Przegląd kategorii

Spotkania modlitewne

Spotkania modlitewne

Intencje modlitewne na listopad 2022

 • Dziękuję Ci, Panie, za uwolnienie Basi od jogi w przedszkolu. Ciocia
 • o uwolnienie Joanny od jogi i jej skutków, Aleksandra
 • o zdrowie dla wuja Bazylego. Anna i Natalia
 • o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuczki Rity, Marzena
 • o łaskę zdrowia dla zięcia Kamila, światło Ducha Świętego dla prowadzących lekarzy, potrzebne łaski dla całej rodziny, Gosia
 • dziękuję za nową pracę Adama i prośba o potrzebne łaski w tej pracy, Beata
 • w intencji rozpraw sądowych Łukasza i Kornelii, Beata
 • proszę o opiekę nad Alicją, pojednanie w rodzinie, Beata
 • dziękuje za terapię, trzeźwość brata Andrzeja i proszę o potrzebne łaski, dar wiary, Beata
 • o powrót do zdrowia dla Ani, potrzebne łaski dla jej rodziny potrzebne dary Ducha Św. dla lekarzy, Beata
 • o powrót do zdrowia dla Kamila, potrzebne łaski dla jej rodziny potrzebne dary Ducha Św. dla lekarzy, Beata
 • w intencji zbliżającej się sesji KWC Dębica, Beata
 • o pokój na świecie, na Ukrainie, Beata
 • o zgodę w rodzinie Basi, Beata
 • za duszę zmarłej Ireny, Renaty, Stanisława, Mariusza, Rozalii, Wiesławy, Beata
 • o dar trzeźwości dla Konrada, Gosia
 • proszę o trwałość małżeństwa syna Macieja i Basi, Beata
 • o silną wiarę i trzeźwość dla Marka, Beata
 • proszę o dar wiary i trzeźwości dla Witka i potrzebne łaski dla jego rodziny, Małgorzata
 • o zdrowie dla Mamy, Stanisław
 • o potrzebne łaski dla Dominiki, zdrowie i dar macierzyństwa, Beata
 • za duszę zmarłego Wojciecha, Zygmunta, Stanisława, Ahmeda, Beata
 • o potrzebne łaski dla terapeutów, Beata
 • Mateczko, dziękuje iż moja rodzina jest zdrowa, Beata
 • proszę o opiekę nad Adamem, Beata
 • oddaję Ci Mateczko moje sprawy sądowe, Beata
 • Mateczko dziękuję, iż mam pracę, Beata
 • Mateczko proszę opiekuj się Kornelią i Łukaszem, uratuj ich małżeństwo, Beata
 • Mateczko proszę o zdrowie dla mamy, Beata
 • Mateczko ratuj Gosię, Beata
 • Mateczko dziękuję za pracę Maksa i proszę o uratowanie jego rodziny, Beata
 • za duszę Bogdana, który odebrał sobie życie, Kornelia
 • Mateczko miej w opiece Kornelię, która cierpi po śmierci ojca. Proszę o zgodę w jej rodzinie, Beata
 • Proszę o pomoc Konradowi w załatwieniu sprawy córki, Gosia
 • Mateczko proszę o potrzebne łaski dla Anetki, Grzegorza, ich dzieci, o uratowanie ich małżeństwa, Beata
 • Mateczko oddaję Ci moje relacje z Adamem, Beata
 • polecam sprawę mojego małżeństwa i małżeństwa Adama, Beata
 • dziękuję Panie, iż uzdrawiasz mnie z lęków, depresji i proszę o całkowite uzdrowienie, Beata
 • Mateczko proszę o uzdrowienie moich relacji z mamą, Beata
 • Mateczko dziękuję za mojego syna Macieja, Beata
 • Mateczko dziękuję za przyjaciółki, Beata
 • o uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja, Beata
 • proszę o dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi, Beata
 • Mateczko proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi, Anety, Kasi i Joli, Beata
 • o dobrego męża dla Ewy, Beata
 • proszę o łaskę zdrowia, Marzena
 • Mateczko miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci siostrę Weronikę, Beata
 • o łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Heńka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty potrzebne łaski dla nich i ich rodzin, Beata
 • o łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne laski dla jego rodziny, Halina
 • proszę o uzdrowienie z depresji, Halina
 • o uzdrowienie relacji z siostrą i mamą, Halina
 • o dar trzeźwości dla Dariusza, Marysia
 • o łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi, Beata
 • o łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństwa Darka i Basi, Marysi i Andrzeja, Beata
 • o potrzebne łaski dla Karola, Ryszard
 • o zgodę i miłość w rodzinie, Ryszard
 • o łaskę uwolnienia dla Danuty, Ryszard,
 • o potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji, Beata
 • o potrzebne łaski dla mojej Mamy. Beata,
 • o łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata,
 • o potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata,
 • dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza, Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii, Beata
 • potrzebne łaski dla Mirki, Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin, Beata,
 • o odczytanie woli Bożej w swoim życiu, Beata
 • potrzebne łaski dla księdza Krzysztofa, ks. Bogdana, ks. Macieja, ks. Wiesława, ks. Janusza, Beata
 • o łaskę zdrowia i inne potrzebne łaski dla siostry Justyny, siostry Ani, siostry Weroniki, Beata
 • o uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda, Beata
 • o łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny, Beata
 • o sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra, Beata
 • o uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza, Beata
 • o wiarę dla Magdy, Elżbieta
 • o potrzebne łaski dla Marka, Moniki i jego dzieci, Beata
 • o łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców, Beata
 • Mateczko zapraszam Cię do moich relacji z Alą, Beata
Bez kategorii Spotkania modlitewne

Intencje modlitewne na wrzesień 2022

 • proszę o opiekę nad Alicją, pojednanie w rodzinie, Beata
 • dziękuje za terapię, trzeźwość brata Andrzeja i proszę o potrzebne łaski, Beata
 • o powrót do zdrowia dla Ani, potrzebne łaski dla jej rodziny potrzebne dary Ducha Św. dla lekarzy, Beata
 • o dobre owoce pielgrzymki KWC do Zawady, Beata
 • o pokój na świecie, na Ukrainie, Beata
 • o zgodę w rodzinie Basi, Beata
 • za duszę zmarłej Ireny, Renaty, Stanisława, Mariusza, Rozalii, Beata
 • o dar trzeźwości dla Konrada, Gosia
 • proszę o trwałość małżeństwa syna Macieja i Basi, Beata
 • o silną wiarę i trzeźwość dla Marka, Beata
 • proszę o dar wiary i trzeźwości dla Witka i potrzebne łaski dla jego rodziny, Małgorzata
 • o zdrowie dla mamy, Stanisław
 • o potrzebne łaski dla Dominiki, zdrowie i dar macierzyństwa, Beata
 • za duszę zmarłego Wojciecha, Zygmunta, Stanisława, Ahmeda, Beata
 • dziękuję i proszę o pracę dla Adama, Beata
 • o potrzebne łaski dla terapeutów, Beata
 • Mateczko dziękuję, iż moja rodzina jest zdrowa, Beata
 • proszę o opiekę nad Adamem, Beata
 • oddaje Ci Mateczko sprawy sądowe, Beata
 • Mateczko dziękuję iż mam pracę, Beata
 • o dar wiary, zdrowie i trzeźwość dla brata Andrzeja, Beata
 • Mateczko proszę opiekuj się Kornelią i Łukaszem, uratuj ich małżeństwo, Beata
 • Mateczko proszę o zdrowie dla mamy, Beata
 • Mateczko miej w opiece Łukasza, Beata
 • Mateczko ratuj Gosię, Beata
 • Mateczko proszę o pracę dla Maksa i uratowanie jego rodziny, Beata
 • za duszę Bogdana, który odebrał sobie życie, Kornelia
 • Mateczko miej w opiece Kornelię, która cierpi po śmierci ojca. Proszę o zgodę w jej rodzinie, Beata
 • proszę o pomoc Konradowi w załatwieniu sprawy córki, Gosia
 • Mateczko proszę o potrzebne łaski dla Anetki, Grzegorza, ich dzieci, o uratowanie ich małżeństwa. Beata
 • Mateczko oddaje Ci moje relacje z Adamem, Beata
 • polecam sprawę mojego małżeństwa i małżeństwa Adama, Beata
 • dziękuję Panie iż uzdrawiasz mnie z lęków, depresji i proszę o całkowite uzdrowienie, Beata
 • Mateczko proszę o uzdrowienie moich relacji z mamą, Beata
 • Mateczko dziękuję za mojego syna Macieja, Beata
 • Mateczko dziękuję za przyjaciółki, Beata
 • o uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja, Beata
 • proszę o dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi, Beata
 • Mateczko proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi, Anety, Kasi i Joli. Beata
 • o dobrego męża dla Ewy, Beata
 • proszę o łaskę zdrowia, Marzena
 • Mateczko miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci siostrę Weronikę, Beata
 • o łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Heńka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty potrzebne łaski dla nich i ich rodzin, Beata
 • o łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne laski dla jego rodziny, Halina
 • proszę o uzdrowienie z depresji, Halina
 • o uzdrowienie relacji z siostrą i mamą, Halina
 • o dar trzeźwości dla Dariusza, Marysia
 • o łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi, Beata
 • o łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństwa Darka i Basi, Marysi i Andrzeja, Beata
 • o potrzebne łaski dla Karola, Ryszard
 • o zgodę i miłość w rodzinie, Ryszard
 • o łaskę uwolnienia dla Danuty, Ryszard,
 • o potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji, Beata
 • o potrzebne łaski dla mojej Mamy. Beata,
 • o łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata,
 • o potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata,
 • o dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza, Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii, Beata
 • o potrzebne łaski dla Mirki, Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin, Beata,
 • o odczytanie woli Bożej w swoim życiu. Beata
  potrzebne łaski dla księdza Krzysztofa, ks. Bogdana, ks. Macieja, ks. Wiesława, ks. Janusza, Beata
 • o łaskę zdrowia i inne potrzebne łaski dla siostry Justyny, siostry Ani, siostry Weroniki. Beata
 • o uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda, Beata
 • o łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata
 • o sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra, Beata
 • o uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza, Beata
 • o potrzebne łaski dla Marka, Moniki i jego dzieci, Beata
 • o łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców, Beata
 • Mateczko zapraszam Cię do moich relacji z Alą, Beata
Spotkania modlitewne Wydarzenia ogólnopolskie

Wesele Wesel 2022 w Łopocznie

W dniach 28-31 lipca 2022 odbyło się w Łopocznie XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe „Wesele Wesel”.

Tradycyjnie na to doroczne spotkanie ewangelizacyjno-formacyjne zaprosiło Stowarzyszenie Wesele Wesel pod duszpasterską opieką ks. prał. Władysława Zązla. Korzystaliśmy z uprzejmości Wspólnoty Ognisko Miłości w Łopocznie z jej duchowym kierownikiem ks. Mirosławem Bieleckim, która udostępniła swój dom rekolekcyjny oraz posługiwała uczestnikom.
Do Łopoczna przyjechało 30 małżeństw z różnych zakątków Polski. Program obejmował ciekawe konferencje o tematyce historycznej, religijnej i trzeźwościowej oraz zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych Szerzej piszemy o tym na stronie www.weselewesel.pl
Niezwykle cennym elementem spotkań jest dzielenie się swą drogą do wesela bezalkoholowego. I w tym roku nie brakowało barwnych, czasem nawet zabawnych historii. Dla jednych była to oczywistość wynikająca z zaangażowania w ruch oazowy. Dla innych złe doświadczenia w najbliższym otoczeniu. Czasem potrzeba wykazania się męskością. Innym razem świadomość wagi wyborów, które się dokonuje od pierwszych chwil małżeństwa. Wreszcie są tacy, którzy patrzyli w przyszłość, myśleli, jak być dobrym ojcem, dobrą matką dla swych dzieci. Zawsze jednak była to decyzja twórcza, wyzwalająca osobiste zaangażowanie.
I za każdym razem, choć czasem rodzina miała obiekcje czy opory, wesele bezalkoholowe było absolutnym sukcesem. Dopisywała frekwencja i dominowało zdumienie, że można się doskonale bawić bez alkoholu.
Stowarzyszenie Wesele Wesel organizując doroczne „Wesela Wesel”, krzewi ideę wesel bezalkoholowych i promuje trzeźwy styl życia, aby odnowić cześć katolickiego ślubu, a tym samym szacunek dla katolickiej rodziny.
Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzył go rozumem, aby go rozumnie czcił, w szczególności przy okazji uroczystości religijnych takich jak ślub i wesele, co w logiczny sposób wyklucza picie na nich alkoholu. Stawką nade wszystko jest nasza wieczność.
Św. Piotr Apostoł wzywał: „Czuwajcie i bądźcie trzeźwi. Bo diabeł jako lew ryczący krąży i patrzy, kogo by pożreć” (1 P 5,8).
Dziś niestety sama wiedza nie przekonuje ludzi do działania. Nie przekonują ani łzy dzieci ani, ich nieszczęście w postaci syndromu FAS. Świat potrzebuje świadków, że na wskroś katolickie życie nie tylko jest potrzebne, ale i możliwe.
Dlatego do Łopoczna przybyły małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, z dziećmi a także z wnukami, by swoją obecnością dać świadectwo prawdzie, że Bóg nie tylko wymaga, ale i dopomaga. Tym świadectwem przyczyniają się do poprawienia dobrostanu swojej, ale także innych rodzin, rozwoju gospodarki, polepszenia wizerunku Polski, zbawienia wszystkich, służąc w ten sposób Państwu i Narodowi.

Mieczysław Kłopotek, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Wesele Wesel
zrzeszające małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe

Spotkania modlitewne

Intencje modlitewne na sierpień 2022

 • o opiekę nad Alicją, pojednanie w rodzinie, Beata
 • dziękuję za udany zabieg dla Teresy, Beata
 • dziękuje za terapię, trzeźwość brata Andrzeja i proszę o potrzebne łaski, Beata
 • o zdrowie dla babci Krystyny, Beata
 • o powrót do zdrowia dla Ani, potrzebne łaski dla jej rodziny potrzebne dary Ducha Św. dla lekarzy, Beata
 • o dobre owoce pielgrzymki KWC do Zawady, Beata
 • o pokój na świecie, na Ukrainie, Beata
 • o zgodę w rodzinie Basi, Beata
 • za duszę zmarłej Ireny, Renaty, Stanisława, Mariusza, Rozali, Beata
 • o dar trzeźwości dla Konrada, Gosia
 • proszę o trwałość małżeństwa syna Macieja i Basi, Beata
 • o silną wiarę i trzeźwość dla Marka, Beata
 • proszę o dar wiary i trzeźwości dla Witka i potrzebne łaski dla jego rodziny, Małgorzata
 • o zdrowie dla mamy, Stanisław
 • o potrzebne łaski dla Dominiki, zdrowie i dar macierzyństwa, Beata
 • za duszę zmarłego Wojciecha, Zygmunta, Stanisława, Ahmeda, Beata
 • dziękuję i proszę o pracę dla Adama, Beata
 • o potrzebne łaski dla terapeutów, Beata
 • Mateczko, dziękuje iż moja rodzina jest zdrowa, Beata
 • proszę o opiekę nad Adamem, Beata
 • oddaje Ci Mateczko sprawy sądowe, Beata
 • Mateczko, dziękuje iż mam pracę, Beata
 • o dar wiary, zdrowie i trzeźwość dla brata Andrzeja, Beata
 • Mateczko, proszę opiekuj się Kornelią i Łukaszem, uratuj ich małżeństwo, Beata
 • Mateczko, proszę o zdrowie dla mamy, Beata
 • Mateczko, miej w opiece Łukasza, Beata
 • Mateczko, ratuj Gosię, Beata
 • Mateczko, proszę o pracę dla Maksa i uratowanie jego rodziny, Beata
 • za duszę Bogdana, który odebrał sobie życie, Kornelia
 • Mateczko miej w opiece Kornelię, która cierpi po śmierci ojca. Proszę o zgodę w jej rodzinie, Beata
 • Proszę o pomoc Konradowi w załatwieniu sprawy córki, Gosia
 • Mateczko, proszę o potrzebne łaski dla Anetki, Grzegorza, ich dzieci, o uratowanie ich małżeństwa, Beata
 • Mateczko, oddaję Ci moje relacje z Adamem, Beata
 • polecam sprawę mojego małżeństwa i małżeństwa Adama, Beata
 • dziękuję Panie, iż uzdrawiasz mnie z lęków, depresji i proszę o całkowite uzdrowienie, Beata
 • Mateczko, proszę o uzdrowienie moich relacji z mamą, Beata
 • Mateczko, dziękuję za mojego syna Macieja, Beata
 • Mateczko, dziękuję za przyjaciółki, Beata
 • o uzdrowienie relacji w małżeństwie Marysi i Andrzeja, Beata
 • proszę o dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi, Beata
 • Mateczko proszę o łaskę silnej wiary, zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi, Anety, Kasi i Joli. Beata
 • o dobrego męża dla Ewy, Beata
 • proszę o łaskę zdrowia, Marzena
 • Mateczko, miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci siostrę Weronikę, Beata
 • o łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Heńka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty potrzebne łaski dla nich i ich rodzin, Beata
 • o łaskę trzeźwości dla Stanisława i potrzebne laski dla jego rodziny, Halina
 • proszę o uzdrowienie z depresji, Halina
 • o uzdrowienie relacji z siostrą i mamą, Halina
 • o dar trzeźwości dla Dariusza, Marysia
 • o łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi, Beata
 • o łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństwa Darka i Basi, Marysi i Andrzeja, Beata
 • o potrzebne łaski dla Karola, Ryszard
 • o zgodę i miłość w Rodzinie, Ryszard
 • o łaskę uwolnienia dla Danuty, Ryszard,
 • o potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji, Beata
 • o potrzebne łaski dla mojej Mamy, Beata,
 • o łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin, Beata,
 • o potrzebne łaski dla moich Przyjaciół i ich Rodzin. Beata,
 • o dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza, Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii, Beata
 • o potrzebne łaski dla Mirki, Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin, Beata,
 • o odczytanie woli Bożej w swoim życiu, Beata
 • o potrzebne łaski dla księdza Krzysztofa, ks. Bogdana, ks. Macieja, ks. Wiesława, ks. Janusza, Beata
 • o łaskę zdrowia i inne potrzebne łaski dla siostry Justyny, siostry Ani, siostry Weroniki, Beata
 • uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda, Beata
 • o łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny, Beata
 • o sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra, Beata
 • o uwolnienie z uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza, Beata
 • o potrzebne łaski dla Marka, Moniki i jego dzieci, Beata
 • o łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców, Beata
 • Mateczko, zapraszam Cię do moich relacji z Alą, Beata
Spotkania modlitewne

Intencje modlitewne na lipiec 2022

 • O trzeźwość dla Mateusza. Mama
 • O pojednanie Joanny i Huberta. Ciocia
 • O błogosławieństwo Boże na czas rekolekcji dla mnie. Ola

….

 • O wypełnienie woli Bożej w moim życiu. Maria
 • dziękuję Ci, Panie, za obietnicę pracy. Ola
 • o znalezienie odpowiedniej pracy. Renata
 • Boże błogosławieństwo dla bp nominata Adriana. Diakonia KWC

….

 • O wyzwolenie Joasi z jogi i jej skutków. Ciocia
 • Dziękuję Ci, Panie, za uzyskanie doktoratu z liturgiki i wszelkie łaski otrzymane. Aleksandra

Nowe 12.07:

 •  proszę o udany zabieg dla Teresy, Beata
 • dziękuje za terapię brata Andrzeja i proszę o potrzebne łaski, Beata
 • dziękuję za udany zabieg Halinki, Beata

Czytaj więcej

gdańska Spotkania modlitewne

II Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej

W dniach 9-12 czerwca 2022 roku w Białogórze odbyła się II Diecezjalna Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej. Było to spotkanie członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, osób odpowiedzialnych za poszczególne części Oazy, diakonie specjalistyczne oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera