XXII Krajowa Pielgrzymka KWC

Sobota, 7 września 2002 r.

10.00 Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu (sala na dole)

15.00 Godzina Miłosierdzia Diakonia Życia- Bełchatów (kaplica)

16.00 Katecheza ks. Ryszard Andukiewicz – Warmia (kaplica)
18.00 Posiłek

19.30 Eucharystia bp Ireneusz Pękalski – Łódź (bazylika)

Apel Jasnogórski

21.30 Misterium znaków KWC Diakonia Wyzwolenia diec. Bielsko-Żywieckiej (bazylika)
24.00 Nocne czuwanie – wspólnota KWC z Dębicy (bazylika)

24.00 spotkanie towarzyszące – otwarty miting AA (panorama)

Niedziela, 8 września 2002 r.

8.00 Jutrznia z katechezą – o. Oskar Puszkiewicz, Krucjata Dziecięca, Rybnik (kaplica)
9.00 Droga Krzyżowa KWC ze świadectwami jej członków

Diakonia Wyzwolenia z Tomaszowa Maz. (ogród za klauzurą)

12.30 Eucharystia ks. Piotr Kulbacki, Moderator KWC (ołtarz polowy)

Zakończenie pielgrzymki ok. g.14.