Relacja z ORDW diecezji siedleckiej

Zaproszenie

Zapraszamy do przeżycia ORDW w diecezji siedleckiej:
Bobrowniki k/Dęblina, w dniach 18 – 23.08.14 r.
Może wziąć udział w ORDW każdy kto ukończył formację podstawową, a małżeństwa I st. oazy.

Zgłoszenia przyjmują odpowiedzialni za diakonię oaz rekolekcyjnych:
Grażyna i Zbyszek Kowalczukowie.
Grafik zgłoszeń na stronie www.siedlce.oaza.pl,
e-mail: ezbych(at)wp.pl,
tel. kom.: 501 597 338.

Relacja

Diakonia Wyzwolenia jest pierwszym zadaniem, które musi być podjęte , bo przecież ma ona służyć ratowaniu egzystencji, przeciwstawieniu się zagrożeniom biologicznym istnienia wspólnoty nie tylko kościelnej, ale w ogóle wspólnoty ludzkiej.

Sługa Boży Franciszek Blachnicki

W dniach 18-23.08.2014  w Bobrownikach diec.siedleckiej odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Oazę poprowadził ks. Robert Grohs moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka archidiecezji częstochowskiej wraz z Katarzyną Klimas z diakonii wyzwolenia, również z w/w archidiecezji. Odpowiedzialnymi za  Oazę gospodarczo byli – Wanda i Stanisław Nikołajczukowie z diakonii KWC diec.siedleckiej.

W Oazie uczestniczyło 46 osób – w tym 12 małżeństw, 4 osoby , 9-cioro dzieci, 7 osób – młodzież jako diakonia wychowawcza , 2 animatorki muzyczne.

Oazę przeżywaliśmy w/g podręcznika rekolekcji wyzwolenia  ks.Franciszka Blachnickiego Wyzwoleni w Chrystusie i podręcznika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Program i tematyka ORDW przedstawia problematykę Wyzwolenia Człowieka do haseł:

  •  Światło – Życie
  •  Nowy Człowiek
  •  Nowa Wspólnota
  •  Nowa Kultura

Każdy  dzień poprzez seminarium diakonii wyzwolenia i seminarium abstynenckie, krąg liturgiczny, krąg biblijny, nabożeństwo ewangelizacyjne i  godzina świadectwa , przynosił  wspólne i osobiste przemyślenia. Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia wspólnotowa. Homilie ks.Roberta były zawsze przemyślane i trafiające do serca. Dużym przeżyciem była modlitwa wstawiennicza oraz celebracja sakramentu pokuty.

Seminarium abstynenckie prowadzone żywo i radośnie przez Kasię ożywiało nas i budziło chęć do działania.

Nie zabrakło zabawy w Nowej Kulturze. W jedno popołudnie zwiedziliśmy w pobliskim Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych. Wezwaniem, a zarazem błogosławieństwem była cisza kończąca dzień do Jutrzni dnia następnego.

W podsumowaniu przeżytego ORDW zostały spisane wypracowane i podjęte przez grupy propozycje modlitwy, spotkań, gotowości do służenia i działania w Dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Niektórzy uczestnicy podjęli indywidualne postanowienia. Godzina świadectw i Eucharystia na której kilka osób złożyło deklaracje Krucjatowe, oraz agapa zakończyły wspólnie przeżywaną Oazę  Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Bogu niech będą dzięki i prowadzącym nas ks.Robertowi , Katarzynie za przeżycie pierwszego ORDW w naszej diecezji.

Wanda i Stanisław Nikołajczukowie

Diakonia Wyzwolenia diec.siedleckiej

    Zapisz się do newslettera