XXV Krajowa Pielgrzymka KWC

Niepokalanów, sobota-niedziela, 10 – 11 września 2005: „Eucharystia źródłem wolności”

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA 2005

10.00 – Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu, miłosierdzia

15.00 – Godzina Miłosierdzia (Diakonia Życia)

16.00 – Katecheza

Posiłek

19.30 – Eucharystia

Apel Jasnogórski

21.30 – Misterium znaków KWC

24.00 – Nocne czuwanie

24.00 – otwarty mityng AA

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA 2005

8.00 – Jutrznia z katechezą

9.00 – Droga Krzyżowa KWC (ze świadectwami jej członków)

12.30 – Eucharystia – przewodniczy bp. A. Dydycz (zakończenie ok. g. 14.)