Browsing Category

Wydarzenia ogólnopolskie

Wydarzenia ogólnopolskie

Wmurowanie aktu erekcyjnego Centrum KWC w KroŚcienku

24 listopada 2021 r. na szczycie Kopiej Górki w Krościenku miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego powstającego budynku Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Aktu poświęcenia dokonał biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski w obecności ks. Marka Sędka – moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Jarosława Błażejaka – moderatora krajowego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Henryka Kowalczyka – wicepremiera i ministra rolnictwa, członka Centralnej Diakonii Wyzwolenia, Jana Dydy – wójta gminy Krościenko, ks. Waldemara Maciejewskiego – moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Jolanty Szpilarewicz – odpowiedzialnej głównej INMK.

Continue Reading

Wydarzenia ogólnopolskie

II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Sękocin Stary

II kongres KWC

W dniach 5-7 listopada 2021 r., już po raz drugi, Centralna Diakonia Wyzwolenia zorganizowała Kongres dla członków KWC ze wszystkich diecezji.

Kongres rozpoczął się w piątek wieczorem zawiązaniem wspólnoty i słowem moderatora krajowego KWC ks. Jarosława Błażejaka oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka. Oprawę muzyczną wszystkich części Kongresu zorganizował Darek Kwiatkowski, śpiewając i akompaniując na gitarze.

Continue Reading

Wydarzenia ogólnopolskie

40. rocznica ogłoszenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – ks. W. Ignasiak

Dzień 8 czerwca 1979 r. stał się wielkim dniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W czasie Mszy św. na lotnisku w Nowym Targu delegacja Ruchu Światło-Życie, idąc na czele procesji z darami, przyniosła Papieżowi Księgę Czynów Wyzwolenia. Ojciec święty ponownie (bowiem już w przeddzień, 7 czerwca 1979 r., w Oświęcimiu wpisał do Księgi swoje błogosławieństwo dla Krucjaty) pobłogosławił niosących Księgę i wszystkich, których nazwiska zostały już lub zostaną w przyszłości do niej wpisane.

Continue Reading

Wydarzenia ogólnopolskie

Zostań Ambasadorem Kampanii „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA, NIE RYZYKO!”

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii opracowujemy materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

Continue Reading

Wydarzenia ogólnopolskie

Zaproszenie na Oazę Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia

Spotkanie Odpowiedzialnych za Diakonię Wyzwolenia i Diakonię Życia jest miejscem wzajemnej wymiany doświadczeń oraz umocnieniem na dalszą posługę. Jest też czasem formacji i modlitwy. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy odpowiedzialni za Diakonie Wyzwolenia w diecezjach, rejonach, parafiach.
Tym razem OJDWiDŻ odbędzie się w Częstochowie, będziemy korzystać z gościnności Diecezjalnego Domu Ruchu Światło-Życie archidiecezji częstochowskiej.

DOM Ruchu Światło-Życie
ul. Dobrzyńska 112/114
42-200 Częstochowa

Formularz zgłoszeniowy:

http://goo.gl/forms/xTVkutC62N