XXI Krajowa Pielgrzymka KWC

Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba
oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami.

/ Novo Millenio Ineunte 29 /

Plan pielgrzymki:

Sobota, 8 września 2001 r.

10.00 – Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu
15.00 – Godzina Miłosierdzia
16.00 – Katecheza
18.00 – Posiłek
19.00 – Eucharystia
Apel Jasnogórski
21.30 – Misterium znaków KWC
24.00 – Nocne czuwanie
24.00 – Otwarty miting AA

Niedziela, 9 września 2001 r.

7.00 – Jutrznia z katechezą
8.00 – Posiłek
9.00 – Droga Krzyżowa KWC ze świadectwami jej członków
12.30 – Eucharystia