Intencje – Luty

O Bożą ochronę od knowań szatańskich, wszelkiego szkodliwego wpływu czarów i uroków złych osób działających na szkodę Twoich sług: Nataszy, Jana i Michała. Jan (2014.02.28)

O dary Ducha Świętego dla rodziny. Jan (2014.02.28)

O zdrowie dla Huberta. Babcia (2014.02.28)

O uwolnienie z alkoholowego nałogu dla Wiesława i Zbigniewa oraz łaskę cierpliwości i miłości dla ich rodzin. Dorota (2014.02.26)

O nawrócenie i dary Ducha Świętego dla pewnego kapłana. Przyjaciele (2014.02.25)

O uzdrowienie z lęków i niskiej samooceny mojego męża Michała. Helena (2014.02.25)

O to, by mój mąż zaufał Jezusowi, który go odkupił i który w każdej chwili może go pokrzepić. Helena (2014.02.25)

O mądrość i dojrzałość dla męża. Helena (2014.02.25)

O uwolnienie  Edwarda od 15lat zniewolenia alkoholowego i nieporadności życiowej. Sebastian (2014.02.23)

O zdrowie fizyczne i duchowe, uwolnienie od lęku dla mamy. Sebastian (2014.02.23)

O pomoc w wyjściu z masturbacji. Anna Maria (2014.02.20)

O dary Ducha Świętego i opiekę Maryi. Anna Maria (2014.02.20)

O wyzwolenie z wszystkich lęków i stresów oraz zaufanie Bogu. Anna Maria (2014.02.20)

O zdrowie dla teściowej. Anna (2014.02.20)

Boże, dziękujemy za Twoje łaski. Jan (2014.02.18)

O zdrowie dla Huberta. Jan (2014.02.18)

O dary Ducha Świętego w ważnej sprawie. Jan (2014.02.18)

O ochronę od zła oraz szczęśliwą podróż dla całej rodziny. Jan (2014.02.18)

O dary Ducha Świętego dla Kamili. Babcia (2014.02.18)

Dziękuję Ci, Boże, za odnalezienie Natalii. Babcia (2014.02.17)

O łaskę zdrowia  dla Mariusza, potrzebne łaski dla Niego i lekarzy oraz całej Rodziny. Beata (2014.02.16)

O utrzymanie ciąży dla Marii. Bożenka (2014.02.16)

O mądre decyzje dla Anety. Zofia (2014.02.16)

O pomoc Bożej Opatrznosci i pocieszenia dla naszego rozbitego małżeństwa. Mirka (2014.02.15)

O opamiętanie i nawrócenie męża Michała. Mirka (2014.02.15)

O miłość i zgodę w rodzinie. Mirka (2014.02.15)

O dar odwagi i nadzei. Radek (2014.02.14)

O uzdrowienie z depresji. Radek (2014.02.14)

O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny i przyjaciół. Radek (2014.02.14)

O cierpliwość i mocną wiarę. Radek (2014.02.14)

O zdrowie dla Huberta i Znajomej. Jan (2014.02.14)

O błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Świętego w Bogu znanej sprawie. Jan (2014.02.14)

O odpuszczenie grzechów i obronę od zła doczesnego dla całej rodziny. Jan (2014.02.14)

O cierpliwość dla wszystkich oraz siebie wzajemnie dla nasz ch kapłanów. Parafianka (2014.02.14)

O madrość i świętość dla ks. Andrzeja i ks. Roberta. Parafianka (2014.02.14)

Dziękuję Ci, Panie, za dar nadziei. Ola (2014.02.13)

O rozeznanie drogi powołania dla Andrzeja. Alina (2014.02.13)

O nawrócenie syna. Ula (2014.02.12)

O dary Ducha Świętego dla Natalii i Mateusza. Mateusz (2014.02.12)

O rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Maria (2014.02.11)

O zrozumienie z córką i zięciem. Maria (2014.02.11)

O siły do dalszej pracy. Maria (2014.02.11)

O zdrowie dla mnie. Maria (2014.02.11)

O pokój wieczny dla śp. N. Beata (2014.02.10)

Maryjo, uchroń moją córkę i wnuka przed kontaktami z pewnym człowiekiem. Matka (2014.02.10)

O potrzebne łaski dla Marysi i Roberta oraz ich adoptowanych dzieci. Beata (2014.02.09)

O potrzebne laski dla Mirki, Moniki, Marysi, Danuty, Beaty, Haliny, Ewy i ich rodzin. Beata (2014.02.09)

O uratowanie małżeństw Danuty i Ryszarda oraz Kornelii i Łukasza. Beata (2014.02.09)

O potrzebne łaski dla Roberta. Beata (2014.02.09)

O uzdrowienie Marii oraz potrzebne łaski dla jej rodziny. Beata (2014.02.09)

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Rafała. Beata (2014.02.09)

O uwolnienie z uzależnienia od hazardu Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja. Beata (2014.02.09)

O potrzebne łaski dla Marka i jego ziny. Beata (2014.02.09)

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata (2014.02.09)

O dar rekolekcji ignacjański ch dla Marysi, Wiesławy, Marzeny i Wojtka. Beata (2014.02.09)

O ptrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji. Beata (2014.02.09)

O zgodę i miłość w rodzinie. Be a ta (2014.02.09)

O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Anny. Beata (2014.02.09)

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mego brata Andrzeja. Beata (2014.02.09)

O potrzebne łaski dla moich braci i ich ridzin. Beata (2014.02.09)

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata (2014.02.09)

O dar trzeźwosci dla Andrzeja, Kornelii, Agaty, Anny, Marka, Grzega, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romans, Ryśka, Janusza, Małgorzaty, Janusza, Bogdana, Andrzeja, Jerzego. Beata (2014.02.09)

O uzdrowienie z depresji Bogusia. Beata (2014.02.09) O ulgę w cierpieniu dla Marzeny i potrzebne łaski lekarzy. Beata (2014.02.09) O uratowanie małżeństwa Wiolety i Dariusza. Wiesia (2014.02.09)

O dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i dla mnie. Renata (2014.02.09)

O odczytanie woli Bozej w swoim zyciu. Beata (2014.02.09)

O potrzebne łaski dla ks. Rekolekcjonisty oraz uczestników rekolekcji w Niechobrzu. Beata (2014.02.09)

O łaskę mocnej wiary i odczytanie woli Bożej w swoim życiu dla Kasi i Pawła. Beata (2014.02.09)

O dar trzeźwości dla Damiana. Marysia (2014.02.09)

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata (2014.02.09)

O błogosławieństwo Boże na czas rekolekcji KWC Dębica oraz potrzebne łaski dla ks. Rekolekcjonisty i s. Justyny. Beata(2014.02.09)

O łaskę wiary, xdrowie i pracę dla Artura. Ansa (2014.02.09)

Panie, dziękuję Ci, za łaskę rekolekcji ignacjanskich. Beata (2014.02.09)

O dobre owoce odprawionych rekolekcji. Beata (2014.02.09)

O pracę dla Łukasza, Andrzeja i Roberta. Beata (14.02.09)

O łaskę dialogu małżeńskiego dla Izy i Bogusia. Beata (2014.02.09)

O wyjaśnienie sprawy zaginięcia pieniędzy. Zofia (2014.02.09)

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata(2014.02.09)

O dary Ducha Świętego dla Zuzanny i Alexa. N. (2014.02.09)

O zdrowie, błogosławieństwo Boże w podróży. Jan (2014.02.07)

Duchu Święty, objaw nam to, o co z ufnością prosimy. Jan (2014.02.07)

O radość życia wiecznego dla śp. Taty. Andrzej (2014.02.06)

O pocieszenie, łaski Ducha Świętego i opiekę Bożą dla mamy. Andrzej (2014.02.06)

Dziękuję Ci, dobry Boże, za całe życie śp. Taty i wszystkie otrzymane łaski podczas jego choroby. Andrzej (2014.02.06)

Dzięki Ci, Boże, za wszystkie osoby, które modlitwą wstawienniczą uprosiły nam tak wiele łask. Andrzej (2014.02.06)

O zdrowie, opiekę Bożą i łaski Ducha Świętego dla całej rodziny. Andrzej (2014.02.06)

O uzdrowienie z wady wzroku i dobry wybór szkoły dla syna. Andrzej (2014.02.06)

O znalezienie odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego, spełnienie planów zawodowych i życiowych żony. Andrzej (2014.02.06)

O zdrowie dla żony. Andrzej (2014.02.06)

O wytrwanie w postach i pomyślność wszystkich podejmowanych przeze mnie dzieł. Ewa(2014.02.05)

Dziękuję Ci, Boże, za Twą dobroć i miłosierdzie oraz za wszelkie otrzymane łaski. Jola (2014.02.04)

O pracę dla Basi. Ola [2014.02.01]

O pojednanie z siostrą. Halina [2014.02.01]

O właściwe załatwienie trudnych spraw urzędowych przez Jarosława. Ola [2014.02.01]

O znalezienie pracy. Małgorzata [2014.02.01]

O załatwienie trudnych spraw rodzinnych przez Karola zgodnie z wolą Bożą. Mama [2014.02.01]

O miłosierdzie Boże oraz uwolnienie z prób samobójczych dla Józefa, Józka, Tadeusza i Grzegorza. Maria [2014.02.01]

O szczęśliwą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2014.02.01]

O trzeźwość dla moich sąsiadów Agnieszki, Leszka, Henryka, Marka. Renata [2014.02.01]

O uświęcenie powołania, trwanie w abstynencji i potrzebne łaski dla pewnego kapłana. Przyjaciele [2014.02.01]

O nawrócenie Kamili. Babcia [2014.02.01]

O dar wiary dla Bogusława. Halina [2014.02.01]

Za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o uzdrowienie Krzysztofa z nowotworu. Ola [2014.02.01]

O nawrócenie i trzeźwość dla Mariana. Ela [2014.02.01]

O nawrócenie i trzeźwość Janusza. Żona [2014.02.01]

O wyzwolenie z alkoholizmu, depresji i prób samobójczych Renaty i Janusza. Ola [2014.02.01]

O pojednanie Magdy i Lidki. Renata [2014.02.01]

O trzeźwość dla Agnieszki. Halina [2014.02.01]

O łaskę zbawienia, uwolnienie od choroby alkoholowej i łaskę odwagi do życia w trzeźwości dla Mariana. Elżbieta [2014.02.01]

O trzeźwość brata. Józefa [2014.02.01]

O uzdrowienie z depresji i nawrócenie Marcina. Tata [2014.02.01]

O pracę dla synów Jarosława i Marcina. Mieczysław [2014.02.01]

O nawrócenie moich dzieci i wnuków. Joanna [2014.02.01]

O zdrowie dla mamy. Aneta [2014.02.01]

O nawrócenie Kasi i Marcina. Ciocia [2014.02.01]

O rozwiązanie trudnej sprawy zawodowej. Lucyna (2014.02.01)

Dzięuję Ci, Panie, za moich przyjaciół. Ola (2014.02.01)

O znalezienie dobrej pracy przez męża. Agnieszka (2014.02.01)

O obfitość Bożych łask w pewnej sprawie. Jan (2014.02.01)

O zdrowie i błogosławieństwo w pracy dla całej rodziny. Jan (2014.02.01)

O ochronę od zła i przebaczenie grzechów dla całej rodziny. Jan (2014.02.01)

O zdrowie dla mojego dziedka Edwarda. Mateusz (2014.02.01)

O błogosławieństwo Boże dla mnie w intencji znznej Maryi. Jola (2014.02.01)