Słowo wstępne do wydania pierwszego

Przedłożony podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest owocem, który dojrzewał w czasie kilku miesięcy modlitw, przemyśleń i doświadczeń.

Od chwili, gdy prośba Papieża Jana Pawła II – skierowana w dniu 23 października 1978 r. podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej do Polaków, aby „przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji” – stała się ostatecznym motywem podjęcia decyzji, narastającej od dłuższego czasu, myśli ciągle poszukiwały konkretnej postaci jej realizacji.

Kolejne etapy wyłaniania się tej postaci to: narady z gronem zasłużonych i doświadczonych działaczy w Zakroczymiu; pierwsze próbne serie oaz rekolekcyjnych diakonii wyzwolenia, które odbyły się w Krościenku w styczniu i w lutym bieżącego roku; referaty i dyskusje sesji specjalnej IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej; wreszcie pierwsza próba parafialnych rekolekcji wyzwolenia przeprowadzona w Zakopanem-Olczy.

W tym samym czasie też coraz wyraźniej rysowała się nam – poprzez środowe katechezy, pielgrzymkę do Meksyku, wreszcie encyklikę Redemptor hominis – programowa wizja odnowy godności i wyzwolenia człowieka Papieża Jana Pawła II.

To wszystko pozwoliło na opracowanie pierwszej wersji podręcznika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Został on ukończony w dniu 8 maja 1979r. – w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, w roku jubileuszu 900-lecia jego śmierci – w Krościenku nad Dunajcem. Następnego dnia, 9 maja, zawarty w podręczniku plan krucjaty został przedstawiony zebranej przy grobie św. Stanisława na Wawelu ogólnopolskiej pielgrzymce delegatów Ruchu Światło-Życie, a sam podręcznik wręczony moderatorom diecezjalnym ruchu w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek. Wręczono go również Ks. Biskupowi Tadeuszowi Błaszkiewiczowi, Delegatowi Konferencji Episkopatu oraz Ks. Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, Franciszkowi Macharskiemu. Teraz, kiedy już dnia 8 czerwca br. na lotnisku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II dokonało się proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, po kilku miesiącach doświadczeń, w pierwszą rocznicę pamiętnego orędzia Jana Pawła II do Polaków, publikujemy ten podręcznik, aby przedstawiona w nim wizja zaczęła inspirować tych, którzy dla ratowania narodu postanowili podjąć Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Ks. Franciszek Blachnicki

    Zapisz się do newslettera