Powiadomienia

Multimedia

Wesele Wesel 2020

Ks. Mirosław Kszczot, Ks. Władyslaw Zązel, Koordynatorzy z Komitetem
Organizacyjnym oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel (weselewesel.pl) mają
zaszczyt zaprosić do Radomia na XXVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw,
Które Miały Wesela Bezalkoholowe Wesele Wesel w dniach 30.7.-2.8.2020.
Patrz - http://weselewesel.lap.pl/aktualnosvci.2020/Radom.php

Program Spotkania będzie obejmował tradycyjną Mszę Św. z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich oraz całonocną bezalkoholową zabawę weselną,
prowadzoną przez wodzireja. Planowane są jak zwykle nabożeństwa i Msze
Św. z kazaniami. Przewiduje się ponadto prelekcje, debaty, prezentację tańców ludowych, koncert muzyki dętej, zwiedzanie (m.in. Muzeum Wsi), oraz inne atrakcje.

Już Święty ojciec Jan Stanisław Papczyński (1631-1701), spowiednik króla Jana Sobieskiego i założyciel zakonu OO. Marianów zdawał sobie sprawę z
tego, że jedną z przyczyn chylenia się Polski ku upadkowi jest pijaństwo. Dlatego poruszał ten problem w swojej pracy duszpasterskiej a sam zdecydował się na abstynencję, nakazując jednocześnie jej przestrzeganie założonemu przez siebie zakonowi. Z tego powodu zakon OO. Marianów można uznać za prekursora polskich organizacji trzeźwościowych. Ta i inne, później powstałe organizacje trzeźwościowe pozwoliły przetrwać naszemu Narodowi trudny czas zaborów.

W dzisiejszych czasach stajemy przed większymi wyzwaniami niż nasi przodkowie. Dlatego potrzebne są bardziej radykalne środki. Krzewiąc ideę wesel bezalkoholowych okazujemy naszym braciom i siostrom wielką, chrześcijańską miłość, gdyż dajemy im szansę na wejście do wiecznej szczęśliwości w Niebie, a mając wesele bezalkoholowe otwieramy swej przyszłej rodzinie bramy Niebios.