu.

Ostatnim wykładowcą przed coffee break był ks. Piotr Kulbacki, prof. KUL, członek założyciel KWC. Mówił o głoszeniu Ewangelii Wyzwolenia we wspólnocie Kościoła, w parafii, które to zagadnienie jest od lat tematem jego prac naukowych. Profesor odpowiadał również na pytania dotyczące podpisania deklaracji Krucjaty. To rozwiało wiele wątpliwości.

Po przerwie Katarzyna Owczarek, wieloletni członek CDW, wygłosiła online wykład nt. „Zaangażowanie członków i kandydatów KWC”. Katarzyna, opierając się na „Podręczniku KWC” ks. Blachnickiego, zachęcała do podejmowania służby na rzecz tych, którzy są niewolnikami nałogów i kierowania się przy tym zasadą maksymalnego realizmu.

Kolejne wykłady ks. Jarosława Błażejaka i ks. Wojciecha Ignasiaka dotyczyły sfery praktycznej: „KWC w wychowaniu młodzieży i indywidualnego wsparcia osób potrzebujących pomocy”. Ks. Błażejak, wskazując na współczesne problemy w wychowaniu do wiary młodego pokolenia, podkreślił potrzebę modlitwy w intencji„spraw niewydolnych”. Z kolei ks. Wojciech uwrażliwiał na to, by w ramach pomocy łączyć modlitwę i duchowe wsparcie z konkretnym działaniem na rzecz potrzebujących pomocy.

Moderator krajowy KWC ks. Jarosław Błażejak

Gościem honorowym Kongresu był biskup Tadeusz Bronakowski – od lat orędownik trzeźwości narodu, który tego dnia celebrował wraz z innymi kapłanami uroczystą Eucharystię. Miało to miejsce w miejscowym kościele św. Faustyny. Tematem wygłoszonej homilii była m.in. właściwa relacja z Panem Bogiem chroniąca współczesnego człowieka przed zagubieniem i uzależnieniami.

Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego

Po obiedzie odbyła się miła uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia I edycji Akademii Lokalnych Liderów Trzeźwości. Następnie rozpoczęto pracowity blok warsztatowy. Uczestnicy podzieleni na grupy omawiali poszczególne punkty „Strategii diakonii KWC” na lata 2021-24 i sposoby wdrażania ich w życie. To ważna część Kongresu, a nawet jego sedno. Od wypracowanych wniosków będą zależały losy „Strategii”.

Praca w grupach nad wdrożeniem w życie „Strategii KWC”

Wieczorową porą, w sękocińskim kościele, członkowie KWC modlili się w intencjach o trzeźwość, otrzymali pamiątkowe krzyże Krucjaty oraz indywidualne błogosławieństwo „idźcie i głoście”. 

Drugi dzień Kongresu zakończyła uroczysta kolacja i pogodny wieczór. Znakomity wodzirej i tancerz o niespożytej energii – ks. Wojciech Ignasiak zadbał o dobrą zabawę uczestników wieczoru.

Niedzielny blok wykładowy rozpoczął Henryk Kowalczyk, mówiąc na podstawie własnych doświadczeń jako parlamentarzysty o działalności KWC w przestrzeni publicznej. Proponował sposoby włączenia samorządów do realizacji zadań KWC na poziomie lokalnym.

Z kolei przedstawiciel młodego pokolenia Mateusz Terlikowski, członek CDW, mówił o roli, jaką social media mogą odegrać w zaistnieniu KWC w przestrzeni wirtualnej; wspomniał także o kwartalniku „Eleuteria”. 

Natomiast Wojciech Terlikowski, członek CDW, przybliżył struktury KWC i zasady ich kolegialności, subsydiarności i solidarności. 

Wiele osób oczekiwało na wykład dotyczący tematu roku „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”. Zaproszony prelegent Andrzej Kowalski, znawca życia i dorobku naukowego ks. Franciszka Blachnickiego, przybliżył wydaną na emigracji w Carlsbergu książkę o tym tytule.

Kongres zakończyła uroczysta Msza święta. Uczestnicy, wymieniając serdeczności, rozjechali się do swoich środowisk bogatsi o wiedzę i pełni zapału do realizacji „Strategii diakonii KWC”.

Agnieszka Trojanowska

Może cię zainteresować