Krucjata Wyzwolenia Człowieka dziś

Panorama niektórych działań KWC

Poniższa prezentacja nie jest kompletna, ma jedynie na celu wskazanie pewnych źródeł inspiracji.

Ewangelizacja – pielgrzymki, nabożeństwa, rekolekcje:

 • krajowe Pielgrzymki KWC (do Niepokalanowa),
 • kilkanaście pielgrzymek lokalnych KWC; w tym Pielgrzymka KWC z Polski południowej do grobu Założyciela Krucjaty
 • prowadzenie systematyczne nabożeństw i pracy formacyjnej w kilkudziesięciu parafiach
 • Oazy Rekolekcyjne Diakonii Wyzwolenia (ORDW) i parafialne rekolekcje wyzwolenia
 • praca formacyjna i wychowawcza z młodzieżą i dorosłymi podczas rekolekcji i pielgrzymek
 • nabożeństwa KWC podczas oaz wakacyjnych
 • praca formacyjna w diecezjach związana z cyklem „czuwań” przy Krzyżu Krucjaty
 • tygodnie trzeźwości
 • rekolekcje na oddziałach odwykowych, w schroniskach dla bezdomnych

Środowiska lokalne:

 • Liczny udział członków Krucjaty (na własną odpowiedzialność) w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych – miejskich, gminnych
 • Podejmowanie przez członków KWC lokalnych inicjatyw (np. świetlice środowiskowe itp.)
 • Organizowanie licznych zabaw i wesel bezalkoholowych (kilkaset tysięcy uczestników), a także kursów dla wodzirejów
 • Prowadzenie akcji interwencyjnej w sklepach prowadzących sprzedaż alkoholu nieletnim
 • Podejmowanie posługi w ramach szkolnych programów profilaktycznych
 • Dni trzeźwości organizowane wraz z różnymi środowiskami
 • współpraca z lokalnymi mediami
 • Propagowanie literatury zawierającej podstawowe zasady dobrowolnej abstynencji

Za granicą:

 • Pielgrzymki, rekolekcje, nabożeństwa, sympozja, prelekcje: Białoruś, Niemcy, Słowacja, Ukraina, USA.
 • Rolę stanic KWC pełnią ośrodki w: Carlsbergu (D), Chicago (USA), Gvardijskie (UA), Levoca (SK)

Niektóre ośrodki KWC:

 • Stanica KWC Nr 1 na Kopiej Górce w Centrum światło-Życie rocznie przyjmuje korespondencyjnie ok. 1000 członków i kandydatów KWC, zaś podczas nabożeństw Krucjaty w Krościenku i okolicy składa tu deklarację ok. 2 – 3 tys. spośród składających ją kilkunastu tysięcy osób, głównie młodzieży). Prowadzona jest korespondencja indywidualna z kilkuset osobami rocznie dotyczącą problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Ośrodek Profilaktyczno – Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach prowadzony przez Fundację światło-Życie – co tydzień sesje, kursy lub rekolekcje w zakresie: szerokiej profilaktyki, szkolenia, pomagania (kursy dla prowadzących programy profilaktyczne, kursy dla pedagogów, kursy i warsztaty dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, rekolekcje – ok. 1000 osób rocznie)
 • Rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin – Pelplin (kilka razy w ciągu roku, ok. 230 osób rocznie), Przemyśl – regularnie co miesiąc (ok. 800 osób rocznie)

Kościół Wotum:

 • Rozpoczęcie budowy w parafii pw. św. Michała Archanioła w Katowicach – 1992/1993
 • Poświęcenie ośrodka KWC – 21 IX 1997. Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego jest szczególnym znakiem aktualizującym przesłanie KWC
 • Wmurowanie kamienia węgielnego Krucjaty – 25 IX 1999
 • Poświęcenie ukończonego kościoła pw. Matki Kościoła – Niepokalanej Jutrzenki Wolności – 25 IX 2001

Sympozja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

 • Niepokalanów 1999: Ewangelizacja – Profilaktyka – Poma­ganie ˇ Krościenko 2000: Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
 • Katowice 2001: Krucjata Wyzwolenia Człowieka wobec problemów młodego pokolenia
 • Katowice 2002: KWC w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej
 • Łódź 2003: KWC środowiskiem wychowawczym dla dzieci

Diakonia Życia

 • Przygotowanie do posługi na rzecz życia (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia oraz oazy modlitwy)
 • prowadzenie profesjonalnych kursów dla prelegentów z dziedziny pro life
 • Propagowanie różnych dzieł na rzecz życia (np. Duchowej Adopcji, Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego)
 • Nauczanie naturalnego planowania rodziny (fachowcy z międzynarodowymi dyplomami)
 • Praca w poradniach życia rodzinnego, w telefonach zaufania, w ośrodkach adopcyjnych, posługa w domach Samotnej Matki
 • współpraca z Duszpasterstwem Rodzin, kursy przedmałżeńskie
 • założenie i prowadzenie poradni psychologicznej dla osób po stracie dziecka (w Poznaniu); indywidualna pomoc osobom zagubionym i poranionym w dziedzinie seksualności, terapia
 • Praca redakcyjna, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych,
 • Propagowanie materiałów pro life (w tym własnego autorstwa kasety wideo „Jestem człowiekiem” i audio „Nasze dziecko dojrzewa”);
 • liczne prelekcje w różnych środowiskach (grupy oazowe młodzieżowe i rodzin, wojsko, więzienia)
 • nauczanie w szkołach przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”
 • obozy wypoczynkowe z tematyką pro life dla osób zagubionych w wierze
 • Udział w organizowaniu Dni świętości Życia, międzynarodowych Kongresów pro life („O godność macierzyństwa”, „O godność ojcostwa”, „O godność dziecka”)
 • Akcje przeciw pornografii (wraz gminą Poznań)
 • włączanie się w ogólnopolskie akcje pro life, w protesty społeczne (np.: Sztafeta Życia, przeciw pływającej klinice aborcyjnej)
 • Diakonia Życie Ruchu światło-Życie jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Grupa „Odwaga”:

 • działa od lat dziewięćdziesiątych w ośrodku Ruchu światło-Życie w Lublinie;
 • podejmuje problemy związane z trudnościami wynikającymi z braku doświadczenia własnej tożsamości seksualnej (problematyka skłonności seksualnych do osób tej samej płci, problematyka związana z brakiem właściwej identyfikacji płciowej).
 • w swoich działaniach kieruje się zasadami Ewangelii oraz nauki Kościoła – m.in. dokumentem Kongregacji Nauki Wiary na temat duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych oraz korzysta z dorobku chrześcijańskich lekarzy, psychologów i psychoterapeutów
 • udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom o skłonnościach homoseksualnych, aby mogły żyć w czystości i odchodzić od homoseksualnego stylu życia
 • niesienie pomocy rodzinom i przyjaciołom osób o skłonnościach homoseksualnych
 • upowszechnianie wiedzy na temat genezy i możliwości uzdrawiania homoseksualizmu
 • korespondencja i rozmowy telefoniczne
 • organizowanie warsztatów dla formatorów, wychowawców, terapeutów itp.
 • prowadzenie zajęć w ramach szkolnego programu wychowania do życia w rodzinie lub katechezy
 • redagowanie tematycznych publikacji
 • Międzynarodowe Konferencje „Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej” (Lublin 1999, 2000).
 • Warsztaty: dla osób pomagających (Lublin 2001); „Mężczyzna Kapłanem” (Lublin 2004)

Współpraca z innymi środowiskami:

 • Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski
 • Instytut Formacji Pastoralno – Liturgicznej KUL
 • Kursy dla kapłanów i kleryków
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ˇ Anonimowi Alkoholicy
 • Human Life International, Polska Federacja Obrońców Życia
 • Udział w prowadzeniu studów podyplomowych oraz w szkoleń i konferencji specjalistycznych

Dostępne publikacje:

 • „Eleuteria” – pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (kwartalnik)
 • ks. Franciszek Blachnicki:
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Podręcznik,
  • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (podręcznik rekolekcji parafialnych),
  • Wolni i wyzwalający,
  • Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia.
 • Inne:
  • ks. Wacław Dokurno, Być wolnym (pogadanki w Radiu Maryja);
  • ks. Piotr Kulbacki, Ziarno pszenicy;
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej (IV Sympozjum KWC)
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci (V Sympozjum KWC)
  • Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej, t. 1-3 (materiały z Konferencji Międzynarodowych oraz warsztatów dla osób pomagających)
  • Richard Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu

Oficjalne strony internetowe:

Kontakt:

 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka – Stanica nr 1, Redakcja „Eleuterii”: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. ks. Blachnickiego 2; tel. 018/262 32 35; fax 018/262 56 41; e- mail: kwc(na)oaza.pl; eleuteria(na)oaza.pl
 • Ośrodek Profilaktyczno – Szkoleniowy im. ks . Franciszka Blachnickiego, ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice; e-mail: Osrodek-KWC(na)katowice.oaza.pl; tel 032/205 39 22 – wt. i śr. 17.00-20.00, czw. i pt. 9.00-11.00 lub w innych terminach tel. kom. 0604/263 879
 • Diakonia Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie, tel.: (061) 879-77-69, kom. 0-663-740-59; e-mail: k.jankowiak(na)oaza.pl
 • „Odwaga”: ul. Ks. F. Blachnickiego 8, 20-806 Lublin; tel./fax: 081/740 13 28; e-mail: odwaga(na)lublin.oaza.pl diakonia KWC w diecezjach

  Zapisz się do newslettera