Rekolekcje (relacje) Wydarzenia ogólnopolskie

Rekolekcje KWC w Siemiatyczach 29 kwietnia – 3 maja 2022 PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE

Rekolekcje prowadzili członkowie Centralnej Diakonii Wyzwolenia w klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Opiekę duchową sprawował ks. dr Dariusz Kucharek, ojciec duchowny drohiczyńskiego seminarium.
Seminaria związane z tematem rekolekcji prowadził: Maciej Jóźwiak, zaznajomił też słuchaczy z działalnością ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu, przybliżył czym była Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodu.
O „Strategii KWC” przyjętej na Kongresie KWC w listopadzie 2021 r. opowiedział Henryk Kowalczyk. Jeden z wieczorów przeznaczono na ubogacającą wymianę doświadczeń – uczestnicy dzielili się szczegółami swojej służby w diakoniach wyzwolenia w swoich diecezjach.
Szczególnie ważne były dwa świadectwa, które wygłosili Renata Kościelska – żyjący świadek życia Ojca Franciszka Blachnickiego oraz Danuta i Grzegorz Drozdowscy, którzy opowiedzieli o dzieciach DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Rekolekcje spędzone w Siemiatyczach na Podlasiu, nad Bugiem to także piękny czas zwiedzania i szerzenia Nowej Kultury. Oprócz przechadzek po Siemiatyczach uczestnicy rekolekcji udali się na Górę Grabarkę, do najważniejszego sanktuarium prawosławia w Polsce oraz do Drohiczyna. W Drohiczynie zwiedzili katedrę i muzeum diecezjalne. Podczas wizyty w katedrze z uczestnikami rekolekcji spotkał się biskup diecezji drohiczyńskiej bp. Piotr Sawczuk.
Niedzielną Eucharystię przeżywano w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Czartajewie wraz z parafianami krajowego moderatora KWC ks. Jarosława Błażejaka.
W rekolekcjach wzięły udział 34 osoby z diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej, gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, lubelskiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

Może cię zainteresować