Powiadomienia

Multimedia

Krucjata Wyzwolenia Człowieka dziś

Panorama niektórych działań KWC

Poniższa prezentacja nie jest kompletna, ma jedynie na celu wskazanie pewnych źródeł inspiracji.

Ewangelizacja - pielgrzymki, nabożeństwa, rekolekcje:

 • krajowe Pielgrzymki KWC (do Niepokalanowa),
 • kilkanaście pielgrzymek lokalnych KWC; w tym Pielgrzymka KWC z Polski południowej do grobu Założyciela Krucjaty
 • prowadzenie systematyczne nabożeństw i pracy formacyjnej w kilkudziesięciu parafiach
 • Oazy Rekolekcyjne Diakonii Wyzwolenia (ORDW) i parafialne rekolekcje wyzwolenia
 • praca formacyjna i wychowawcza z młodzieżą i dorosłymi podczas rekolekcji i pielgrzymek
 • nabożeństwa KWC podczas oaz wakacyjnych
 • praca formacyjna w diecezjach związana z cyklem "czuwań" przy Krzyżu Krucjaty
 • tygodnie trzeźwości
 • rekolekcje na oddziałach odwykowych, w schroniskach dla bezdomnych

Środowiska lokalne:

 • Liczny udział członków Krucjaty (na własną odpowiedzialność) w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych - miejskich, gminnych
 • Podejmowanie przez członków KWC lokalnych inicjatyw (np. świetlice środowiskowe itp.)
 • Organizowanie licznych zabaw i wesel bezalkoholowych (kilkaset tysięcy uczestników), a także kursów dla wodzirejów
 • Prowadzenie akcji interwencyjnej w sklepach prowadzących sprzedaż alkoholu nieletnim
 • Podejmowanie posługi w ramach szkolnych programów profilaktycznych
 • Dni trzeźwości organizowane wraz z różnymi środowiskami
 • współpraca z lokalnymi mediami
 • Propagowanie literatury zawierającej podstawowe zasady dobrowolnej abstynencji

Za granicą:

 • Pielgrzymki, rekolekcje, nabożeństwa, sympozja, prelekcje: Białoruś, Niemcy, Słowacja, Ukraina, USA.
 • Rolę stanic KWC pełnią ośrodki w: Carlsbergu (D), Chicago (USA), Gvardijskie (UA), Levoca (SK)

Niektóre ośrodki KWC:

 • Stanica KWC Nr 1 na Kopiej Górce w Centrum światło-Życie rocznie przyjmuje korespondencyjnie ok. 1000 członków i kandydatów KWC, zaś podczas nabożeństw Krucjaty w Krościenku i okolicy składa tu deklarację ok. 2 - 3 tys. spośród składających ją kilkunastu tysięcy osób, głównie młodzieży). Prowadzona jest korespondencja indywidualna z kilkuset osobami rocznie dotyczącą problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Ośrodek Profilaktyczno - Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach prowadzony przez Fundację światło-Życie - co tydzień sesje, kursy lub rekolekcje w zakresie: szerokiej profilaktyki, szkolenia, pomagania (kursy dla prowadzących programy profilaktyczne, kursy dla pedagogów, kursy i warsztaty dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, rekolekcje - ok. 1000 osób rocznie)
 • Rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pelplin (kilka razy w ciągu roku, ok. 230 osób rocznie), Przemyśl - regularnie co miesiąc (ok. 800 osób rocznie)

Kościół Wotum:

 • Rozpoczęcie budowy w parafii pw. św. Michała Archanioła w Katowicach - 1992/1993
 • Poświęcenie ośrodka KWC - 21 IX 1997. Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego jest szczególnym znakiem aktualizującym przesłanie KWC
 • Wmurowanie kamienia węgielnego Krucjaty - 25 IX 1999
 • Poświęcenie ukończonego kościoła pw. Matki Kościoła - Niepokalanej Jutrzenki Wolności - 25 IX 2001

Sympozja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

 • Niepokalanów 1999: Ewangelizacja - Profilaktyka - Poma­ganie ˇ Krościenko 2000: Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
 • Katowice 2001: Krucjata Wyzwolenia Człowieka wobec problemów młodego pokolenia
 • Katowice 2002: KWC w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej
 • Łódź 2003: KWC środowiskiem wychowawczym dla dzieci

Diakonia Życia

 • Przygotowanie do posługi na rzecz życia (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia oraz oazy modlitwy)
 • prowadzenie profesjonalnych kursów dla prelegentów z dziedziny pro life
 • Propagowanie różnych dzieł na rzecz życia (np. Duchowej Adopcji, Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego)
 • Nauczanie naturalnego planowania rodziny (fachowcy z międzynarodowymi dyplomami)
 • Praca w poradniach życia rodzinnego, w telefonach zaufania, w ośrodkach adopcyjnych, posługa w domach Samotnej Matki
 • współpraca z Duszpasterstwem Rodzin, kursy przedmałżeńskie
 • założenie i prowadzenie poradni psychologicznej dla osób po stracie dziecka (w Poznaniu); indywidualna pomoc osobom zagubionym i poranionym w dziedzinie seksualności, terapia
 • Praca redakcyjna, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych,
 • Propagowanie materiałów pro life (w tym własnego autorstwa kasety wideo "Jestem człowiekiem" i audio "Nasze dziecko dojrzewa");
 • liczne prelekcje w różnych środowiskach (grupy oazowe młodzieżowe i rodzin, wojsko, więzienia)
 • nauczanie w szkołach przedmiotu "Przygotowanie do życia w rodzinie"
 • obozy wypoczynkowe z tematyką pro life dla osób zagubionych w wierze
 • Udział w organizowaniu Dni świętości Życia, międzynarodowych Kongresów pro life ("O godność macierzyństwa", "O godność ojcostwa", "O godność dziecka")
 • Akcje przeciw pornografii (wraz gminą Poznań)
 • włączanie się w ogólnopolskie akcje pro life, w protesty społeczne (np.: Sztafeta Życia, przeciw pływającej klinice aborcyjnej)
 • Diakonia Życie Ruchu światło-Życie jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Grupa "Odwaga":

 • działa od lat dziewięćdziesiątych w ośrodku Ruchu światło-Życie w Lublinie;
 • podejmuje problemy związane z trudnościami wynikającymi z braku doświadczenia własnej tożsamości seksualnej (problematyka skłonności seksualnych do osób tej samej płci, problematyka związana z brakiem właściwej identyfikacji płciowej).
 • w swoich działaniach kieruje się zasadami Ewangelii oraz nauki Kościoła - m.in. dokumentem Kongregacji Nauki Wiary na temat duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych oraz korzysta z dorobku chrześcijańskich lekarzy, psychologów i psychoterapeutów
 • udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom o skłonnościach homoseksualnych, aby mogły żyć w czystości i odchodzić od homoseksualnego stylu życia
 • niesienie pomocy rodzinom i przyjaciołom osób o skłonnościach homoseksualnych
 • upowszechnianie wiedzy na temat genezy i możliwości uzdrawiania homoseksualizmu
 • korespondencja i rozmowy telefoniczne
 • organizowanie warsztatów dla formatorów, wychowawców, terapeutów itp.
 • prowadzenie zajęć w ramach szkolnego programu wychowania do życia w rodzinie lub katechezy
 • redagowanie tematycznych publikacji
 • Międzynarodowe Konferencje "Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej" (Lublin 1999, 2000).
 • Warsztaty: dla osób pomagających (Lublin 2001); "Mężczyzna Kapłanem" (Lublin 2004)

Współpraca z innymi środowiskami:

 • Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski
 • Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej KUL
 • Kursy dla kapłanów i kleryków
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ˇ Anonimowi Alkoholicy
 • Human Life International, Polska Federacja Obrońców Życia
 • Udział w prowadzeniu studów podyplomowych oraz w szkoleń i konferencji specjalistycznych

Dostępne publikacje:

 • "Eleuteria" - pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (kwartalnik)
 • ks. Franciszek Blachnicki:
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Podręcznik,
  • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (podręcznik rekolekcji parafialnych),
  • Wolni i wyzwalający,
  • Prawda - Krzyż - Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia.
 • Inne:
  • ks. Wacław Dokurno, Być wolnym (pogadanki w Radiu Maryja);
  • ks. Piotr Kulbacki, Ziarno pszenicy;
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej (IV Sympozjum KWC)
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci (V Sympozjum KWC)
  • Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej, t. 1-3 (materiały z Konferencji Międzynarodowych oraz warsztatów dla osób pomagających)
  • Richard Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu

Oficjalne strony internetowe:

Kontakt:

 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka - Stanica nr 1, Redakcja "Eleuterii": 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. ks. Blachnickiego 2; tel. 018/262 32 35; fax 018/262 56 41; e- mail: kwc(na)oaza.pl; eleuteria(na)oaza.pl
 • Ośrodek Profilaktyczno - Szkoleniowy im. ks . Franciszka Blachnickiego, ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice; e-mail: Osrodek-KWC(na)katowice.oaza.pl; tel 032/205 39 22 - wt. i śr. 17.00-20.00, czw. i pt. 9.00-11.00 lub w innych terminach tel. kom. 0604/263 879
 • Diakonia Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie, tel.: (061) 879-77-69, kom. 0-663-740-59; e-mail: k.jankowiak(na)oaza.pl
 • "Odwaga": ul. Ks. F. Blachnickiego 8, 20-806 Lublin; tel./fax: 081/740 13 28; e-mail: odwaga(na)lublin.oaza.pl diakonia KWC w diecezjach

Rekolekcje ORDW last minute 2020

Zapraszamy na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia pod Częstochową. Uwaga! Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest zaraźliwa jak wirus, ale warto się zarażać tą bezpieczną Nową Kulturą :)