Intencje – Sierpień

O zdrowie dla Sylwii. Ola [2018.08.23]

O światło Ducha Świętego i pokorę dla Grzegorza. Monika [2018.08.23]

O cud rychłego pojednania, rozmowę i wybaczenie zranień dla Moniki i Grzegorza. Monika [2018.08.23]

O podjęcie właściwej decyzji w trudnej sytuacji. J. David [2018.08.19]

O pokój serca dla mamy. Czesława [2018.08.19]

O nawrócenie Pawła, wyzwolenie z nałogów i uwolnienie od złego. Żona [2018.08.17]

O błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa. Maja [2018.08.17]

O dobre przygotowanie i błogosławione owoce spotkania diacezjalnego KWC w Rokitnie. diakonia KWC [2018.08.15]

O przyspieszenie i wzrost gospodarczy Polski. Damian [2018.08.15]

O Boże błogosławieństwo dla córek kierowcy, który uczestniczył w katastrofie budowlanej. N. [2018.08.14]

O wyzwolenie Jakuba z narkomanii. Danuta i Krzysztof [2018.08.11]

O dobre przygotowanie i błogosławione owoce ogólnopolskiej pielgrzymki KWC do Poznania. diakonia KWC [2018.08.11]

O trzeźwość dla męża. Barbara [2018.08.11]

O zdrowie dla ks. Andrzeja. Ola [2018.08.11]

O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego przy pisaniu doktoratu. Aleksandra [2018.08.11]

O pokój serca dla Basi. Ola [2018.08.11]

O zdrowie dla ks. Krzysztofa. Ola [2018.08.11]

O pokój serca dla Mieczysława. Ola [2018.08.09]

O zdrowie duszy i ciała dla syna Jarosława. Mieczysław [2018.0809]

O opiekę i mądrość dla mnie, męża i czwórki naszych dzieci. AG [2018.08.05]

O zgodę i miłość w rodzinie. Irena [2018.08.05]

O łaskę trzeźwości dla Mieczysława, Krzysztofa, Tomasza, Stanisława. Leokadia [2018.08.05]

 

O łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego dla Patrycji i Krzysztofa. Leokadia [2018.08.05]

 

O potrzebne laski dla Moniki i jej rodziny. Leokadia [2018.08.05]

 

O łaskę zdrowia dla mnie i moich bliskich. Leokadia [2018.08.05]

 

O zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Leokadia [2018.08.05]

 

O opiekę Aniołów Stróżów dla moich wnucząt. Leokadia [2018.08.05]

 

O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących, oraz tych, którzy się nimi opiekują.

 

O łaskę nawrócenia da Ani i jej rodziny. Leokadia [2018.08.05]

 

Dziękuję Ci, Panie, za otrzymane laski i Tobie Maryjo za Twoją nieustanną opiekę nad nami. Leokadia [2018.08.05]

O trzeźwość męża. AG [2018.08.05]

O zdrowie córki Zofii i pomyślne rozwiązanie jej problemów szkolnych i duchowych. AG [2018.08.05]

O udaną operację i zdrowie dla Barbary. Dorota [2018.08.04]

O potrzebne łaski do napisania doktoratu. Ola [2018.08.04]

Dziękuję Ci, Matko, za opiekę i pomoc w każdej potrzebie. Elżbieta [2018.08.01]

O umocnienie wiary, nadziei miłości dla Wacława, Anny, Krystyny, Magdaleny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2018.08.01]

O zdrowie i potrzebne łaski dla mnie, dla moich dzieci i wnuków. Elżbieta [2018.08.01]

O wyzwolenie z choroby alkoholowej dla Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana, Bożeny. Elżbieta [2018.08.01]

O wyzwolenie od narkotyków dla Szymona. Mama [2018.08.01]

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla księży Mariusza i Piotra oraz siostry Agnieszki. Elżbieta [2018.08.01]

O nawrócenie i dobrą spowiedź dla zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2018.08.01]

Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego o wyzwolenie z nałogu alkoholowego mojego brata Artura i ojca Ryszarda. Magdalena [2018.08.01]

O mądrość w podejmowaniu decyzji życiowych, uwolnienie z lęku i wypełnieniu woli Bożej w moim życiu oraz o nawrócenie, zgodę i pokój dla naszej rodziny. Magdalena [2018.08.01]

O zdrowie dla chorych w naszych rodzinach. Elżbieta [2018.08.01] 

O dobrą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2018.08.01]

O wytrwanie w postanowieniach i umocnienie wiary. Elżbieta [2018.08.01]

O trzeźwość w naszych rodzinach i w naszym narodzie. Elżbieta [2018.08.01]

O wolność dla zniewolonych wszelkimi uzależnieniami. Elżbieta [2018.08.01]

O wyzwolenie Michała z lęków. Rodzice [2018.08.01]

O światło Boże dla Eleuterii. Ks. Piotr [2018.08.01]

 

Msze św. w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

sierpnia w Krościenku o godz. 7.00 odprawi ks. Marek Sędek