Przegląd kategorii

KWC za granicą

KWC za granicą

16. sympózium Kruciáty Oslobodenia Človeka

Słowaccy członkowie Krucjaty zapraszają na kolejne sympozjum do Lewoczy, które odbędzie się w dniach 10-12 października 2014 r.
 
Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči, Bratia minoriti v LevočiDiakonia oslobodenia Hnutia Svetlo –Život,  pozývajú širokú verejnosť na 16. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
 
Téma:  Bolesť matky – bolesť spolutrpiacich (spoluzávislosť)
 
10. – 12. október 2014
 
Program:
 
Piatok 10. október 2014
 
15.50 – sv. omša
 
  • Po sv. omši – otvorené stretnutie spoločenstva Pavol Levoča končí adoračnou pobožnosťou
 
Sobota 11. október 2014
 
Od 7.00 – registrácia, ubytovanie účastníkov
 
7.50 – Úvodná sv. omša
 
  • Ďalší program v SOŠ pre zrakovo postihnutých, Nám. Št. Kluberta č. 1
 
9.30 – otvorenie – slávnostný príhovor – o. PETER KOMANICKÝ: o. F. Blachnický a jeho vzťah k Panne Márii
 
10.00 – prednáška: o. prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. Po boku nás všetkých stojí Sedembolestná s prebodnutou dušou
 
  •  Po prednáške diskusia k téme
 
12.30-13.30 obedňajšia prestávka
 
14.00 – vystúpenie ks. Dr. PIOTR KULBACKI: História Kruciáty oslobodenia človeka v Poľsku
 
15.00 – vystúpenie MUDr. Oleg MARTINOVE a MUDr. Mária MARTINOVE PhD – Odborný liečebný ústav Psychiatrický Predná Hora: Formy pomoci závislým a spoluzávislým
 
16.00 – vystúpenie – PhDr. IVA KUCEKOVÁ: Závislí a spoluzávislí z pohľadu terapeuta
 
17.00 – beseda k odprednášaným témam
 
19.00 – Krížová cesta za závislých – vedie spoločenstvo Pavol Levoča, ktorá vyvrcholí adoráciami pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole 
 
Nedeľa 12. október 2014
 
7.30 – ranné chvály – v aule školy
 
9.00 – 10.35 – vystúpenie hostí z poľskej Kruciáty: Katarzyna OWCZAREK a Stanisława ORZEŁ
 
11.00 – záverečná sv. omša
 
Upresňujúce informácie:
  • ubytovanie: – v Útulku sv. Františka poplatok – dobrovoľný, vhodné je doniesť si vlastný 
  • spacák (možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu)
  • strava: – je zabezpečený obed v sobotu 11.10.2014, cena 3,50 €
(V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!)
 
Záujem o obed, večeru a záujem o ubytovanie prosíme nahlásiť najneskoršie do pondelka 6. októbra 2014 do 18:00 hod. alebo telefonicky na mobilné číslo 0907 977 645
 
Zmena programu vyhradená!
 
Więcej na kruciata.sk
KWC za granicą

15. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči Bratia minoriti v Levoči Diakonia oslobodenia Hnutia Svetlo–Život Vás pozývajú na
15. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
Téma: Čistota v partnerských vzťahoch
(láska nie je len o sexe)

11. – 13. október 2013

Program:

Piatok 11. október 2013 15,50 – sv. omša
po sv. omši – prednáška pre mladých so svedectvom:
– IVANA KOVAĽOVÁ: Predmanželská čistota ako dar
– Hudobno-adoračné pásmo Levočskej mládeže

Sobota 12. október 2013
Od 7.00 – registrácia, ubytovanie účastníkov
7,50 – Úvodná sv. omša
Ďalší program v SOŠ pre zrakovo postihnutých, Nám. Št. Kluberta č. 1
9,30 – otvorenie – slávnostný príhovor – páter Mgr. ROMAN GAŽÚR
10,00 – prednáška: o. doc. ThDr. PaedDr. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ PhD. – Manželstvo a rodina v Svätom písme
11,00 – prednáška: MUDr. FRANTIŠEK ORLOVSKÝ – Čím je ohrozený život v dnešnej dobe
12,30-13,30 – diskusia k prednáškam
12,30-13,30 obedňajšia prestávka
14,00 – prednáška: o. ThDr. MARTIN KOLEJÁK PhD. Predmanželské vzťahy
15,00 – " Všetko ma svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom:" (Kazateľ 3,1)
svedectvo manželov DENISA A PETER NOVÁKOVCI
16,00 – prednáška so svedectvom – IVANA KOVAĽOVÁ – Predmanželská čistota ako dar
17,00 – Svedectvo manželov – hostí z Poľska
(po každej prednáške v rozsahu max. 45 minút bude diskusia k téme – cca 15 minút – účastníci si počas prednášky pripravia písomné otázky – lístky budú pripravené a moderátor ich pripraví prednášajúcemu na diskusiu)
18,00 – večera
19,00 – Krížová cesta za závislých ulicami mesta Levoča, ktorá vyvrcholí
adoráciami pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole Sv. Ducha

Nedeľa 13. október 2013
7,30 – ranné chvály – v aule školy
8,00 – raňajky
9,00 – 10,35 – vzájomné zdieľanie účastníkov sympózia
11,00 – záverečná sv. omša

Upresňujúce informácie:
ubytovanie: – v Útulku sv. Františka poplatok – dobrovoľný, vhodné je doniesť si vlastný spacák (možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu)
strava: – je zabezpečený obed v sobotu 12.10.2013, cena 3,50 € (V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!)

Záujem o obed, večeru a záujem o ubytovanie prosíme nahlásiť najneskoršie do pondelka 7. októbra 2013 do 18:00 hod. alebo telefonicky na mobilné číslo 0907 977 645.
Zmena programu vyhradená!!!

KWC za granicą Pielgrzymki

1. pielgrzymka KWC w Czechach

1 czerwca 2005 roku odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Czechach, w Děčíně. Galeria zdjęć i relacja ze spotkania na czeskiej stronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

KWC za granicą

4. Pielgrzymka KWC na Słowacji

1. – 3. júla 2005 na trase Stará źubovňa – Mariánska hora Levoča pri príleźitosti Mariánskej púte v Levoči.

 
Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča

Úmysel: Za triezvost' slovenských rodín

Trasa: Stará źubovňa – Mariánska Hora Levoča

1. júl 2005 piatok: zraz účastníkov

do 9,00 pri hlavnom kostole v Starej źubovni

9,00 – svätá omśa Kruciáty so svedectvami

10,15 – odchod po určenej trase:

Stará źubovňa – Podolínec – Spiśská Belá

17,30 – príchod do Spiśskej Belej

18,00 – svätá omśa a evanjelizačné stretnutie

v Lendaku, potom návrat do Spiśskej Belej

21,30 – veśpery a večierka

2. júl 2004 sobota: 6,30 – budíček

7,00 – ranné chvály a svätá omśa Kruciáty

8,00 – pokračovanie púte – v smere

źubica – Vlková – Mariánska Hora

18,00 – príchod na Mariánsku Horu

3. júl 2005 nedeža – účast' na hlavnom programe Mariánskej púte

Zapisz się do newslettera