8 i 15 IX 1957 – Ogłoszenie Krucjaty Trzeźwości

8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny po raz pierwszy publicznie ogłoszono Krucjatę Trzeźwości w Piekarach, przed Cudownym Obrazem Panienki Piekarskiej, nad grobem ks. J. A. Ficka. Tydzień później, w uroczystość Siedmiu Boleści NMP, ogłoszono ją w Tychach, przed ołtarzem nad którym pod Krzyżem stoi Matka Boleściwa i św. Maria Magdalena – nad grobem ks. J. Kapicy.

Te dwa fakty wskazują, iż ruch – Krucjata Trzeźwości pragnie świadomie nawiązać do tych dwóch wielkich działaczy antyalkoholowych i dobroczyńców ludu śląskiego. Pragnie z nich uczynić swoich wodzów i nauczycieli. Oni bowiem są wyrazicielami dwóch podstawowych idei Krucjaty Trzeźwości: idei maryjnej i idei abstynenckiej.

Za: Ks. F. Blachnicki "Niepokalana Zwycięża" 13 X 1957 r.

Pierwszym członkiem Krucjaty Trzeźwości był kard. Ignacy Jeż – wtedy rektor Niższego Seminarium Duchownego. Więcej o symbolice KT na: http://www.eleuteria.oaza.pl/41/Ryba.html

    Zapisz się do newslettera