Jak pogłębiać wiedzę o Krucjacie?

Podstawowym materiałem do prowadzenia spotkań diakonii jest podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jeśli nie przerobiliście go, zdanie po zdaniu, na spotkaniach, to zróbcie to. Można wykorzystać także inne teksty ks. Franciszka Blachnickiego związane z Krucjatą. Bieżące i poprzednie numery "Eleuterii" obfitują w materiał do modlitwy, katechez, dyskusji. Dużą pomocą jest książka "Ziarno pszenicy" mówiąca o Krucjacie w "przypowieściach".

Teksty źródłowe dostępne są w Diakoniach Słowa Ruchu Światło-Życie. O starsze pozycje trzeba pytać u osób będących od wielu lat w Ruchu. Podajemy wykaz materiałów, które mogą się przydać:

 • F. Blachnicki, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Podręcznik – najnowsze wydanie: Krościenko nad Dunajcem 2004.
 • F. Blachnicki, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie, Carlsberg 1985 (dostępny jest również reprint krajowy).
 • F. Blachnicki, Abstynenckie Credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Krościenko nad Dunajcem – Wrocław 2000.
 • F. Blachnicki, Wolni i wyzwalający, Krościenko nad Dunajcem 1999 (lub wyd. 2. Poznań 2001 – dostępne w księgarniach).
 • F. Blachnicki, Godziny Taboru, Carlsberg – Lublin 1989.
 • F. Blachnicki, Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985 lub Kraków 2003.
 • F. Blachnicki, Tylko miłość buduje – homilia z 11 VII 1979 r. (płyta CD).
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka – informator-ulotka, [Krościenko nad Dunajcem 1999].
 • "Eleuteria", Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (kwartalnik).
 • W. Dokurno, Być wolnym, Toruń 1995.
 • J. Mikulski, Polska teologia wyzwolenia, Tarnów 2002.
 • P. Kulbacki, Ziarno pszenicy, Poznań 2002 (dostępne w księgarniach).
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej. IV Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Krościenko nad Dunajcem – Wrocław 2002.
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci.  V Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Krościenko nad Dunajcem – Łódź – Kraków 2003.
 • Eleuteria nr 58, kwiecień – czerwiec 2004

Ks. Piotr Kulbacki

  Zapisz się do newslettera