Powiadomienia

Multimedia

VII 1963 Pierwsza Oaza Niepokalanej

W 1963 r. Zespół Niepokalanej, zajmujący się do tej pory pracą w Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości, pod przewodnictwem ks. F. Blachnickiego organizuje w Szlachtowej k. Szczawnicy rekolekcje zamknięte. Od 1967 r. są organizowane analogiczne Oazy Nowego Życia dla chłopców.

Nawiązując do prowadzonych dla ministrantów Oaz Dzieci Bożych Sługa Boży włącza do programu również treści, które rozwijał w Krucjacie Wstrzemięźliwości tuż przed jej likwidacją: czystość, skromność, abstynencja, powstrzymanie się od palenia tytoniu, wychowanie nowego człowieka.

O tym, jak głęboko utrwaliły się sposoby działania Krucjaty Wstrzemięźliwości, świadczą, zachowane na starych drukach zlikwidowanej Krucjaty, zobowiązania dziewcząt uczestniczących w Oazie Niepokalanej.

Sługa Boży opracował tzw. "pedagogikę wstydliwości", odwołując się do godności osoby ludzkiej. Troska o skromność i czystość miała wyrażać się w odpowiednim stroju, szczególnie na zgromadzeniach liturgicznych. Abstynencję proponował jako dar miłości i oddania siebie w pomocy ludziom zniewolonych alkoholizmem. Uważał, że za postawą abstynencji powinna iść modlitwa i świadectwo.

 

W praktyce uczestnicy oazy po jednym ze spotkań byli zachęcani do podjęcia zobowiązania abstynencji od alkoholu. 

Takie zobowiązania abstynenckie były wypełniane również na blankietach zlikwidowanej już Krucjaty Wstrzemięźliwości.
 
Na podstawie A. Wodarczyk. Prorok Żywego Kościoła

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia - Rościnno

W dniach od 7 do 11 listopada 2019r. Centralna Diakonia Wyzwolenia organizuje w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie diecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie, Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, których twórcą jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki(szczególnie z filii pelplińskiej i poznańskiej).

Rekolekcje: Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia

"Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia - czyli Niepokalana Matka Kościoła Patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Rekolekcje odbędą się w terminie 10-13.Październik 2019 r. w Swarzewie