Peregrynacja krzyża KWC (materiały pomocnicze)

Dlaczego Krzyż Krucjaty

Krucjata – to znaczy, że podejmujemy dzieło odnowy moralnej w mocy Krzyża. Krzyża „na którym zawisło zbawienie”. Chcemy temu Krzyżowi się pokłonić, aby uprosić w naszych wspólnotach, parafiach łaskę owoców Krucjaty.

Chcemy zgromadzić się z Maryją pod znakiem Chrystusowego Krzyża, aby odnowić w sobie łaskę Zmartwychwstałego – pokój wolności dzieci Bożych, aby ta wolność dotarła szczególnie do tych, którzy zranieni niewolą grzechu czy nałogu już o własnych siłach powstać nie mogą.

Chcemy stanąć w prawdzie o mocy Chrystusowego krzyża, w prawdzie o Bożym miłosierdziu przekraczającym nasze wyobrażenia.

Dlatego będziemy się gromadzić w naszych wspólnotach na nabożeństwach adoracji Krzyża. Znakiem towarzyszącym naszej modlitwie będzie ikona krzyża zwana Krzyżem Krucjaty. Przedstawia ona nie tylko wyobrażenie Zbawiciela, ale także tych, którzy stali pod Krzyżem, oraz dwu patronów Krucjaty: św. Stanisława i św. Maksymiliana. Zgromadzeni przy Krzyżu będziemy uczestniczyć w liturgii eucharystycznej wraz z aniołami i wszystkimi świętymi uczestnikami liturgii Niebiańskiej, liturgii wolnych już w pełni.

Niech moc Znaku Zbawiciela pokona złe moce trzymające w niewoli odkupione dzieci Boże, aby już tu na ziemi uczestniczyć mogły w pierwocinach Królestwa Niebieskiego.

Świadomi naszej słabości i naszego grzechu chcemy stawać się coraz bardziej wolni i wyzwalający.

Niech ten znak wyzwolenia idzie do naszych parafii – niech wzywa do podjęcia Czynów Wyzwolenia.

……….

Inaczej naszą inicjatywę nazwano sztafetą modlitewną Krucjaty. Po zakończeniu obchodów Wielkiego jubileuszu, Kongres KWC i Pielgrzymka KWC na Jasnej Górze, zainicjowały czuwania przy krzyżu w poszczególnych diecezjach.

Do udziału w modlitwie, które stają się jakby rekolekcjami Krucjaty, są zapraszani wszyscy pragnący modlić się o wyzwolenie człowieka. Jest to dla nich także szansą poznania podstawowego ewangelizacyjnego przesłania Krucjaty, zachęcając do włączenia się w nią. 

Czuwania nie posiadają stałego konspektu, z założenia ma to być idea danej diecezji, mobilizując do osobistego rozwoju człowieka i charyzmatów jakie posiada. Pomysł „sztafety modlitewnej” ma być wiec oddolną inicjatywą głoszenia ewangelii w swoim małym środowisku, jakim jest parafia, a szerzej patrząc cała diecezja.

Niemniej jednak zamieszczamy materiały do wykorzystania. Nie są to materiały obowiązkowe.

Materiały do pobrania:

Czuwanie przy Krzyżu Krucjaty_podręcznik.doc

Przygotowanie parafii.doc

Ikona Krzyża Krucjaty.docx

Niedziela z Krzyżem.doc

Przebieg czuwania.doc

Modlitwa KWC.doc

Modlitwa o beatyfikację o.Blachnickiego.doc

Rozważania różańcowe.doc

Drogi Krzyżowe.doc

    Zapisz się do newslettera