Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Sierpień

Sierpień 2020

O zdrowie dla Czesława wlaczącego z COVID-19 i potrzebne łaski dla żony  rodziny. Dorota [2020.08.29]

W Bogu wiadomych intencjach za P., zmarłych i konających, by nikt nie doznał wiecznego potępienia. Michaił [2020.08.24]

O ulgę dla dusz w czyśćcu cierpiących. Michaił [2020.08.24]

O uznanie Jana Pawła II Doktorem Kościoła, patronem Europy Polski. Michaił [2020.08.24]

O rychłe uznanie świętym Kardynała Sapiehy, Prymasa Wyszyńskiego i biskupa Jopa. Michaił [2020.08.24]

O błogosławieństwo Boże dla mnie. Michaił [2020.08.24]

O zdrowie, pogodę, pracę i pomoc Bożą dla Bogdana. Michaił [2020.08.24]

O zdrowie duszy i ciała dla chorych, nieszczęśliwych i ich bliskich. Michaił [2020.08.24]

O nawrócenie osób konsekrowanych, aby wciąż mogli

być Bogu mili. Michaił [2020.08.24]

O Boże błogosławieństwo w intencjach które mam nosze i które będę nosił w sercu i duszy mej. Michaił [2020.08.24]

O stałą opiekę nieba i czyśćca nad moją rodziną, bliskimi i znajomymi. Michaił [2020.08.24]

O pokój na świecie i nawrócenie polityków, bankierów, sędziów, lekarzy, służb porządkowych. Michaił [2020.0824]

O nawrócenie młodzieży, ich rodziców, katechetów i nauczycieli. Michaił [2020.08.24]

O wydłużenie żywota papieża emeryta jak u ojca Noego. Michaił [2020.08.24]

O błogosławieństwo Boże dla papieża Franciszka. Michaił [2020.08.24]

O nawrócenie Europy i Azji. Michaił [2020.08.24]

Dziękuję Ci, Boże za wszystko. Michaił [2020.08.24]

O Bożą pomoc w spłacie zaciągniętych kredytów i łaskę sakramentalnego kapłaństwa. Damian [2020.08.23]

Boże, przez zasługi Jezusa Chrystusa proszę Cię, abyś pokazał mi co jest przyczyną zniewolenia przez innych mnie i mojego męża. Marzena [2020.08.21]

O miłość i zgodę w naszym małżeństwie. Marzena [2020.08.21]

Aby teściowie i rodzina męża przestali ingerować w nasze małżeństwo. Marzena [2020.08.21]

O dar potomstwa. Marzena [2020.08.21]

O Boże prowadzenie i potrzebne łaski. Marzena [2020.08.21]

O dostatek finansowy abyśmy mogli wybudować dom i utrzymać rodzinę. Marzena [2020.08.21]

O usuniecie blokad niemocy trudności stojących na drodze na studiach, w nauce języków obcych, w rozwoju, w pracy. Marzena [2020.08.21]

O siłę do wstawania rano. Marzena [2020.08.21]

Dziękujemy Ci, Boże, za pomyślne zakończenie leczenia nowotworu Basi z Kalisza. Diakonia KWC Kalisz [2020.08.18]

O wyjście z załamania nerwowego i dobre leczenie psychiatryczne po udarze dla Jana. Dorota [2020.08.18]

O moc w dążeniu do trzeźwości dla Romana z Ostrowa Wlkp. i Jerzego z Kalisza. Dorota [2020.08.18]

Dziękuje Ci, Niepokalana, za trzeźwość Romana. Sąsiadka [2020.08.18]

O siły dla Jagody w pielęgnowaniu ojca i Bożą siłę dla jej ojca Jana. Dorota [2020.08.18]

O radość wieczną dla śp. Jerzego Papiernika. Diakonia KWC [2020.08.17]

O zdrowie, właściwą diagnozę i leczenie dla mego wnuka Eryka. Stanisława [2020.08.17]

O błogosławieństwo dla mojej córki, która uciekła z domu i całej naszej rodziny. Joanna [2020.08.15]

O dar wiary, jedności i miłości dla naszej rodziny, by miłosierny Bóg uleczył nasze rany i nauczył nas kochać innych tak jak sam nas kocha. Joanna [2020.08.15]

O uzdrowienie Agnieszki z choroby nowotworowej. Norbert[2020.08.10]

O uzdrowienie z choroby i rozwiązanie problemów Tadeusza. Ewelina [2020.08.09]

O zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny chorującej na nowotwór. Anna [2020.08.09]

Dziękuję Ci, Panie, za otrzymane łaski i wszystkich, którzy otaczali mnie modlitwą. Anna [2020.08.09]

O łaskę nawrócenia i wyzwolenia z uzależnień Mieczysława, Krzysztofa, Tomasza, Stanisława, Michała, Klaudii. Leokadia [2020.08.07]

O łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego dla Patrycji i Krzysztofa. Leokadia [2020.08.07]

O potrzebne łaski dla Moniki i Tomasza. Leokadia [2020.08.07]

O opiekę Aniołów Stróżów dla moich wnucząt. Leokadia [2020.08.07]

O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują. Leokadia [2020.08.07]

O żywa wiarę, zgodę i miłość w rodzinie. Leokadia [2020.08.07]

Dziękuję Ci, Panie, za 45 lat mojego małżeństwa i wszystkie otrzymane laski. Leokadia [2020.08.07]

Dziękuję Ci, Maryjo za Twoją nieustanną opiekę nad nami. Leokadia [2020.08.07]

Dziękuję Ci, Panie, za łaski otrzymane w sakramencie pokuty. Aleksandra [2020.08.06]

O cud uzdrowienia z nowotworu o. Mariana Piwko za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Irek [2020.08.04]

O zdrowie dla Doroty, która przebywa w śpiączce w szpitalu. Ks. Łukasz [2020.08.04]

O zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców Czesława i Melanii zwracam się do Ciebie z prośbami Matko Niepokalana. Ryszard [2020.08.04]

Mateczko, miej w opiece Asię, która cierpi po stracie dziecka. Beata [2020.08.03]

Matko Niepokalana, proszę Cię o zdrowie i wszelkie łaski dla Dorotki. Ryszard [2020.08.03]

O trzeźwość i zdrowie dla uzależnionych od alkoholu. Ryszard [2020.08.03]

O dar silnej wiary, trzeźwości i zdrowie dla Marka oraz o potrzebne łaski dla Beaty. Beata [2020.08.03]

O błogosławieństwo Boże dla moich Krokowiczów i Sycharowców. Beata [2020.08.03]

Mateczko, proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi, Anety, Kasi i Joli. Beata [2020.08.03]

O uzdrowienie relacji Marty i Roberta. Ela [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla mnie. Ela [2020.08.03]

O dar wiary dla Bogusława. Renata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Marysi i jej dzieci. Beata [2020.08.03]

O dobrego męża dla Ewy. Beata [2020.08.03]

O łaskę zdrowia. Marzena [2020.08.03]

O opiekę Niepokalanej nad Pawłem i jego żoną. Wiesia [2020.08.03]

Mateczko, miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci Siostrę Weronikę. Beata [2020.08.03]

O zdrowie i trzeźwość dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Henka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty oraz potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Beata [2020.08.03]

O trzeźwość dla Stanisława i potrzebne łaski dla jego rodziny. Halina [2020.08.03]

O uzdrowienie z depresji. Halina [2020.08.03]

O uzdrowienie relacji z siostrą i mamą. Halina [2020.08.03]

O zgodę i miłość w rodzinie. Ryszard [2020.08.03]

O łaskę uwolnienia dla Danuty. Ryszard [2020.08.03]

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji. Beata [2020.08.03]

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. siostra [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla mojej mamy. Beata [2020.08.03]

O łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata [2020.08.03]

O dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza,  Grzegorza, Bogdana, Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Mirki, Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin. Beata [2020.08.03]

O odczytanie woli Bożej w swoim życiu. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Księży: Krzysztofa, Ireneusza, Bogdana i Macieja. Beata [2020.08.03]

O zdrowie i inne potrzebne łaski dla Sióstr: Justyny, Ani i Weroniki. Beata [2020.08.03]

O uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda. Beata [2020.08.03]

O łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata [2020.08.03]

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra. Beata [2020.08.03]

O uwolnienie z uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Moniki, Marka i jego dzieci. Beata [2020.08.03]

O łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców. Beata [2020.08.03]

Dziękuję Ci, Panie, którzy wielkodusznie pospieszyli z modlitwą w intencji peregrynacji ikony Krzyża KWC w naszej diecezji. Ola [2020.08.03]

O dar trzeźwości dla Dariusza. Marysia [2020.08.03]

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2020.08.03]

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2020.08.03]

O łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństw : Krystyny i Bogdana, Basi i Darka, Marysi i Andrzeja, Asi i Jurka, Ani i Henka. Beata [2020.08.03]

O potrzebne łaski dla Karola. Ryszard [2020.08.03]

O miłosierdzie Boże dla Bogdana, który odebrał sobie życie. Kornelia [2020.08.03]

Mateczko, miej w opiece Kornelię, która cierpi po śmierci ojca. Beata [2020.08.03]

O zgodę w rodzinie Kornelii. Beata [2020.08.03]

O pomoc  Konradowi w załatwieniu sprawy córki. Gosia [2020.08.03]

Mateczko proszę o potrzebne łaski dla Anety, Grzegorza i ich dzieci. Beata [2020.0803]

O uratowanie małżeństwa Anety i Grzegorza. Beata [2020.08.03]

Mateczko, oddaje Ci moje relacje  z Adamem. Beata [2020.08.03]

Dziękuję Ci, Boże, za pojawienie się Adama w moim życiu. Beata [2020.08.03]

Polecam Ci, Panie, sprawę mojego małżeństwa i małżeństwa Adama. Beata [2020.08.03]

Dziękuję, Panie, iż uzdrawiasz mnie z lęków, depresji i proszę o całkowite uzdrowienie. Beata [2020.08.03]

Mateczko, zapraszam Cię do mojej terapii, proszę o potrzebne łaski dla terapeutki i dla mnie. Beata [2020.08.03]

O spokojniejszą pracę dla mnie. Beata [2020.08.03]

Mateczko, proszę o uzdrowienie moich relacji z mamą. Beata [2020.08.03]

Mateczko dziękuję za mojego Syna Macieja, Beata [2020.08.03]

Mateczko, dziękuję za przyjaciółki. Beata [2020.08.03]

O uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja. Beata [2020.08.03]

O uzdrowienie relacji Marysi i Wojtka. Beata [2020.08.03]

O dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi. Beata [2020.08.03]

O dobrą śmierć dla taty Stasia. Beata [2020.08.03]

 

Niepokalana, polecam sprawę w Sądzie Diecezjalnym. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, dziękuję, że Adam ma pracę w Norwegii. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, dziękuję za łaskę zdrowia. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, dziękuję, że mama wraca do zdrowia. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, miej w opiece moja chorą mamę, proszę o jej uzdrowienie i ulgę w cierpieniu. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, dziękuję, iż moja rodzina jest zdrowa. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, dziękuję, iż przeżyliśmy wypadek samochodowy i jesteśmy zdrowi. Beata [2020.08.03]

 

Boże, polecam Ci sprawcę naszego wypadku. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, miej nas w opiece w tym trudnym czasie pandemii. Beata [2020.08.03]

 

O zatrzymanie pandemii na całym świecie. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, miej w opiece Łukasza. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, powierzam Ci sprawę pracy Adama i jego wyjazdu do Norwegii. Beata [2020.08.03]

 

O miłosierdzie dla zmarłych: Władysława, Jurka i Kazimierza. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko ratuj Gosie i Ahmeda. Beata [2020.08.03]

 

Mateczko, proszę o pracę dla Maksa i uratowanie jego rodziny. Beata [2020.08.03]

Dziękuję Ci, Matko za opiekę i pomoc w każdej potrzebie. Elżbieta [2020.08.01]

O trzeźwość dla Wiesławy i jej dzieci. Renata [2020.08.01]

O pokój serca dla Mieczysława. Ola [2020.08.01]

O umocnienie wiary, nadziei miłości dla Wacława, Anny, Krystyny, Magdaleny, Artura, Edwarda. Elżbieta [2020.08.01]

O zdrowie i potrzebne łaski dla mnie, dla moich dzieci i wnuków. Elżbieta [2020.08.01]

O wyzwolenie z choroby alkoholowej dla Edwarda, Marii, Stanisławy, Ewy, Kazimierza, Damiana, Bożeny. Elżbieta [2020.08.01]

O wyzwolenie od narkotyków dla Szymona. Mama [2020.08.01]

O zdrowie dla mamy. Elżbieta [2020.08.01]

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla księdza Mariusza, księdza Piotra, siostry Agnieszki. Elżbieta [2020.08.01]

O nawrócenie zatwardziałych grzeszników w naszych rodzinach. Elżbieta [2020.08.01]

O miłość zgodę i trzeźwość w naszych rodzinach. Elżbieta [2020.08.01]

O dobre przeżycie miesiąca trzeźwości dla wszystkich nadużywających alkoholu. Elżbieta [2020.08.01]

O pojednanie z Panem Bogiem dla Edwarda i Wacława. Elżbieta [2020.08.01]

O dobre przygotowanie i błogosławione owoce peregrynacji ikony Krzyża KWC w diecezji zielonogósko-gorzowskiej. diakonia KWC [2020.08.01]

O uzdrowienie Uli. Jola [2020.08.01]

O  potrzebne łaski dla o. Pawła w rozpoczętej posłudze kapłańskiej. Stanisława [2020.08.01]

O dobre przygotowanie i błogosławione owoce pielgrzymki KWC do Carlsbergu. diakonia KWC [2020.08.01]

O dobrą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2020.08.01]

Panie Boże, dziękuję za 25 lat małżeństwa, zwłaszcza za Twoją obecność w chwilach próby i radości. Mariusz [2020.08.01]

O dobrych mężów dla naszych córek. Mariusz [2020.08.01]

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Joli i jej rodziny. Aleksandra [2020.08.01]

O trzeźwość i miłość w każdej polskiej rodzinie. Mariusz [2020.08.01]

O ukończenie czwartego rozdziału doktoratu. Ola [2020.08.01]

Msze święte w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

 

    1 sierpnia w Krościenku o godz. 12.00 odprawi ks. Marek Sędek

    1 sierpnia w Carlsbergu o godz. 12.00 odprawi ks. Piotr Kulbacki

Rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia - on-line

Jeśli stęskniłeś się za rekolekcjami, potrzebujesz pokrzepienia serca, chcesz doświadczyć wspólnoty, jeżeli potrzebujesz umocnienia w podejmowanej służbie, jeżeli pragniesz, aby Jezus na nowo stał się w Twoim życiu mocą, wyzwolił Cię z lęku i przywrócił Ci radość – te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!

Rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia - on-line

Jeśli stęskniłeś się za rekolekcjami, potrzebujesz pokrzepienia serca, chcesz doświadczyć wspólnoty, jeżeli potrzebujesz umocnienia w podejmowanej służbie, jeżeli pragniesz, aby Jezus na nowo stał się w Twoim życiu mocą, wyzwolił Cię z lęku i przywrócił Ci radość – te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!

01.02 - 28.02 Witaj, Krzyżu!

Witamy Krzyż KWC we wspólnotach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia - on-line

Jeśli stęskniłeś się za rekolekcjami, potrzebujesz pokrzepienia serca, chcesz doświadczyć wspólnoty, jeżeli potrzebujesz umocnienia w podejmowanej służbie, jeżeli pragniesz, aby Jezus na nowo stał się w Twoim życiu mocą, wyzwolił Cię z lęku i przywrócił Ci radość – te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!

Rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia - on-line

Jeśli stęskniłeś się za rekolekcjami, potrzebujesz pokrzepienia serca, chcesz doświadczyć wspólnoty, jeżeli potrzebujesz umocnienia w podejmowanej służbie, jeżeli pragniesz, aby Jezus na nowo stał się w Twoim życiu mocą, wyzwolił Cię z lęku i przywrócił Ci radość – te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!