XX Krajowa Pielgrzymka KWC w roku Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa

Wielki Jubileusz 2000

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał mnie,
abym ubogim niósł dobra nowinę, więzniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 18-19)

 

Sobota, 9 wrzesnia 2000 r.

10.00 Spotkanie diakonii spolecznych: wyzwolenia, życia, narodu

15.00 Godzina Miłosierdzia

16.00 Katecheza

18.00 Posiłek

19.00 Eucharystia

Apel Jasnogórski

21.30 Misterium znaków KWC

24.00 Nocne czuwanie

24.00 otwarty miting AA

Niedziela, 10 wrzesnia 2000 r.

7.00 Jutrznia z katecheza

8.00 Posilek

9.00 Droga Krzyzowa KWC ze swiadectwami jej czlonków

12.30 Eucharystia

Zakończenie pielgrzymki ok. g.14.