Rekolekcje (relacje)

Relacja z ORDW w Orzyszu

W dniach 1-6 sierpnia 2021 w Orzyszu w domu CARITAS diecezji ełckiej zorganizowano i przeprowadzono rekolekcje Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia (ORDW). Rekolekcje przeprowadzili ks. Jarosław Błażejak, powołany na krajowego moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Basia i Irek Siemkowie z diecezji drohiczyńskiej i Centralnej Diakonii Wyzwolenia.

Ośrodek rekolekcyjny do 1991 r. był jednostką karną Ludowego Wojska Polskiego. W rekolekcjach uczestniczyło 32 zaangażowanych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z polskich diecezji, m.in. białostockiej, gdańskiej, łowickiej, płockiej czy poznańskiej.

Głównym celem rekolekcji ORDW „jest doprowadzenie do decyzji zaangażowania się w zespole diakonii wyzwolenia, przygotowują równocześnie owe zespoły do zorganizowania i prowadzenia stanicy KWC oraz do przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych Ewangelia wyzwolenia” (ks. Franciszek Blachnicki, Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła, Podręcznik, wyd. 4. Krościenko 2004, s. 27-28, w skrócie Podręcznik KWC, s. 31-32). Rekolekcje organizowane są w praktyce „dla członków KWC, którzy zdolni już są do decyzji służby jako animatorzy KWC i odpowiedzialności za to dzieło w swoim środowisku. Po przeżyciu ORDW zawiązane zespoły będą spotykać się na swojej dalszej formacji, modlitwie i będą podejmować rozpoznane zadania według otrzymanych darów. Owocem ORDW będą zatem parafialne (środowiskowe) rekolekcje jako służba wśród konkretnych ludzi” (ks. Piotr Kulbacki, Wstęp do podręcznika ,,Wyzwoleni w Chrystusie”, s. 5).

Program rekolekcji to przypomnienie pierwotnej formuły inicjatora ks. Franciszka Blachnickiego, stąd organizatorzy rekolekcji starali się prowadzić je wiernie zgodnie z wytycznymi założyciela Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka według podręcznika „Wyzwoleni w Chrystusie”. Program szczegółowy rekolekcji: dzień przyjazdu i rozpoczęcie rekolekcji, 1. dzień: Światło-Życie – znak wyzwolenia, 2. dzień: Nowy Człowiek – człowiek wyzwolony, 3. dzień: Wspólnota a wyzwolenie, 4. dzień: Nowa kultura – kultura wyzwolona.

Dni rekolekcyjne upływały według następującego porządku: jutrznia z katechezą dnia, śniadanie, seminarium diakonii wyzwolenia, krąg liturgiczny, namiot spotkania, Eucharystia, obiad, seminarium abstynenckie, krąg biblijny, nieszpory, kolacja, nabożeństwo ewangelizacyjne. W głoszenie Wprowadzenia do seminariów w kolejne dni rekolekcji prowadził Dariusz Kwiatkowski, jednocześnie animator muzyczny. W dniu wyjazdu, czyli posłania, uczestnicy rekolekcji dzielili się po zakończonej Eucharystii swoim świadectwem z rekolekcji.

Uczestnicy ORDW zostali zapoznani z projektem Strategii KWC na następne lata. Projekt zaprezentował Henryk Kowalczyk. Ponadto, rozpoczynając rok pracy 2021/2022 w Ruchu Światło-Życie pod hasłem „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, Andrzej Kowalski dokonał bieżącej analizy sytuacji i tekstu książki ks. Franciszka Blachnickiego, wydanej w Carlsbergu w roku 1985. Wskazał na rolę wspólnoty i dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Ruchu Światło-Życie, gdzie potrzeba odwagi wiary i świadectwa wobec pojawiających się nowych zjawisk, zdarzeń i zniewoleń. „Kiedy poznaliśmy już tajemnicę naszego powołania chrześcijańskiego, tajemnicę Żywego Kościoła jako wspólnoty tych, którzy w Duchu Świętym przez Chrystusa oddani są Bogu Ojcu, żywimy wszyscy pragnienie odnowienia swego oddania się, wejścia głębiej w postawę Chrystusa wobec Boga Ojca, żywimy pragnienie stania się Kościołem, czyli wspólnotą oddaną w Duchu Świętym przez Chrystusa Bogu Ojcu” ( ks. Franciszek Blachnicki, Homilia na dzień 4 – Nowa Kultura – kultura wyzwolenia w Podręczniku rekolekcji wyzwolenia – Wyzwoleni w Chrystusie, s. 201).

Maciej Jóźwiak

Może cię zainteresować

    Nasza strona korzysta z plików cookies. Czytaj więcej
    Akceptuj