Kalendarium KWC

Młodzieńcze ideały Franciszka Blachnickiego

 • 24 III 1921 – Franciszek Blachnicki rodzi się w Rybniku jako siódme dziecko Józefa i Marii Blachnickiej
 • 1931-1939 – Służba w harcerstwie
 • 17 VI 1942 – Cudowne nawrócenie w więzieniu w Katowicach
 • 1945-1950 – Formacja w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
 • 1 IX 1950 – Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w pierwszej parafii w Tychach

Barak na ul. Jordana 39 

„Nielegalna” Krucjata Wstrzemięźliwości

Początki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 • 23 X 1978 – Apel Jana Pawła II do Polaków
 • 22 I 1979 – Pierwsza seria Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia (Krościenko n. Dunajcem)
 • 4 III 1979 – Jan Paweł II ogłasza swoją programową encyklikę „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka)
 • 4 IV 1979 – Pierwsze rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia (Zakopane – Olcza)
 • 9 V 1979 – Prezentacja w Krakowie przedstawicielom Episkopatu programu KWC
 • 8 VI 1979 – Zainicjowanie KWC
 • 11 VII 1979 – Pierwsza Godzina Odpowiedzialności na Dniu Wspólnoty tzw.  (Krościenko n. Dunajcem)
 • 26 I 1980 – Spotkanie robocze Kuźnicy KWC – specjalistów, działaczy antyalkoh. i naukowców (Zakroczym)
 • 2 III 1980 – Ogłoszenie planu wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem
 • 7-8 VI 1980 – I Krajowa Pielgrzymka KWC (Krościenko n. Dunajcem)
 • X 1980 – Pierwszy numer pisma KWC – „Eleuteria”
 • 30 XI 1980 – Jan Paweł II ogłasza encyklikę „Dives in Misericordia”
 • 27 II 1981 – Powołanie Diakonii Życia na KKO Ruchu Światło-Życie

Kolejni moderatorzy

 • II 1982 – Zastępcą nieobecnego w kraju ks. Fr. Blachnickiego zostaje ks. Wojciech Danielski
 • X/XI 1984 – Męczeńska śmierć i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki
 • 30 XII 1985 – Następcą ks. W. Danielskiego zostaje ks. Henryk Bolczyk
 • 1986 – Powstaje Studium Apostolstwa Trzeźwości w Krakowie
 • 27 II 1987 – Śmierć ks. F. Blachnickiego w Carlsbergu
 • 1991 – Moderatorem KWC zostaje ks. Jan Boruc
 • 6 VIII 1993 – Jan Paweł II ogłasza encyklikę „Veritatis splendor”
 • 25 III 1995 – Jan Paweł II ogłasza encyklikę „Evangelium vitae”
 • 14 VII 1995 – Pierwsze Wesele Wesel (Kamesznica)
 • 9 XII 1995 – Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. F. Blachnickiego
 • 1996 – Moderatorem KWC zostaje ks. Piotr Kulbacki
 • 1997 – Redakcja „Eleuterii” współpracuje z PAPRA
 • 21 IX 1997 – Poświęcenie Ośrodka Profilaktyczno-Szkol. im. ks. Fr. Blachnickiego w Katowicach
 • 1999 – Pierwszy numer „Apostoł trzeźwości – vademecum duszpasterstwa trzeźwości”
 • 4 XII 1999 – Inauguracja KWC na Słowacji
 • 25 IX 2001 – Konsekracja świątyni pw. Matki Kościoła, Niepokalanej Jutrzenki Wolności
 • 10 XI 2001 – Początek perygrynacji pierwszej ikony krzyża KWC (diec. bielsko-żywiecka)
 • 1 VI 2005 – Pierwsza pielgrzymka KWC w Czechach
 • 26 X 2005 – Pierwsza pielgrzymka KWC na Ukrainie
 • 18 VI 2008 – Moderatorem KWC zostaje ks. Adam Wąsik
 • VIII 2010 – Moderatorem KWC zostaje ks. Maciej Krulak
 • 2 VI 2012 – Bł. Jerzy Popiełuszko patronem Diakonii Wyzwolenia

  Zapisz się do newslettera