Przegląd kategorii

Wydarzenia ogólnopolskie

Wydarzenia ogólnopolskie

Konferencja „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania”

Konferencja „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania” zgromadziła 11 czerwca 2022 w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów w Warszawie kilkadziesiąt liderów trzeźwości z całej Polski. To wydarzenie rozpoczęło cykl konferencji promujących Narodowy Program Trzeźwości w różnych diecezjach.

Spotkanie wypełniło szereg prelekcji wybitnych specjalistów zajmujących się problemami związanymi z walką o trzeźwość, profilaktyką, rolą, jaką na polu kształtowania trzeźwej obyczajowości ma do spełnienia rodzina, parafia, samorząd, państwo.

Czytaj więcej

Rekolekcje (relacje) Wydarzenia ogólnopolskie

Rekolekcje KWC w Siemiatyczach 29 kwietnia – 3 maja 2022 PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE

Rekolekcje prowadzili członkowie Centralnej Diakonii Wyzwolenia w klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Opiekę duchową sprawował ks. dr Dariusz Kucharek, ojciec duchowny drohiczyńskiego seminarium.
Seminaria związane z tematem rekolekcji prowadził: Maciej Jóźwiak, zaznajomił też słuchaczy z działalnością ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu, przybliżył czym była Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodu.
O „Strategii KWC” przyjętej na Kongresie KWC w listopadzie 2021 r. opowiedział Henryk Kowalczyk. Jeden z wieczorów przeznaczono na ubogacającą wymianę doświadczeń – uczestnicy dzielili się szczegółami swojej służby w diakoniach wyzwolenia w swoich diecezjach.
Szczególnie ważne były dwa świadectwa, które wygłosili Renata Kościelska – żyjący świadek życia Ojca Franciszka Blachnickiego oraz Danuta i Grzegorz Drozdowscy, którzy opowiedzieli o dzieciach DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Rekolekcje spędzone w Siemiatyczach na Podlasiu, nad Bugiem to także piękny czas zwiedzania i szerzenia Nowej Kultury. Oprócz przechadzek po Siemiatyczach uczestnicy rekolekcji udali się na Górę Grabarkę, do najważniejszego sanktuarium prawosławia w Polsce oraz do Drohiczyna. W Drohiczynie zwiedzili katedrę i muzeum diecezjalne. Podczas wizyty w katedrze z uczestnikami rekolekcji spotkał się biskup diecezji drohiczyńskiej bp. Piotr Sawczuk.
Niedzielną Eucharystię przeżywano w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Czartajewie wraz z parafianami krajowego moderatora KWC ks. Jarosława Błażejaka.
W rekolekcjach wzięły udział 34 osoby z diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej, gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, lubelskiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

Spotkania modlitewne Wydarzenia ogólnopolskie

na czas wielkiego postu

Rozważania na Drodze Krzyżowej
z Bł. Kardynałem Wyszyńskim podczas  41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki KWC w Niepokalanowie 25 września 2021 autorstwa ks. Jarosława Błażejaka, moderatora krajowego Centralnej Diakonii Wyzwolenia.

Wstęp

Droga do świętości to droga krzyża. Jednym z jej doświadczeń jest ciemna noc zmysłów i ciemna noc ducha dana przez Boga jako niezbędne narzędzie wzrostu i oczyszczenia z egoizmu i miłości własnej. Nikt nie wymknie się tym doświadczeniom, jeśli chce wziąć swój krzyż i naśladować Mistrza z Nazaretu.

Czytaj więcej

Wydarzenia ogólnopolskie

Wmurowanie aktu erekcyjnego Centrum KWC w KroŚcienku

24 listopada 2021 r. na szczycie Kopiej Górki w Krościenku miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego powstającego budynku Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Aktu poświęcenia dokonał biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski w obecności ks. Marka Sędka – moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Jarosława Błażejaka – moderatora krajowego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Henryka Kowalczyka – wicepremiera i ministra rolnictwa, członka Centralnej Diakonii Wyzwolenia, Jana Dydy – wójta gminy Krościenko, ks. Waldemara Maciejewskiego – moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Jolanty Szpilarewicz – odpowiedzialnej głównej INMK.

Czytaj więcej

Wydarzenia ogólnopolskie

II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Sękocin Stary

II kongres KWC

W dniach 5-7 listopada 2021 r., już po raz drugi, Centralna Diakonia Wyzwolenia zorganizowała Kongres dla członków KWC ze wszystkich diecezji.

Kongres rozpoczął się w piątek wieczorem zawiązaniem wspólnoty i słowem moderatora krajowego KWC ks. Jarosława Błażejaka oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka. Oprawę muzyczną wszystkich części Kongresu zorganizował Darek Kwiatkowski, śpiewając i akompaniując na gitarze.

Czytaj więcej

Wydarzenia ogólnopolskie

40. rocznica ogłoszenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – ks. W. Ignasiak

Dzień 8 czerwca 1979 r. stał się wielkim dniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W czasie Mszy św. na lotnisku w Nowym Targu delegacja Ruchu Światło-Życie, idąc na czele procesji z darami, przyniosła Papieżowi Księgę Czynów Wyzwolenia. Ojciec święty ponownie (bowiem już w przeddzień, 7 czerwca 1979 r., w Oświęcimiu wpisał do Księgi swoje błogosławieństwo dla Krucjaty) pobłogosławił niosących Księgę i wszystkich, których nazwiska zostały już lub zostaną w przyszłości do niej wpisane.

Czytaj więcej