Intencje – Październik

 

O pojednanie z siostrą. Halina [2018.10.27]

O dar miłości dla moich dzieci i uratowanie ich małżeństwa i rodziny. Iwona [2018.10.26]

O pokój serca dla synowej. Gabriela [2018.10.25]

Dziękujemy Ci, Boże, że przez Ducha Świętego  wsparłeś rekolekcje tematyczne "Rozwinąć Skrzydła". Diakonia Wyzwolenia Kalisz [2018.10.22]

Boże,  dziękuję Ci, za spokój, wyciszenie, kapłana i wspólnotę rekolekcji tematycznych "Rozwinąć Skrzydła".  Wacława [2018.10.22]

O Boże błogosławieństwo dla małżeństw: Sławka i Agnieszki, Antoniego i Grażyny, Dawida i Magdy, Adama i Franciszki, Mieczysława i Bronisławy, Józefa i Janiny, Tadeusza i Janiny, Antoniego i Marii, Andrzeja i Heleny, Juliana i Eleonory, Ludwika i Józefy, Wawrzyńca i Julianny, Piotra i Marianny, Łukasza i Józefy, Jana i Ewy, Jana i Marii, Karola i Marianny, Jana i Marii, Karola i Marianny. Dawid [2018.10.19]

O siłę, nadzieję i wewnętrzny pokój dla mojej siostry, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią męża. Mariusz [2018.10.19]

O Boże błogosławieństwo dla naszego małżeństwa i posługi odpowiedzialnych w Domowym Kościele. Aneta i Krzysztof [2018.10.18]

O uzdrowienie Przemka z depresji. Natalia [2018.10.15]

O całkowite uwolnienie mnie z nieczystości, nałogu lekomanii i lęków. Augustyn [2018.10.14]

O łaskę trzeźwości dla Mieczysława, Tomasza, Krzysztofa, Stanisława. Leokadia [2018.10.12]

O sakramentalny związek małżeński dla Patrycji i Krzysztofa. Leokadia [2018.10.12]

O potrzebne łaski dla Moniki i jej rodziny. Leokadia [2018.10.12]

O zdrowie, zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Leokadia [2018.10.12]

O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących, oraz tych. którzy się nimi opiekują. Leokadia [2018.10.12]

O opiekę Aniołów Stróżów dla moich wnucząt. Leokadia [2018.10.12]

Dziękuję Ci, Panie, za otrzymane łaski. Leokadia [2018.10.12]

Dziękuję Ci, Maryjo, za Twą nieustanną opiekę nade mną i moją rodziną. Leokadia [2018.10.12]

O zdrowie, pokój serca i spokojny sen. Marcin [2018.10.11]

Dziękuję Ci, Panie, za czas rekolekcji w Mikorzynie i obfite dary, jakie na nas tam zesłałeś. Dorota [2018.10.08]

O łaskę nawrócenia ojca i brata i o wyzwolenie ich z nałogu alkoholowego. Magdalena [2018.10.04]

O uzdrowienie relacji w mojej rodzinie, wzajemną miłość, zgodę, przebaczenie, nawrócenie i pomoc w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych. Magdalena [2018.10.04]

O łaskę wypełnienia woli Bożej w moim życiu, o uzdrowienie psychiczne i duchowe, o mądrość w podejmowaniu decyzji i siłę w przeżywanych trudnościach. Magdalena [2018.10.04]

O łaskę utrzymania abstynencji dla żony. Mariusz [2018.10.02]

Dziękuję Ci, Matko, za opiekę i pomoc w każdej potrzebie. Elżbieta [2018.10.01]

O dary Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozie. Natalia [2018.10.01]

O pokój serca dla Czesławy. Ola [2018.10.01]

O umocnienie wiary, nadziei miłości dla Wacława, Anny, Krystyny, Magdaleny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2018.10.01]
O zdrowie i potrzebne łaski dla mnie, dla moich dzieci i wnuków

O wyzwolenie z choroby alkoholowej dla Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana, Bożeny. Elżbieta [2018.10.01]

O wyzwolenie od narkotyków dla Szymon. Mama [2018.10.01]

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla księży Mariusza i Piotra oraz siostry Agnieszki. Elżbieta [2018.10.01]

O nawrócenie i dobrą spowiedź dla zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2018.10.01]

O zdrowie dla chorych w naszych rodzinach. Elżbieta [2018.10.01] 

O wytrwanie w postanowieniach i umocnienie wiary. Elżbieta [2018.10.01]

O trzeźwość w naszych rodzinach w naszym narodzie. Elżbieta [2018.10.01]

O wolność dla zniewolonych wszelkimi uzależnieniami. Elżbieta [2018.10.01]

O pracę dla Marioli. Ola [2018.10.01]

O błogosławieństwo Boże dla diakonii wyzwolenia w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Aleksandra [2018.10.01]

O wyzwolenie Michała z lęków. Rodzice [2018.10.01]

O światło Boże dla Eleuterii. Ks. Piotr [2018.10.01]

O dobrą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2018.10.01]

Mszę świętą w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

6 października o godz. 7.00 w Krościenku odprawi ks. Marek Sędek