Zaproszenie na 38. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Poznań

Drodzy odpowiedzialni Ruchu Światło – Życie! Członkowie i kandydaci KWC!
Serdecznie zapraszam na 38. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Poznania. Na 1050 rocznicę chrztu Polski pielgrzymowaliśmy na Pola Lednickie. W ubiegłym roku do Katowic z okaji 60 rocznicy powstania Krucjaty Trzeźwości. W tym roku Kościół w Polsce przeżywa 1050 rocznicę powstania pierwszej diecezji  w tworzącym się Państwie Polskim w Poznaniu. Z racji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości warto podkreślić wydarzenie jakim był przyjazd Ignacego Paderewskiego. Ten wielki Polak powrócił ze Stanów Zjednoczonych do odradzającej się Ojczyzny w grudniu 1918 roku własnie do Poznania. Owacyjne przywitanie Ignacego Paderewskiego dało impuls do Powstania Wielkopolskiego, a przez to przyłączenia Wielkopolski do Ojczyzny. Dzisiaj nie musimy walczyć o wolność zewnętrzną Naszej Umiłowanej Ojczyzny, ale o wolność wewnętrzną Naszego Narodu ograniczaną różnymi zniewoleniami, uzależnieniami, przemocą, grzechem i wszelkim egoizmem. Podczas tegorocznego pielgrzymowaniu do Poznania i wielkiej modlitwie w Bazylice Archikatedralnej pw św. Apostołów Piotra i Pawła niech towarzyszą nam słowa Kardynała Zenona Grocholewskiego: "Tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu".
Dwa dni temu przeżywaliśmy kolejną rocznicę likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mówił wtedy o Zwycięstwie Niepokalanej. Współpracownice i Współpracownicy mieli odmówić Magnificat. Skoro Maryja pozwoliła na likwidację Jej Dzieła to przygotowuje zapewne większe dzieło. Słowa te to swoiste proroctwo, które po dziś realizuje sie przez Ruch Światło – Życie i Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Zapraszam więc wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska jest sprawa wolności na kolejną Pielgrzymkę KWC do Poznania. Zdobądźmy się na odrobinę wysiłku, aby się tam spotkać i wspólnie modlić. Próbujmy ożywiać działanie wspólnot KWC, włączajmy się we wszystkie działania związane z Narodowym Programem Trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Wspomagajmy kampanie społeczne "Nierozerwalni""Ciąża bez alkoholu". W pierwszej kampani realizujemy ochronę młodego pokolenia przed uzależnieniami przez promocję pielęgnowania zdrowej rodziny. W drugiej uświadamiamy ludziom (często nie majacym o tym pojęcia) zgubny wpływ alkoholu w organiźmie rodziców w czasie poczęcia dziecka i w okresie rozwoju dziecka w  onie matki.
Zadbajmy o nabywanie, rozprowadzanie i czytanie Pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Eleuterii". Będzie można ją nabyć w czasie Pielgrzymki KWC w Poznaniu.
 
Chryste Sługo zmiłuj się nad nami!
Niepokalana Matko Kościoła, Jutrzenko Wolności módl się za nami!
Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku módl sie za nami!
Święty Maksymilianie Maria Kolbe módl sie za nami!
Czcigodny Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki Wstawiaj się za Nami!
 
Z wyrazami jedności Wasz Moderator 
Ks.Wojciech Ignasiak
 
 
Plaktat pielgrzymki do pobrania: tutaj.