Powiadomienia

Multimedia

XXIII Krajowa Pielgrzymka KWC

Prawda miarą wolności

SOBOTA, 13 WRZEŚNIA 2003

10.00 - Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu, miłosierdzia

15.00 - Godzina Miłosierdzia – Diakonia Życia

16.00 - Katecheza – bp Adam Lepa

Posiłek

19.30 - Eucharystia – przewodniczy bp Adam Lepa

Apel Jasnogórski

21.30 - Misterium znaków KWC (Diakonia Wyzwolenia Diecezji Łowickiej)

24.00 - Nocne czuwanie – Dębica

24.00 - otwarty mityng AA

NIEDZIELA, 14 WRZEŚNIA 2003

8.00 - Jutrznia z katechezą

9.00 - Droga Krzyżowa KWC ze świadectwami jej członków

12.30 - Eucharystia (zakończenie ok. g. 14.)