Powiadomienia

Multimedia

30 IX 1955 - 1 XI 1956 Przygotowania w Niepokalanowie

Od 30 września 1955 r. do 1 listopada 1956 r. sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przebywa przez blisko rok z 3-miesięczną przerwą u oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, wskutek konfliktu władz komunistycznych z Kościołem katowickim. Sługa Boży otrzymał ułaskawienie  14 sierpnia 1942 r., po ponad czteromiesięcznym oczekiwaniu na wyrok śmierci w gestapowskim więzieniu w Katowicach. Dokładnie rok po męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana Kolbego w Auschwitz, co z czasem założyciel Krucjaty odebrał jako znak, by kontynuować wizję franciszkanina. Jeszcze będąc w seminarium, w 1947 r. - na 8 lat przed pobytem w Niepokalanowie, wstąpił do Milicji Niepokalanej. Jest to ruch maryjno-apostolski, założony w 1917 r. przez o. Maksymiliana, nastawiony na nawracanie grzeszników, przez osobiste zawierzenie Maryi. W seminarium również czytał regularnie "Rycerza Niepokalanej", który od 1922 r. stanowi organ prasowy Milicji Niepokalanej. 

ks. Franciszek Blachnicki w Niepokalanowie

W Niepokalanowie "anemiczny agent Niepokalanej", jak żartobliwie ks. Franciszka nazywała tamtejsza wspólnota franciszkańska studiuje duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego(zobacz: kwc.oaza.pl/sw-maksymilian-hetman-koronny-krolowej-polski). Przebywając we franciszkańskim klasztorze zaplanował stworzenie ośrodka tzw. "Niepokalanowa diecezjalnego", który miał odzwierciedlać ideę maksymilianowską w diecezji, który miał animować życie chrześcijańskie i wychowywać młodzież. 

Św. Maksymilian stał się mu tak bliski, że chciał [ks. Blachnicki] zakładać Niepokalanów śląski: miejsce modlitwy i intensywnego apostolstwa. Okazja tak nadarzyła się niebawem, gdy organizował Krucjatę Wstrzmięźliwości, realizująca ideały walki o trzeźwość i czystość w uciemiężonym okupacja hitlerowską i stalinowską narodzie polskim. Centrala Krucjaty Wstrzmięźliwości w Katowicach stała się miejscem intensywnej posługi modlitwy i apostolstwa (za: ks. dr P. Kulbacki, kwc.oaza.pl/sladami-zalozyciela-krucjaty).

Inspirację duchowością maksymilianowską widać także w zapoczątkowanej w tym czasie przez Sługę Bożego działalności oazowej. Co rano na oazie był wznoszony błękitny sztandar Niepokalanej przy śpiewie hymnu Rycerstwa Niepokalanej, do którego młodzi chłopcy włączali się na zakończenie rekolekcji.

W tym czasie, 26 sierpnia 1956 r. zostają złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które staną się bezpośrednią inspiracją do powstania pierwszej KrucjatyDwa dni później zaprasza do Niepokalanowa grupę księży ze swojej diecezji, aby omówić z nimi apostolat maryjny w duchu maksymilianowskim, w niedługim czasie przekształcony w Krucjatę Trzeźwości.
 

Zdjęcie: www.oaza.de

Źródła:

  • www.niepokalanow.pl
  • Ks. A. Wodarczyk. Prorok Żywego Kościoła
  • maryjni.pl, Odpis listu ks. Fr. Blachnickiego, nadesłany do Niepokalanowa, 28.7.1956

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

Rekolekcje: Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia

"Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia - czyli Niepokalana Matka Kościoła Patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Rekolekcje odbędą się w terminie 10-13.Październik 2019 r. w Swarzewie