kaliska Spotkania modlitewne

Dziękczynienie za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kaliszu

W kościele św. Piotra i Pawła w Kaliszu od 32 lat zawsze ósmego dnia miesiąca o godzinie 18 rozpoczyna się modlitwa w intencji wyzwolenia z nałogów osobistych i społecznych prowadzona przez krucjatowiczów tej parafii. Na modlitwę zapraszani są członkowie KWC z miasta i okolic, ale aktywnie uczestniczą też parafianie, zawsze jest sporo intencji.

Wybrany dzień nie jest przypadkowy, gdyż 43 lata temu 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił Krucjatę Wyzwolenia Człowieka jako żywe dzieło podarowane Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie. Dzień wcześniej złożył wpis do Księgi Czynów KWC.
Dlaczego? Gdyż ks. Franciszek Blachnicki (dzisiaj Sługa Boży) wraz z członkami Ruchu Światło-Życie odpowiedział na apel papieża skierowany do rodaków w 1978 roku u progu pontyfikatu: „Proszę przeciwstawiajcie się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu…”.
Dlatego w kolejne rocznice staramy się świętować, dziękować Bogu i Niepokalanej Matce Kościoła (głównej patronce KWC) za otrzymany dar bycia w krucjacie, za stałą modlitwę i uzdrowienia.
Do Kalisza przyjechali krucjatowicze z południa diecezji – Cieszęcina, Galewic i Doruchowa oraz diecezjalny animator diakonii wyzwolenia. Dziękowaliśmy za post, który podejmujemy w intencji drugiego człowieka: „nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem” bo ufamy, że potrzeba wielu abstynentów, by zmienić nawyk picia alkoholi i by móc w wolności dziecka Bożego wybierać. Również uczymy się stawać w prawdzie Ewangelii i doświadczać wyzbywania się egoizmu, pychy, zakłamania, nieakceptacji drugiego człowieka.


Nasze dziękczynienie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową w obecności relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy jego obrazie, następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej. Kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Tofil – proboszcz parafii, a zarazem opiekun naszej wspólnoty. Śpiewy, które prowadził Dominik Bochen, uświetniły ten dzień. Całość uzupełniła litania do Najświętszego Serca Jezusowego, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, świadectwa krucjatowiczów i odśpiewanie hymnu KWC „Serce wielkie nam daj”.
Po zakończeniu krucjatowicze i ich sympatycy spotkali się na wspólnej kolacji, zaś parafianie, którzy musieli udać się do swoich obowiązków, zostali poczęstowani cukierkami.
Chwała Bogu, Niepokalanej za dar pobłogosławienia przygotowań i wspólnej obecności wśród nas.
Dorota Kasprzak – animator parafialnej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera