Powiadomienia

Multimedia

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Czerwiec 2019

Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC - 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary, grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci oraz zbyt małe zaangazowanie członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w konkretne działania na rzecz wyzwolenia i wolności.     Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w piątą z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie składać ofiary. Dlatego w czerwcową pierwszą sobotę, ale także przez cały miesiąc bedziemy podejmowali wołanie o Ducha Świetego, aby czynił Nas Nowymi ludźmi żyjącymi Nową kulturą w Nowych wspólnotach.  Jako Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła chcemy troszczyć się o wspólnotę Kościoła, a szczególnie o obecność w Niej naszej kochanej młodzieży. W posynodalnej adhortacji Christus Vivit Papież Franciszek zachęca Nas: "aby pomóc ludziom młodym wzrastać w braterstwie, by żyli jak bracia, pomagali sobie nawzajem, tworzyli wspólnotę, służyli innym, byli blisko ubogich. Jeśli braterska miłość jest "nowym przykazaniem" (por. J 13,34), jesli jest "doskonałym wypełnieniem Prawa" (Rz 13,10), jeśli jest tym, co najlepiej ukazuje naszą miłość do Boga, to powinna zajmować ważne miejsce we wszelkim planie formacji i rozwoju młodziezy." (Christus Vivit nr 215).   

            Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy :
            „Dzieci  fatimskie musiały bardzo wiele cierpieć, ponieważ Maryja uczyniła z nich świadków swojego orędzia. Każdy kto usiłuje dawać świadectwo prawdzie i czynić prawdę, będzie musiał znosić prześladowania, aż do ofiary życia włącznie. Tego rodzaju ofiary mają wielką moc nawracania grzeszników. Szczególną moc ma świadectwo cierpienia, jeżeli ofiarujemy je za tych, którzy są ich przyczyną, którzy nam je zadają. W ten sposób naśladujemy Chrystusa, który przybijany do krzyża, modlił się : „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”(Łk 23, 34).
            Świadectwo cierpienia i znoszenie prześladowań, w szczególny sposób wyzwala nas samych, bo wtedy realizujemy właściwą hierarchię wartości, a przede wszystkim – stawiamy na pierwszym miejscu miłość. Dlatego oddanie życia z miłości jest najwyższym aktem wolności. Świadectwo takie stawia również tych, których chcemy wyzwolić, w obliczu nowego, nieznanego im świata wartości i to może w nich wywołać zaniepokojenie, zachwianie pewności siebie, refleksję i wstrząs nawrócenia.”(List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

            Chcemy więc jako Krucjata Wyzwolenia Człowieka stać niezachwianie na straży Prawdy głoszonej oczywiście z miłością. Chcemy w ten sposób dać naszej młodzieży świadectwo, że warto żyć pięknie, zgodnie z Ewangelią. Świadectwo wolności, gotowość do poświęceń, zniesienia trudności dla Chrystusa niech wypraszają u Boga Nowe życie dla naszej młodzieży.

            Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kogresu i Pielgzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

Zapraszam chętnych w sobotę 8 czerwca do Kościoła Wotum w Katowicach na modlitwę od 10.00 do 14.00.                                                    

                     W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

                                           Ks. Wojciech Ignasiak