Powiadomienia

Multimedia

Intencje - Sierpień

Intencje skrzynki modlitewnej – Sierpień 2014 r.

O zdrowie dla Kornelii i Iwony. Ula [2014.08.28]

O siłę i wiarę dla Basi. Mama [2014.08.28]

O zdanie egzaminów dla Piotra. Mama [2014.08.28]

O trzeźwość dla Fabiana. Ula [2014.08.28]

O trzeźwość dla matki mojej dziewczyny i o to by nie raniła słowami czynami. Michał [2014.08.28]

Dziękuję Ci Boże za dar KWC oraz łaski otrzymane - siły do walki w życiu, to że jestem bardziej asertywny i widzę jakie daję świadectwo . Michał [2014.08.28]

Dziękuję Bogu za trzeźwość, że nigdy nie przyjdę z pracy do swojej kobiety pijany. Michał [2014.08.28]

Dziękuję Ci, Panie, za spotkanie ze wspólnotą KODA w Rokitnie. Ola [2014.08.27]

O uwolnienie Michała z uzależnienia. N. [2014.08.27]

O dary Ducha Św. na rozeznianie sprawy przystapienia do KWC dla Wandy i Marleny. Ola [2014.08.27]

O uwolnienie z grzechów nieczystości. Miłosz [2014.08.27]

O uwolnienie z grzechów nieczystości. Dominik [2014.08.27]

O uwolnienie z grzechów nieczystości. Ola [2014.08.27]

O wyzwolenie ze strachu i zamknięcia się na innych, bym mogła pełniej i lepiej pomagać innym. Ola [2014.08.27]

O wiarę w Kościół Boże dla Natalii. Maryna [2014.08.27]

O uwolnienie z alkoholizmu taty mojego chłopaka. Agata [2014.08.27]

O cud nawrócenia brata. Irena [2014.08.26]

O uzdrowienie Marzeny. Jan [2014.08.25]

O potrzebne łaski dla Jana i rodziny w czasie choroby żony. Diakonia KWC [2014.08.25]

O wyjaśnienie sprawy oszustwa. Aleksandra [2014.08.25]

O uratowanie związku Ani i Ryszarda oraz potrzebne dla nich łaski od Pana. Krystian [2014.08.25]

Dziękuję Ci, Niepokalana, za wczorajszą pielgrzymkę wspólnoty do Lichenia oraz za łaski przez nas otrzymane. Ola [2014.08.24]

O zdrowie dla Asi. Ala [2014.08.24]

O łaskę zamieszkania razem z dziećmi Izy. Jarek [2014.08.24]

O wyjaśnienie sprawy oszustwa. Ola [2014.08.24]

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Bogumiły i Stefana oraz dla całej ich rodziny. Urszula [2014.08.22]

O operację oczu dla Stefana, czuwaj nad nim Maryjo, prowadź lekarzy. Urszula [2014.08.22]

O błogosławione owoce pielgrzymki wspólnoty KWC do Lichenia. Ola [2014.08.22]

O znalezienie dobrego mieszkania dla rodziny córki. Ula [2014.08.21]

Dziekuję Ci, Boże, za trzeźwy udział syna  w weselu. Matka [2014.08.20]

Przez wstawiennictwo św,Jana Pawła proszę Pana Boga o uzdrowienie syna z nałogów. Matka [2014.08.20]

O pomyślne zakończenie kryzysu małżeńskiego. Ewa [2014.08.17]

O dobre decyzje przy otwarciu gabinetu lekarskiego. Ewa [2014.08.17]

O uzdrowienie z choroby nowotworowej mojej żony Józefy. Ryszard [2014.08.16]

O uzdrowienie kryzysu w małżeństwie Magdy i Grzegorza, powrót do Boga, pojednanie, by nie wątpili w Boże Miłosierdzie. Basia [2014.08.16]

O wyzwolenie Roberta z hazardu i uratowanie rodziny. Basia [2014.08.16]

O pomoc Marcinowi w dokonaniu właściwego wyboru. Basia [2014.08.16]

O znalezienie dobrego kandydata na męża. Magda [2014.08.14]

O pogłębienie relacji z Jarkiem. Magda [2014.08.14]

O czystość, pokój, cierpliwość i miłość w rodzinie. Magda [2014.08.14]

O wierzącego męża dla siostry. Magda [2014.08.14]

O błogosławieństwo Boże, abym mogła skończyć studia z dobrymi wynikami i znależć dobrą pracę. Magda [2014.08.14]

O błogosławieństwo dla diecezjalnej diakonii wyzwolenia. Ola [2014.08.14]

Dziękuję Ci, Panie, za radość spotkania diakonii. Ola [2014.08.14]

O radość wieczną dla sp. Henryka. Lucyna [2014.08.12]

Dziękuję Ci, Panie, za mojego brata. Ola [2014.08.10]

O radość wieczną dla śp. Teresy. Dorota [2014.08.09]

O wszelkie łaski dla pielgrzymujących na Jasną Górę. Jola [2014.08.09]

O zgodę i pojednanie w rodzinie oraz w intencji znanej Maryi.  Jola [2014.08.09]

O błogosławieństwo Boże na każdy dzień. Magda i Dawid z dziećmi [2014.08.09]

O uwolnienie od  mocy szatańskiej całej Naszej rodziny; prosząc jednocześnie o ochronę
Świętych, Archaniołów, Aniołów, Maryi Panny oraz odnalezienie  woli Pana Boga w naszym życiu. Magda i Dawid z dziećmi [2014.08.09]

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za otrzymane łaski. Magda i Dawid z dziećmi [2014.08.09]

O trzeźwość dla Artura. Matka [2014.08.08]

O miłość i Boże błogosławieństwo dla zagrożonego małżeństwa  Agaty i Artura, dla
dobra 2 letniej Uli. Matka [2014.08.08]

O zgodę na pomoc Arturowi w pracy przez dobrych ludzi oraz kapelana Krzysztofa i KWC przemyskie. Matka [2014.08.08]

O trzeźwość brata. Lidia [2014.08.08]

Dziękuję Ci, Panie, za mojego brata. Aleksandra [201.08.07]

O pokój serca i wyjaśnienie sprawy zatrudnienia. Ola [2014.08.07]

O uratowanie naszego małżeństwa, przemianę męża i prowadzenie przez Ducha Św. Ewa [2014.08.07]

Dziękuję za zgodę rodziców na wesele bezalkoholowe i podjęcie abstynencji w sierpniu przez ojca. Agnieszka [2014.08.06]

O opiekę, siły, potrzebne łaski dla Alicji i Beaty na czas pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Beata [2014.08.04]
 
Mateczko miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci Siostre Weronikę. Beata [2014.08.04]
 
O łąskę zdrowia dla Rozali. Zofia [2014.08.04]
 
O cud uzdrowienia dla  Noela i Ani. Wiesia [2014.08.04]
 
Mateczko niej w opiece Basie i Krzysztofa. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę nawrócenia dla znajomego. Ania [2014.08.04]
 
O łaskę wyzwolenia dla Pawła. Adam [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia dla Stefanii i Agnieszki. Agnieszka [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Ewy i Andrzeja. Przyjaciółka [2014.08.04]
 
O utrzymanie ciąży dla Nicoli, Wiesia [2014.08.04]
 
O uwolnienie od lęku i dar przebaczenia oraz wypełniane Woli Bożej w swoim życiu. Paulina [2014.08.04]
 
O pokój wieczny dla zmarłego z powodu alkoholu Janusza. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia dla Joanny i Witolda. Wiesia [2014.08.04]
 
O uratowanie małżeństwa Beaty i Janusza. Klaudia [2014.08.04]
 
dar  mocnej wiary i trzeźwości dla Grzegorza, potrzebne łaski na czas terapii. Wojtek [2014.08.04]
 
O uzdrowienie  moich relacji z Karoliną. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia. Małgorzata [2014.08.04]
 
O dar trzeźwości dla Romana, Małgorzaty, Marysi i Janusza. Beata [2014.08.04]
 
O uzdrowienie moich relacji z Wojtkiem. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, potrzebne łaski dla Niego oraz całej Rodziny. Beata [2014.08.04]
 
O utrzymanie ciąży dla Marii. Bożena [2014.08.04]
 
O łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne laski dla Jego Rodziny. Halina [2014.08.04]
 
O dar trzeźwości  dla Dariusza oraz zdrowie dle Ewy. Marysia [2014.08.04]
 
O dar trzeźwości i potrzebne łaski dla Wojtka. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2014.08.04]
 
W intencji Spotkań Duchowych w Niechobrzu, o potrzebne łaski dla Księdza Bogdana. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę wiary, zdrowia, pracę dla Artura. Asia [2014.08.04]
 
O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2014.08.04]
 
O dar pracy dla Andrzeja, Wojtka  i Roberta. Beata [2014.08.04]
 
O wyjaśnienie sprawy zaginięcia pieniędzy. Zofia [2014.08.04]
 
O łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństwa Krystyny i Bogdana, Izy i Bogdana.  Beata [2014.08.04]
 
O łaskę uzdrowienia z depresji dla Krystyny. Ewa [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Marysi i Roberta oraz ich adoptowanych dzieci. Beata [2014.08.04]
 
O odczytanie Woli Bożej w swoim życiu dla Kasi i Pawła, łaskę mocnej wiary. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Karola. Ryszard [2014.08.04]
 
O zgodę i miłość w Rodzinie. Ryszard [2014.08.04]
 
O łaskę uwolnienia dla Danuty. Ryszard [2014.08.04]
 
O  uzdrowienie relacji Natalii i Macieja. Beata [2014.08.04]
 
O  łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski  dla Andrzeja i Alicji. Beata [2014.08.04]
 
O zgodę i miłość w rodzinie Beaty. Beata [2014.08.04]
 
O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Anny. Beata [2014.08.04]
 
O ulgę w cierpieniu dla Marzeny i potrzebne łaski dla Niej i lekarzy. Beata [2014.08.04] 
 
O uratowanie małżeństwa Wiolety i Dariusza. Wiesia [2014.08.04]
 
O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę nawrócenia dla Macieja, Kingi, Natalii. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla mojej Mamy. Beata [2014.08.04]
 
O łaskę wiary dla Moich Braci i ich Rodzin. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne laski dla moich Przyjaciół i ich Rodzin. Beata [2014.08.04]
 
O dar trzeźwości dla Andrzeja, Korneli, Agaty, Anny, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza, Małgorzaty, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii – Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Mirki,  Marysi, Beaty, Halinki, Reneaty,Marysi, Ewy i  Ich Rodzin, Beata [2014.08.04]
 
O odczytanie Woli Bożej w swoim życiu. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Księdza Krzysztofa i Księdza Ireneusza, Ks. Bogdana, Ks. Mariusza, Ks. Macieja, Beata [2014.08.04]
 
O łaskę zdrowia i inne potrzebne Łaski dla Siostry Justyny,  Siostry Ani i Siostry Stelli. Beata [2014.08.04]
 
O uratowanie małżeństwa  Danuty i Ryszarda oraz Kornelii i Łukasza. Beata [2014.08.04]
 
O zdrowie, łaskę małżeństwa, wyjście z trudnej sytuacji finansowej, trzeźwość i potrzebne łaski dla całej rodziny. Robert [2014.08.04]
 
O łaskę uzdrowienia dla Marysi  oraz potrzebne łaski dla Jej rodziny. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Klaudii oraz całej Rodziny. Beata [2014.08.04]
 
O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Rafała. Beata [2014.08.04]
 
O uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja. Beata [2014.08.04]
 
O potrzebne łaski dla Marka i Jego Rodziny.Beata [2014.08.04]
 
uwolnienie z nałogu bliskich mi osób. Żanna [2014.08.03]
 
O błogosławieństwo dla mnie i narzeczonego oraz odwagę w przygotwaniu wesela bezalkoholowego. Agnieszka [2014.08.02]
 
O błogosławieństwo dla synowej Agaty, by wspomogła męża w powrocie do pracy. Mama [2014.08.02]
 
O błogosławieństwo dla Uli i jej rodziców. Babcia [2014.08.02]
 
O trzeźwość dla moich sąsiadów. ks. Andrzej [2014.08.01]
 
O dobre przygotowanie i błogosławione owoce ewangelizacji w Ostrawie. ks. Teofil [2014.08.01]
 
O błogosławieństwo w działalności trzeźwościowej społeczności lokalnej. Czesława [2014.08.01]
 
O nawrócenie Sanny. Renata [2014.08.05]
 
O uzdrowienie Marzeny z nowotworu. Mąż [2014.08.05]
 
O pracę dla Basi. Ola [2014.08.01]
 
O pojednanie z siostrą. Halina [2014.08.01]
 
O znalezienie pracy. Małgorzata [2014.08.01]
 
O załatwienie trudnych spraw rodzinnych przez Karola zgodnie z wolą Bożą. Mama [2014.08.01]
 
O miłosierdzie Boże oraz uwolnienie z prób samobójczych dla Józefa, Józka, Tadeusza i Grzegorza. Maria [2014.08.01]
 
O szczęśliwą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2014.08.01]
 
O trzeźwość dla moich sąsiadów Agnieszki, Leszka, Henryka, Marka. Renata [2014.08.01]
 
O uświęcenie powołania, trwanie w abstynencji i potrzebne łaski dla pewnego kapłana. Przyjaciele [2014.08.01]
 
O nawrócenie Kamili. Babcia [2014.08.01]
 
O dar wiary dla Bogusława. Halina [2014.08.01]
 
Za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o uzdrowienie Krzysztofa z nowotworu. Ola [2014.08.01]
 
O nawrócenie i trzeźwość dla Mariana. Ela [2014.08.01]
 
O nawrócenie i trzeźwość Janusza. Żona [2014.08.01]
 
O wyzwolenie z alkoholizmu, depresji i prób samobójczych Renaty i Janusza. Ola [2014.08.01]
 
O pojednanie Magdy i Lidki. Renata [2014.08.01]
 
O trzeźwość dla Agnieszki. Halina [2014.08.01]
 
O łaskę zbawienia, uwolnienie od choroby alkoholowej i łaskę odwagi do życia w trzeźwości dla Mariana. Elżbieta [2014.08.01]
 
O trzeźwość brata. Józefa [2014.08.01]
 
O uzdrowienie z depresji i nawrócenie Marcina. Tata [2014.08.01]
 
O pracę dla synów Jarosława i Marcina. Mieczysław [2014.08.01]
 
O nawrócenie moich dzieci i wnuków. Joanna [2014.08.01]
 
O zdrowie dla mamy. Aneta [2014.08.01]
 
O nawrócenie Kasi i Marcina. Ciocia [2014.08.01]
 
O uzdrowienie międzypokoleniowe, o uwolnienie, o uzdrowienie relacji dla o. Wojciecha. Ewa [2014.08.01]
 
O charyzmat poświęcenia i radosnej, ofiarnej służby bliźniemu dla o. Wojciecha. Ewa [2014.08.01]
 
O dar miłości i łaskę wiary dla o. Wojciecha. Ewa [2014.08.01]
 
 
 
Msze Św. w intencjach podziękowań i próśb polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:
 
27 sierpnia w Krościenku o godz. 11.45 odprawi ks. Piotr Kulbacki
27 sierpnia w Krościenku o godz. 18.00 odprawi ks. Piotr Kulbaki
28 sierpnia w Skwierzynie o godz. 18.00 odprawi ks. Marcin Fabisiak CM
29 sierpnia w kaplicy Chrystusa Sługi Krościenku o godz. 8.00 odprawi ks. Piotr Kulbacki
 
01.08 - 31.08