św. Maksymilian – Hetman Koronny Królowej Polski

Rycerz Niepokalanej

Na dwa lata przed rozpoczęciem akcji trzeźwościowej, 30 IX 1955 r. wskutek konfliktu władz komunistycznych z Kościołem katowickim ks. Franciszek Blachnicki udaje się do Niepokalanowa, gdzie ma możliwość zapoznania się z pismami i owocami pracy o. Maksymiliana Kolbego.

Z pism św. Maksymiliana:

 • Trudności, choćby największe, nie powinny nas nigdy zrażać, lecz przeciwnie – wzmacniać i potęgować naszą wolę kierunku ich pokonania.
 • Tu na ziemi muszą być pokusy i przeciwności, musi być praca na niebo.
 • Nie pragnijmy ani mieć więcej czasu, ani też innego miejsca niż to gdzie nas Opatrzność Boża umieściła.
 • Gdybyśmy opuścili ręce, to już jest cofanie.
 • Niepokalana oto nasz ideał. Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nam serca i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie – oto nasz ideał.
 • Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała.
 • Nasz cel to spełnienie woli Bożej, woli Niepokalanej. Inne cele to marnowanie czasu.
 • Niecić wszędzie miłość i ufność ku Maryi Niepokalanej, a ujrzycie że nawet z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy, opróżnią się więzienia, zwiększy się zastęp trzeźwych pracowników, a ogniska domowe zawonieją cnotą, pokój i szczęście wyniszczy niezgodę i ból.
 • [Rycerz Niepokalanej] do wszystkich wyciąga miłującą dłoń, za wszystkich się modli, za wszystkich cierpi, wszystkim dobrze życzy, pragnie szczęścia dla wszystkich, bo tak chce Bóg!

Pisma o. Maksymiliana umocniły w ks. F. Blachnickim miłość do Niepokalanej, niezłomność w trudnościach oraz troskę o człowieka. Potwierdza to również poniższa wypowiedź Sługi Bożego na łamach dodatku do Gościa Niedzielnego "Niepokalana Zwycięża" – medium założonej po powrocie z Niepokalanowa Krucjaty Trzeźwości. W drugim numerze dodatku "Niepokalana Zwycięża" pod pseudonimem Gabryel Mar ks. Franciszek Blachnicki określa św. Maksymiliana jako Hetmana Koronnego Królowej Polski:

Dlaczego nazywamy go Hetmanem Koronnym Królowej Polski? – Bo w swoim heroicznym życiu zostawił nam wspaniały wykład zasad nadprzyrodzonej taktyki, którą muszą stosować wszyscy rycerze Niepokalanej w walce z grzechem i wszelkim złem moralnym. Zasady te są następujące:

1. Maryja w swym Niepokalanym Poczęciu starła głowę szatana, odniosła nad nim zupełne i doskonałe zwycięstwo.

2. Spodobało się Bogu przez nią zwyciężyć szatana do końca świata. Ona jest narzędziem Bożych zwycięstw w duszy ludzkiej. (…)

3. Aby więc zwyciężyć zło w swojej duszy trzeba zbliżyć się do Niepokalanej wezwać ufnie jej pomocy. (…)

4. Stawszy się Jej rzeczą i własnością – prosimy ją o to, aby posłużyła się nami, jako swoim narzędziem w dokonaniu tego, co o Niej powiedziano "Ona zetrze głowę twoją". Stajemy się jej rycerzami i staramy się z Jej pomocą – zwyciężyć zło w duszy bliźnich.

Oto są zasady nadprzyrodzonej taktyki w walce o sprawę Bożą w duszy ludzkiej – zasady, których całym swym życiem uczy nas Ojciec Maksymilian Kolbe. Zasady te obowiązują w życiu jednostkowym i w życiu społecznym.

Dalej ks. F. Blachnicki wskazuje na o. Maksymiliana jako na kierownika duchowego zawiązanej Krucjaty:

Aby zwyciężyć zło w skali społecznej, zło będące siłą kształtującą oblicze społeczności, epoki – wyciskającej na niej swoje piętno, nadające jej styl – trzeba stworzyć nową społeczność. ruch i armię – oddaną Niepokalanej jako zbiorowe narzędzie w Jej ręku – przez które Ona przekształci oblicze świata, wyciśnie na nim nowe piętno i narzuci nowy styl. Taką armią – takim zbiorowym narzędziem w ręku Niepokalanej, Królowej Polski pragnie być Krucjata Trzeźwości. Przyjmuje ona w zupełności powyższe zasady nadprzyrodzonej taktyki i poddaje się kierownictwu duchowemu ojca Maksymiliana Kolbe, Hetmana Koronnego Królowej Polski. (Niepokalana Zwycięża, 27 października 1957 r.)

Źródła:

 • www.niepokalanow.pl
 • Ks. A. Wodarczyk. Prorok Żywego Kościoła