Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Kwiecień

Kwiecień 2019

 

O dar trzeźwości dla męża. Marianna [2019.04.27]

O zdrowie psychiczne i fizyczne oraz umocnienie w wierze. Marcin [2019.04.28]

 

Dziękuję Ci, Panie, za radość spotkania z rodziną. Aleksandra [2019.04.28]

 

O uzdrowienie Agnieszki z choroby nowotworowej. Norbert [2019.04.26]

O nawrócenie i dar wiary dla Doroty. Bartosz[2109.04.24]

Maryjo, uproś błogosławieństwo Boże dla mnie i mojej rodziny. Renata [2019.04.24]

Maryjo, pomóż mojej córce i zaprowadź do Jezusa. Renata [2019.04.24]

O udaną operację i powrót na misje. Krzysztof [2019.04.23]

O uzdrowienie duszy i ciała Grażyny. Maria [2019.04.22]

 

Dziękuję Ci, Boże, za rozpoczęcie terapii odwykowej przez Agnieszkę. Jola [2019.04.20]

 

O dobre owoce dla duszy i ciała terapii odwykowej Agnieszki. Jola [2019.04.20]

 

Dziękuję Ci, Panie, za sakrament pokuty i łaski otrzymane. Ola [2019.04.15]

 

O uwolnienie Tomasza z nałogu alkoholowego. Maria [2019.04.12]

 

O dobrą spowiedź. Ola [2019.04.11]

O Boże błogosławieństwo i udaną operację dla mamy. Jan [2019.04.11]

O dary Ducha Świętego dla lekarzy operujących, pielęgniarek i osób opiekujących się mamą. Jan [2019.04.11]

O łaskę nieba dla zmarłych: babci Heleny, jej brata Mariana, dziadków Józefa, Lucjana, Stanisława, wujka Antoniego oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących. Magdalena [2019.04.10]

O łaskę trzeźwości dla ojca i brata. Magdalena [2019.04.10]

O odwagę do podjęcia terapii i mądrość w podjęciu ważnej decyzji. Magdalena [2019.04.10]

O łaskę zdrowia duszy i ciała dla mamy. Magdalena [2019.04.10]

Dziękuję Ci, Panie, za mojego przełożonego. Renata [2019.04.09]

O załatwienie trudnej sprawy zawodowej zgodnie z wolą Bożą. Ola [2019.04.04]

Dziękuję Ci, Boże, za poprawę zdrowia Ksawerka  i jego radość. Dorota [2019.04.04]

O potrzebne łaski dla Ksawerka i jego rodziny oraz modlących się w jego intencji. Ciocia [2019.04.04]

O opamiętanie z uzależnienia alkoholowego dla Doroty z Kalisza i Grzegorza z Ostrowa Wielkopolskiego. Mama [2019.04.04]

O uzdrowienie z choroby psychicznej mego wnuka Miłosza. Joanna [2019.04.04]

O wiarę dla wnuka i jego matki. Grażyna [2019.04.04]

Dziękuję Ci, Panie, za pracę, ktorą otrzymał mój zięć. Dorota [2019.04.04]

O łaskę zdrowia duszy i ciała dla mojej mamy. Dorota [2019.04.04]

O Boże błogosławieństwo dla mojej firmy. Rafał [2019.04.04]

O uratowanie mojego małżeństwa. Wiktor [2019.04.04]

O łaskę trzeźwości dla Mieczysława, Krzysztofa, Tomasza, Stanisława. [2019.04.04]

O sakramentalny związek małżeński dla Patrycji i Krzysztofa. Leonarda [2019.04.04]

 

O potrzebne łaski dla Moniki i jej rodziny. Leonarda [2019.04.04]

 

O opiekę Aniołów Stróżów dla moich wnucząt. Leonarda [2019.04.04]

 

O umocnienie wiary, zdrowie i dobre relacje w rodzinie. Leonarda [2019.04.04]

 

O wytrwałość i cierpliwość dla chorych i cierpiących, oraz tych, którzy się nimi opiekują. Leonarda [2019.04.04]

 

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, dar życia, wiarę i moją rodzinę. Leonarda [2019.04.04]

 

Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoją nieustanną opiekę nade mną i moimi bliskimi. Leonarda [2019.04.04]

 

Dziękuje Ci, Matko, za opiekę i pomoc w każdej potrzebie. Elżbieta [2019.04.01]

 

O błogosławieństwo Boże dla Joli i jej rodziny. Aleksandra [2019.04.01]

 

O dobrą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2019.04.01]

O umocnienie wiary, nadziei miłości dla Wacława, Anny, Krystyny, Magdaleny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2019.04.01]

O zdrowie i potrzebne łaski dla mnie, dla moich dzieci i wnuków. Elżbieta [2019.04.01]

 

O wyzwolenie z choroby alkoholowej dla Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana, Bożeny. Elżbieta [2019.04.01]

 

O wyzwolenie od narkotyków Szymona. Mama

 

O szybki powrót mamy do zdrowia. Elżbieta [2019.04.01]

 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla księży: Mariusza, Piotra, Agnieszki. Elżbieta [2019.04.01]

 

O nawrócenie i dobrą spowiedź za zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2019.04.01]

 

O zdrowie dla chorych w naszych rodzinach. Elżbieta [2019.04.01]

 

O wytrwanie w postanowieniach i umocnienie wiary. Elżbieta [2019.04.01]

 

O trzeźwość w naszych rodzinach w naszym narodzie. Elżbieta [2019.04.01]

 

O wyzwolenie zniewolonych wszelkimi uzależnieniami. Elżbieta [2019.04.01]

 

O zdrowie i potrzebne łaski dla siostry Justyny. Elżbieta [2019.04.01]

 

O wytrwanie w postanowieniach i umocnienie wiary. Elżbieta [2019.04.01]

 

O dobrą spowiedź wielkopostną. Elżbieta [2019.04.01]

Dziękuję Ci, Panie, za peregrynację obrazu św. Józefa w naszej parafii oraz łaski tam otrzymane. Aleksandra [2019.04.01]

 

 Msze święte w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

    6 kwietnia w Krościenku o godz. 7.00 odprawi ks. Marek Sędek

01.04 - 30.04

Wesele Wesel 2020

Ks. Mirosław Kszczot, Ks. Władyslaw Zązel, Koordynatorzy z Komitetem Organizacyjnym oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel mają zaszczyt zaprosić do Radomia na XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe Wesele Wesel w dniach 30.7.-2.8.2020.

ORDW w Wilnie

Zapraszamy członków KWC na ORDW w Wilnie w terminie 11-19 lipca 2020.