26 VIII 1956 Złożenie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

Złożenie Ślubów pod nieobecność, więzionego wtedy, ich autora Prymasa Tysiąclecia, w obecności Episkopatu i miliona wiernych na Jasnej Górze rozpoczęło Wielką Nowennę przed milenium chrztu Polski. Były one nawiązaniem do ślubów króla Jana Kazimierza, który 300 lat wcześniej, 1 kwietnia 1956 r. w katedrze lwowskiej, podczas ucieczki przed potopem szwedzkim obrał Matkę Bożą za Królową Korony Polskiej, ślubując Jej odrodzenie moralne i usunięcie niesprawiedliwości społecznej.

Uratuje Polskę od potopu alkoholowego

Tekst zredagowany przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego stał się bezposrednią inspiracją do założenia Krucjaty Trzeźwości. Ks. F. Blachnicki pod pseudonimem Gabryel Mar w pierwszym numerze "Niepokalana Zwycięża" 13 października 1957 roku tak pisze:

Uratuje Polskę od potopu alkoholowego Ta sama, która przed 300 laty wybawiła ją od potopu szwedzkiego. (..) Dlaczego? Twierdzenie to jest prostą konsekwencją pewników naszej wiary. Pijaństwo jest grzechem, jest złem moralnym, namiętnością zakorzenioną w woli ludzkiej. Grzechu i zła moralnego nie można zwyciężyć bez Łaski Bożej. (…)

Ujawniła się Jej moc i Jej zwycięstwo w dniu 26 sierpnia ubiegłego roku (…). Ona pragnie królować w narodzie trzeźwym i czystym, wiernym Bogu, Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi świętemu i jego Pasterzem. Niepokalana zwycięży – pod warunkiem, że Jej w tym pomożemy, że potraktujemy poważnie złożone Jej przyrzeczenia, a zwłaszcza to: "Królowo Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu".

Poniżej przedstawiamy fragmenty Ślubów Jasnogórskich z 1956 r.

(…) Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu. (…)

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. (…)

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. (…)

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. (…)

Zdjęcie:

    Nasza strona korzysta z plików cookies. Czytaj więcej
    Akceptuj