Powiadomienia

Multimedia

Ochrona życia i zdrowia dzieci w okresie prekoncepcyjnym, pre- i postnatalnym

Międzynarodowa konferencja na KUL

 

Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny KUL oraz Fundacja Rozwoju KUL zapraszają 25 marca 2013 r. z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia na Międzynarodową Konferencję pt. Ochrona życia i zdrowia dzieci w okresie prekoncepcyjnym, pre- i postnatalnym.

Zgłoszenia uczestnictwa do 8 marca 2013 r. w formie elektronicznej na adres:psychfiz@kul.pl.

Miejsce: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL, Gmach Główny, I piętro

Program:

9.45 - 10.00 Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji - o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju KUL

Chrońmy dzieci przed

10.00 - 10.30 … laboratoryjną produkcją, lek. med. gin.-poł. Tadeusz Wasilewski (NaproMedica Białystok)

10.30 - 11.00 … brakiem odpowiedzialności prokreacyjnej, dr hab. Urszula Dudziak, lek. med. Anna Dudziak-Kaczyńska (KUL i WOMP)

11.00 - 11.30 … zabijaniem w łonach matek, dr inż. Antoni Zięba (Kraków PFROŻC)

11.30 - 12.00 … alkoholowym zespołem płodowym, prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (UKSW)

12.00 - 12.30 Sesja plakatowa - tematy przedstawione na tablicach na korytarzu I piętra Gmachu Głównego KUL, promocja książki „Życie czy śmierć”, kwadrans dla środków społecznego przekazu

12.30 - 13.00 … przemocą seksualną, mgr Yuliya Šviderska (Ukraina)

13.00 - 13.30 … ateizacją, ks. mgr lic. Andris Ševels MIC (Łotwa)

13.30 - 14.00 … permisywną edukacją seksualną, mgr Gabriela Kuby (Niemcy) - DVD

25.03