Powiadomienia

Multimedia

Apel do władz

Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, Środa Popielcowa, 1 marca 2006

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Premier Rządu RP Kazimierz Marcinkiewicz
Minister Edukacji i Nauki Michał Seweryński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski
Minister Zdrowia Zbigniew Religa

Jako uczestnicy Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej prosimy o zmianę w ustawie „o wychowaniu w trzeźwości” tak, aby podnieść próg wiekowy spożywania i sprzedaży alkoholu z 18 na 21 lat, jak to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych.

W 1996 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła ogólnopolski sondaż w 1.540 szkołach podstawowych i średnich w 10.500 klasach. Sondażem objęto 200.000 uczniów w wieku 13-17 lat. Przebieg zbierania opinii wśród młodzieży relacjonował na bieżąco Program 1 Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio. Tzw. „Sonda 21” wykazała, że 2/3 młodzieży opowiedziało się za podniesieniem granicy wieku uprawniającego do nabywania napojów alkoholowych z 18 do 21lat!

Propozycja zmiany w/w ustawy jest motywowana troską o prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Nieukształtowany do końca psychicznie i biologicznie młody człowiek jest podatny na uzależnienia i ma utrudniony rozwój osobowościowy. W okresie największego potencjału rozwojowego zaburza się chęć zdobywania wiedzy i umiejętności.

Trzeba bardziej dbać o trzeźwość młodzieży niż o przyszłość producentów piwa.

Z poważaniem
uczestnicy
Studium Animatorów Trzeźwości

Do wiadomości:
Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek
Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki
Wojewoda Łódzki Helena Pietraszkiewicz
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna Mikuła
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodziców Ropsan
„Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”
media
Dołączamy także podpisy innych osób popierających naszą propozycję.