Siódme spotkanie formacyjne

 

Widzieć

– jaki model prawdy jest bardziej powszechny w moim środowisku – prawda obiektywna czy subiektywna?

– czym różni się prawda obiektywna od subiektywnej?

– do czego mam prawo jako człowiek?

Ocenić

(RH12)

Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki, również i naszej epoki, z tymi samymi słowami: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32); uczyni was wolnymi. W słowach tych zawiera się podstawowe wymaganie i przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie. Chrystus przeto również i dziś, po dwóch tysiącach lat, staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu. Jakże wspaniałym potwierdzeniem tego byli i stale są ci wszyscy ludzie, którzy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli prawdziwą wolność i ukazali ją, choćby nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia.

– dlaczego wolność opiera się na prawdzie?

– jak prawo może zabezpieczyć wolność człowieka?

– na czym musi opierać się prawo, aby człowiek był prawdziwie wolny?

Działać

– w jaki sposób mogę zaświadczyć, że chrześcijaństwo, to zawierzenie prawdzie obiektywnej, którą jest sam Bóg?

– w jaki sposób zadbam o to, by było poszanowane prawo do życia, do wolności wynikające z chrześcijaństwa?