poznańska Rekolekcje (relacje)

Rekolekcje PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE w Bąblinie

W dniach 4-6 lutego 2022 Centralna Diakonia Wyzwolenia zorganizowała rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny MSF w Bąblinie w archidiecezji poznańskiej.

Rekolekcje prowadził o. Piotr Gałązka MSF wraz z Katarzyną i Maciejem Jóźwiakami. W rekolekcjach wzięły udział 34 osoby – członkowie, kandydaci i sympatycy KWC. Rekolekcje pogłębiły wiedzę uczestników o ks. Franciszku Blachnickim i jego drodze ku polskiej teologii wyzwolenia. Uczestnicy zapoznali się z treścią programu PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE podczas katechez Andrzeja Kowalskiego i Macieja Jóźwiaka oraz spotkań w grupach. Dopełnieniem były Msze Święte z homiliami o. Piotra poświęconymi trzem wymiarom teologii wyzwolenia ks. Blachnickiego. Uczestnicy rekolekcji wzięli udział w Drodze Krzyżowej i nabożeństwie maryjnym.

Był to czas rozwoju duchowego, poznania sensu hasła roku OŻK 2021 PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE. Owocem rekolekcji były złożone podczas ostatniego dnia deklaracje członkowskie i kandydackie KWC.

Maciej Jóźwiak

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera