ORDW – część II w Polanowicach

20 czerwca 2014 r. 15 osób wzięło udział w drugiej części ORDW dla członków i kandydatów KWC. Ponieważ z różnych przeszkód nie można było odbyć rekolekcji w cztery dni, podzieliliśmy ORDW na II części. Wszystkie wartości zostały ujęte wg podręcznika „Rekolekcje Wyzwolenia”. Spotkanie odbyło się u moderatora diecezjalnego Ks. Jarosława Dębińskiego, który jest proboszczem w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w  Polanowicach. Spotkanie przebiegło w atmosferze zasłuchania i aktywności. Prawdy, które były przedstawiane po raz kolejny trafiły do naszych serc.

Pokochać KWC to poznać i poznawać prawdę Boga, sens podjętego postu i naszego życia, formacja w środowisku, w parafii.

Wolność – to nie swawola to wolność synów Boga, którzy potrafią przeciwstawiać się zniewoleniom, prowadzić brata oraz umieć stanąć przy nim w potrzebie.

To uczyć się jak być ,trwać i otrzymywać wolność Bożą.

Pokora – to nie służalczość, ale przyjęcie prawdy Bożej o sobie, to służba w KWC, to bycie narzędziem w ręku Boga.

Jak płonąć gdy nie widzimy środków, zadań i do końca nie wiemy co dalej?

Wojsko Gedeona i On sam pozwolili nam zrozumieć (Sdz 7) po co jesteśmy w KWC.

Mimo, że mamy małe środki, zasoby ludzkie, ale mamy broń – modlitwę i przywódcę – samego Boga. Z Nim możemy zrobić wiele pomimo  słabych siły, które mamy.

Spotkanie pomogło nam przygotować się do podjęcia posługi w parafiach (stałej modlitwy) – podjęcia rozmów z proboszczami, by zezwolili na stałą modlitwę w intencji trzeźwości i wyzwalania się z nałogów, w które uwikłane są nasze serca, do tworzenia akcji na rzecz diecezji i naszych środowisk. Wzięliśmy udział w parafialnej eucharystii (kościół filialny z XVI w. w Proślicach)  posługując w liturgii Słowa. Moderator ukazał wiernym radość bycia bratem dla drugiej osoby, troski o wspólnotę i życie w trzeźwości. Zachęcił parafian do wzięcia deklaracji KWC i podjęcie tego postu – nie piję, nie kupuję, nie częstuję.

Zapłonęły nasze serca…..Wojsko Gedeona uwierzyło w sens bycia w KWC.

Poznaliśmy materiały z których możemy korzystać: Podręcznik KWC, Credo, czasopismo Eleuteria oraz udział w rekolekcjach ORAE. Chwała Panu i Matce Kościoła – Niepokalanej Jutrzence wolności za ten święty czas i ukazanie nam celu, taktyki, środków.

 

Dorota – animator KWC

    Zapisz się do newslettera