Ogólnosłowacka Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie do Krościenka

SLOVENSKÁ PÚŤ
KRUCIATY OSLOBODENIA ČLOVEKA
a
HNUTIA SVETLO-ŽIVOT

Kroscienko n/D
sobota, 31. august 2013

K hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ

Téma: ZNOVA SA NARODIŤ

PROGRAM

10:00 hod.
Úvod a modlitby v dolnom kostole
Slovo národného moderátora HSŽ na Slovensku

10:45 hod.
katechéza na tému: Znova sa narodi

12:00 hod.
spoznávanie Centra HSŽ
obed z vlastných zásob

13:30 hod.
Krížová cesta za oslobodenie slovenského národa a svedectva vo Večeradle bl. Jána Pavla II

15:00 hod.
príprava na sv. omšu v dolnom kostole

15:30 hod.
SV. OMŠA

16:30 hod.
záver