Peregrynacja krzyża KWC

Inaczej naszą inicjatywę nazwano sztafetą modlitewną Krucjaty. Po zakończeniu obchodów Wielkiego jubileuszu, Kongres KWC i Pielgrzymka KWC na Jasnej Górze, zainicjowały czuwania przy krzyżu w poszczególnych diecezjach. Do udziału w modlitwie, które stają się jakby rekolekcjami Krucjaty, są zapraszani wszyscy pragnący modlić się o wyzwolenie człowieka. Jest to dla nich także szansą poznania podstawowego ewangelizacyjnego przesłania Krucjaty, zachęcając do włączenia się w nią.  Czuwania nie posiadają stałego konspektu, z założenia ma to być idea danej diecezji , mobilizując do osobistego rozwoju człowieka i charyzmatów jakie posiada. Pomysł „sztafety modlitewnej” ma być wiec oddolną inicjatywą głoszenia ewangelii w swoim małym środowisku jakim jest parafia a szerzej patrząc cała diecezja.