Pielgrzymki Wydarzenia ogólnopolskie

42. PIELGRZYMKA KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA – LEŚNA PODLASKA

W sobotę 24 września 2023 odbyła się 42. Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Matki Podlasia zwanej także Matką Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej. Na Podlasie w diecezji siedleckiej przybyło 560 pielgrzymów z całej Polski – zarejestrowano grupy i osoby indywidualne z diecezji: białostockiej, częstochowskiej, drohiczyńskiej, gdańskiej, gliwickiej, katowickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, lubelskiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, radomskiej, sandomierskiej, siedleckiej, sosnowieckiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, zamojsko-lubaczowskiej.

Po rejestracji pielgrzymi zgromadzili się w bazylice Sanktuarium pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, gdzie przywitał ich krajowy moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. dr Jarosław Błażejak z diecezji drohiczyńskiej. Zawiązano wspólnotę modlitwą i śpiewem, zaś ks. Błażejak przedstawił harmonogram pielgrzymki.

Swoje słowo do pielgrzymów skierował ks. dr Marek Sędek, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie. Ks. Marek przedstawił w zarysie krótką historię powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której inicjatorem był Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Moderator krajowy przekazał uczestnikom wiadomości dotyczące przebiegu budowy Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem, które ma stać się rzeczywistą Centralną Stanicą KWC, Stanicą nr 1 dla wszystkich działań KWC w Polsce i za granicą. Poprosił też uczestników o identyfikowanie się z budową Centrum KWC i wsparcie tego dzieła tak modlitwą, jak i ofiarą, którą można wpłacić poprzez stronę wspieram.oaza.pl

Na pielgrzymkę KWC do Leśnej Podlaskiej został zaproszony dr Robert Derewenda, wykładowca KUL, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, od młodości zaangażowany oazowicz. Znany i ceniony w Polsce historyk przedstawił podczas konferencji nowe wątki z życia ks. Franciszka Blachnickiego, zaprosił na konferencję do Lublina na KUL, która w dniach 9-10 października w całości będzie poświęcona działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Wówczas zostaną zaprezentowane trzy filmy, które za swojego życia osobiście zlecił nakręcić ks. Franciszek Blachnicki. Robert Derewenda podczas konferencji wskazał na wychowanie przez formację oazową. W oparciu o formację permanentną ks. Blachnickiego zostały wychowane tysiące Polaków do wyzbycia się niewoli i lęku, pokonania systemu komunistycznego, do przeciwstawiania się demoralizacji systemowej, serwowanej przez rządzących w okresie komunizmu. Dzięki takiemu wychowaniu przygotowano tysiące katolików do dojrzałości w chrześcijaństwie w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Robert Derewenda mówił o tzw. nonkonformizmie, czyli umiejętności odmawiania, o przyjęciu postawy krytycznej wobec zachowań zbiorowych i zjawisk społecznych, grupowych, przeciwstawiając im katolicki system wartości. Potrzeba w tym wielkiej odwagi i rozwagi, potrzeba też takich ludzi, którzy dzięki Nowej Kulturze będą przeciwstawiać się wszelkim objawom demoralizacji.

Po konferencji dra Derewendy do pielgrzymów swoje słowa skierował gospodarz miejsca, opiekun Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, proboszcz i kustosz z zakonu paulinów ojciec Justyn Duszczyk OSPPE. Ojciec Justyn przedstawił historię cudownego wizerunku Matki Bożej Leśniańskiej, sięgającą roku

1683, gdy to 26 września dwóch pastuszków – Miron Makaruk i Aleksander Stelmaszuk – szukając zagubionego bydła w zaroślach, spostrzegło zawieszony na drzewie dzikiej gruszy kamienny wizerunek Matki Bożej, który wydawał niezwykły blask. Chcąc zdjąć obraz, jeden z odważniejszych młodzieńców wszedł na drzewo, ale za każdym razem spadał na ziemię. Okoliczni mieszkańcy widząc, co się dzieje, zaczęli się gorąco modlić. Wkrótce przybył podstarości Zabłocki z niedalekiej Bordziłówki i dopiero on, jako niezwykle rozmodlony człowiek, zdjął z gruszy obraz. Na wizerunku pojawiły się kropelki „potu” i zjawisko to utrzymywało się przez dłuższy czas. Następnie Obraz zaniesiono do dworu w Bukowicach. To niezwykłe znalezisko poruszyło głęboko ówczesne władze duchowne i świeckie. Wkrótce na miejscu zjawienia się Obrazu, wzniesiono drewniany kościół. 26 września 1695 r. utworzono w Leśnej parafię. Od początku Obraz ściągał rzesze wiernych, którzy doznawali licznych łask za jego przyczyną, szczególnie uzdrowień. Biskup łucki Franciszek Prażmowski w 1700 r. wydał dekret, w którym stwierdził, że zjawiony Obraz należy uważać za cudowny.

Kustosz dalej opowiedział o tym, jak w 1727 r. przybyli do Leśnej Podlaskiej zakonnicy paulińscy, by opiekować się wizerunkiem Matki Bożej i rozrastającym się kultem Maryjnym na tych ziemiach, z jakimi trudnościami od XVIII w do czasów współczesnych musieli się mierzyć, a także  jakich  owoców doświadczyli. Ojcowie paulini otaczają to miejsce z wielką czcią i szacunkiem. Pielgrzymi KWC mogli podziwiać, jak bardzo dba się o piękno tutejszej świątyni i otoczenia wokół Bazyliki Mniejszej w Leśnej Podlaskiej.

O godzinie 12:00 na terenie przylegającym do Sanktuarium przy ołtarzu polowym pielgrzymi KWC zgromadzili się na Drodze Krzyżowej. Teksty rozważań Drogi Krzyżowej pochodziły z pamiętnika życia wewnętrznego ks. Franciszka Blachnickiego z lat 1949 – 1951, bezpośrednio z publikacji pt. „Spojrzenia w świetle łaski”. Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. Wojciech Ignasiak z Katowic, rozważania przygotowali Katarzyna i Maciej Jóźwiakowie z archidiecezji poznańskiej. Teksty rozważań czytali według kolejności członkowie Krucjaty Wyzwolenia z diecezji: zielonogórsko-gorzowskiej, lubelskiej, gdańskiej, białostockiej, zamojsko-lubaczowskiej, drohiczyńskiej, warszawskiej, płockiej, poznańskiej, warszawsko-praskiej, łomżyńskiej, łowickiej, gliwickiej i siedleckiej. Podczas czytania rozważań członkowie diakonii wyzwolenia z wymienionych diecezji przejmowali od stacji do stacji ikonę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na znak jedności diakonii. Rozważania Drogi Krzyżowej przeplatały świadectwa osób indywidualnych, małżeństw i kapłana o swoim dochodzeniu do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, o pokonywaniu nałogu alkoholizmu w swoim życiu i swoich najbliższych.

Po zakończonym nabożeństwie Drogi Krzyżowej był czas na poczęstunek. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki mogli zjeść pyszną grochówkę przygotowaną przez Gerarda Czmyra z rodziną z Domowego Kościoła rejonu Biała Podlaska. Był to czas na radosne spotkania pielgrzymów z różnych diecezji, czas na wspomnienia z rekolekcji i rozmów o działaniach podejmowanych w diecezjach.

Ostatnim punktem wieńczącym pielgrzymkę KWC do Leśnej Podlaskiej była uroczysta Msza Święta w Bazylice pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Eucharystię uświetniła piękną oprawą licznie zgromadzona młodzieżowa diakonia muzyczna oraz diakonia liturgiczna z diecezji siedleckiej. Podczas homilii ksiądz biskup wskazywał na polską rację stanu w walce z alkoholizmem, który zniewala i niszczy kolejne pokolenia Polaków. Biskup Bronakowski wspominał i przytaczał cytaty z życia wielkich obrońców trzeźwości i abstynencji: bł. Bronisława Markiewicza, św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II i drogiego wszystkim pielgrzymom Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Poświęcili oni swoje życie w trosce o godność człowieka i drogę do świętości bez alkoholu. Kaznodzieja mówił o licznych zagrożeniach wynikających z picia alkoholu, o milionie osób uzależnionych w Polsce, o kolejnych trzech milionach zagrożonych popadnięciem w nałóg alkoholizmu, o tysiącach osób, które tracą swoje życie w wypadkach pod wpływem alkoholu. Wspomniał o Narodowym Programie Trzeźwości, który należy wprowadzać nie tylko na poziomie centralnym, diecezjalnym, lecz także na poziomie parafialnym. Biskup Bronakowski wyraził wielką wdzięczność członkom, kandydatom i sympatykom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, którzy podejmują dobrowolny dar z siebie, rezygnując z picia alkoholu, za modlitwę i post w intencji osób uzależnionych. Podczas Mszy Świętej kilkanaście osób złożyło na ręce biskupa deklaracje KWC o rezygnacji z picia alkoholu na rok lub na całe życie.

Na koniec Mszy Świętej i pielgrzymki KWC ks. Jarosław Błażejak podziękował ks. biskupowi za przewodniczenie Mszy Świętej, podziękował zaangażowanym w organizację i przygotowanie pielgrzymki, uczestnikom za trud pielgrzymowania. Zaprosił na kolejną pielgrzymkę KWC, która odbędzie się na Jasnej Górze 9 września 2023 r.

Maciej Jóźwiak

Może cię zainteresować

    Zapisz się do newslettera