Powiadomienia

Multimedia

VII 1963 Pierwsza Oaza Niepokalanej

W 1963 r. Zespół Niepokalanej, zajmujący się do tej pory pracą w Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości, pod przewodnictwem ks. F. Blachnickiego organizuje w Szlachtowej k. Szczawnicy rekolekcje zamknięte. Od 1967 r. są organizowane analogiczne Oazy Nowego Życia dla chłopców.

Nawiązując do prowadzonych dla ministrantów Oaz Dzieci Bożych Sługa Boży włącza do programu również treści, które rozwijał w Krucjacie Wstrzemięźliwości tuż przed jej likwidacją: czystość, skromność, abstynencja, powstrzymanie się od palenia tytoniu, wychowanie nowego człowieka.

O tym, jak głęboko utrwaliły się sposoby działania Krucjaty Wstrzemięźliwości, świadczą, zachowane na starych drukach zlikwidowanej Krucjaty, zobowiązania dziewcząt uczestniczących w Oazie Niepokalanej.

Sługa Boży opracował tzw. "pedagogikę wstydliwości", odwołując się do godności osoby ludzkiej. Troska o skromność i czystość miała wyrażać się w odpowiednim stroju, szczególnie na zgromadzeniach liturgicznych. Abstynencję proponował jako dar miłości i oddania siebie w pomocy ludziom zniewolonych alkoholizmem. Uważał, że za postawą abstynencji powinna iść modlitwa i świadectwo.

 

W praktyce uczestnicy oazy po jednym ze spotkań byli zachęcani do podjęcia zobowiązania abstynencji od alkoholu. 

Takie zobowiązania abstynenckie były wypełniane również na blankietach zlikwidowanej już Krucjaty Wstrzemięźliwości.
 
Na podstawie A. Wodarczyk. Prorok Żywego Kościoła

Wesele Wesel 2020

Ks. Mirosław Kszczot, Ks. Władyslaw Zązel, Koordynatorzy z Komitetem Organizacyjnym oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel mają zaszczyt zaprosić do Radomia na XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe Wesele Wesel w dniach 30.7.-2.8.2020.

ORDW w Wilnie

Zapraszamy członków KWC na ORDW w Wilnie w terminie 11-19 lipca 2020.