Miłość wymaga czystości – spotkanie z ks.Markiem Dziewieckim