Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia – Katowice [Plan]

Członków diecezjalnych diakonii wyzwolenia zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Jedności Diakonii Wyzwolenia, która odbędzie się w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego Fundacji „Światło–Życie” w Katowicach przy ul. Gawronów 20.

W bieżącym roku przypada 60. rocznica powstania Krucjaty Trzeźwości, przemianowanej rok później na Krucjatę Wstrzemięźliwości, której siedzibę stanowił barak przy ulicy Jordana w Katowicach.

8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy publicznie ogłoszono Krucjatę Trzeźwości w Piekarach: przed Cudownym Obrazem Panienki Piekarskiej, nad grobem ks. J. A. Ficka. Tydzień później, w uroczystość Siedmiu Boleści NMP, ogłoszono ją w Tychach: przed ołtarzem nad którym pod Krzyżem stoi Matka Boleściwa i św. Maria Magdalena, nad grobem ks. J. Kapicy.

Te dwa fakty wskazują, iż ruch Krucjaty Trzeźwości pragnie świadomie nawiązać do obu tych wielkich działaczy antyalkoholowych i dobroczyńców ludu śląskiego. Pragnie z nich uczynić swoich wodzów i nauczycieli. Oni bowiem są wyrazicielami dwóch podstawowych idei Krucjaty Trzeźwości: idei maryjnej i idei abstynenckiej.

W 40. rocznicę październikowych objawień fatimskich inicjator Krucjaty, Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, następująco pisał o niej na łamach pierwszego numeru „Niepokalana Zwycięża”, dodatku do „Gościa Niedzielnego”:
„W wydarzeniu tym splatają się trzy nurty maryjne Krucjaty Trzeźwości: nurt różańcowo‑fatimski (Różaniec i ofiara jako środki wiodące do zwycięstwa), nurt jasnogórski (Krucjata to odcinek walki o realizację ślubów) i nurt maksymilianowski (zaczerpnięcie z hasła o. Kolbe Immaculata vincet – Niepokalana zwycięży – przez zawierzenie się Jej)”.

Z okazji 60. rocznicy ogłoszenia Krucjaty Trzeźwości zapraszamy zatem wszystkich liderów diakonii wyzwolenia na OJDW do Katowic. Spotkanie rozpocznie się 9 czerwca br. o godzinie 18.00, a zakończy się obiadem około godziny 14.00 w niedzielę. Koszt uczestnictwa wynosi 140 zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kontakt@osrodek‑brynow.pl. Część zajęć zostanie poprowadzona przez dwoje naszych psychologów: panią Teresę i pana Andrzeja.

W dniach 17-18 czerwca br. odbędzie się z kolei narodowa pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Wolni w Chrystusie. Trzeźwość i abstynencja perłami w koronie i wypełnieniem Ślubów Jasnogórskich”. Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę o godzinie 16.30. Po nocnym czuwaniu w niedzielę odbędzie się o 8.00 Droga Krzyżowa oraz konferencja, wreszcie o 11.00 – Eucharystia. Szczegóły na stronie: www.kongrestrzezwosci.pl. Niech nie zabraknie tam ludzi Krucjaty i Ruchu Światło–Życie!

Przypominamy także o 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbędzie się 30 września br. w Katowicach. Do udziału w niej zapraszamy szerokie grono członków, kandydatów i sympatyków KWC, jak również wszystkich, którym bliska jest idea wewnętrznej wolności dziecka Bożego.

Plan Oazy Jedności Diakonii Wyzwolenia, Katowice 9-11.06.2017r.
Piątek
18.00 – Kolacja
19.00-21.30 – Mini warsztat dotyczący komunikacji. Prowadzący: Teresa Adamczyk
22.00 – Eucharystia (kościół)
 
Sobota
8.00 – Jutrznia
8.45 – Śniadanie
10.00 – Mojżesz i Piotr „patronami” wyjścia. Praca z tekstem biblijnym. Prowadzenie: biblista, ks. dr Maciej Basiuk
12.30 – Eucharystia (kościół)
13.30 – Obiad
15.00 – Integralny rozwój człowieka. Wykład. Prowadzenie: ks. Wojciech Ignasiak Wzmacnianie motywacji abstynencji. Prowadzenie: Katarzyna Owczarek
16.00 – Dzielenie się działaniami w terenie
17.15 – Namiot Spotkania (kościół)
18.00 – Kolacja
19.00 – Adoracja Krzyża KWC (kościół)
20.00 – Integracja
 
Niedziela
8.00 – Jutrznia
8.45 – Śniadanie
9.30 – Namiot spotkania (kościół)
10.00 – Eucharystia (kościół)
11.00-13.00 – Praca z rodziną z dysfunkcją z uwzględnieniem rodziny z problemem alkoholowym. Prowadzący: Andrzej Winkler
13.30 – Obiad
 
Zajęcia dla uczestników Oazy Jedności Diakonii Wyzwolenia, Katowice 9-11.06.2017 r.
 
Mini warsztat dotyczący komunikacji.
Prowadzący: Teresa Adamczyk, psycholog, terapeuta, trener asertywności.
 
Tematyka:
– mity i stereotypy dotyczące komunikacji,
– przekaz poza werbalny,
– błędy utrudniające porozumiewanie się,
– jak mówić żeby być słuchanym,
– jak słuchać żeby wejść w dialog i jak budować dialog.
Cel:
– zobaczenie własnych ograniczeń i zasobów, uwrażliwienie na problemy osób uwikłanych w problemy rodzinne, umiejętność poprawnego budowania komunikatu.

Praca z rodziną z dysfunkcją z uwzględnieniem rodziny z problemem alkoholowym.
Prowadzący: Andrzej Winkler, psycholog, licencjonowany terapeuta, superwizor i trener NEST (New Experience for Survivors of Trauma), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST.
 
Tematyka:
– role, mechanizmy i zasady chorej rodziny,
– konsekwencje dorastania w dysfunkcjonalnej rodzinie,
– proces zmiany osób dotkniętych dysfunkcją (droga zdrowienia).

Ks. Wojciech Ignasiak

    Zapisz się do newslettera