Intencje – Sierpień

O trzeźwość dla ojcia i dwóch braci, którzy są alkoholikami. Jan [2021.08.29]

O dar potomstwa dla Ani i Mateusza. Mateusz [2021.08.27]

O wyzwolenie Ani z uazleżnienia od alkoholu i depresji. Dorota [2021.08.26]

Dziękuję Bogu i Niepokalanej za stałe wsparcie w służbie KWC. Dorota [2021.08.26]

O dobre przygotowanie i błogosławione owoce pielgrzymki KWC do Niepokalanowa. diakonia KWC [2021.08.21]

O błogosławione owoce słowackiej pilegrzymki Ruchu Światło-Życie i KWC do Krościenka. diakonia KWC [2021.08.21]

Dziękujemy Ci, Panie, za czas pielgrzymki KWC do Skalmierzyc i nowych odpowiedzialnych w diecezji kaliskiej. diakonia KWC [2021.08.21]

Dziękuję Ci, Panie, za mojego promotora. Aleksandra [2021.08.19]

O jedność naszego małżeństwa, zaufanie i odnowienie miłości, przyjęcie darów jakie Bóg złożył w sakramencie. Jarosław [2021.08.08]

O łaskę nawrócenia i wyzwolenia z uzależnień dla Mieczysława, Krzysztofa, Tomasza, Stanisława, Michała, Klaudii. Leokadia [2021.08.08]

O łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego dla Patrycji i Krzysztofa. Leokadia [2021.08.08]

O potrzebne łaski dla Moniki i jej rodziny. Leokadia [2021.08.08]

O opiekę Aniołów Stróżów dla moich wnucząt. Leokadia [2021.08.08]

O umocnienie wiary, zdrowie i zgodę w rodzinie. Leokadia [2021.08.08]

O cierpliwość i wytrwałość dla chorych i cierpiących, oraz tych, którzy się nimi opiekują. Leokadia [2021.08.08]

Panie mój, dziękuję Ci, za otrzymane laski, za to, że jesteś zawsze przy mnie zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach. Leokadia [2021.08.08]

Maryjo, dziękuję Ci, za Twoją nieustanną opiekę nade mną i moją rodziną. Leokadia [2021.08.08]

O dobre zalatwienie sprawy operacji i zdrowie dla Karoliny. Lucyna [2021.08.07]

 

Dziękuję Ci, Panie, za zdrowie i powrót Maryli ze szpitala. Natalia [2021.08.07]

 

O pokój serca dla Teresy praz pojednanie z wnuczką. Renata [2021.08.04]

 

O zdrowie dla Maryli. Natalia i Ania [2021.08.04]

 

Maryjo, dziękuję za ocalenie życia 16 lat temu. Artur [2021.08.04]

Boże, dziękuję za moje przemiany duchowe które nastąpiły od tamtego zdarzenia przed 16 laty. Artur [2021.08.04]

Panie, dziękuję za cudne chwile i nowe życie, za wieczne teraz. Artur [2021.08.04]

O szczęśliwe rozwiązanie oraz potrzebne łaski na co dzień dla mojej żony.

O zdrowie dla teściów i rodziców. Artur [2021.08.04]

O pomyślne zakończenie sprawy kradzieży dużej kwoty od moich rodziców. Artur [2021.08.04]

O zdrowie fizyczne i psychiczne. Artur [2021.08.04]

O stałe zatrudnienie. Artur [2021.08.04]

O dobry wybór animatora KWC w diecezji kaliskiej. Diakonia KWC [2021.08.04]

O udaną operację i zdrowie dla Janiny. Ania i Natalia [2021.08.04]

 

O udaną operację i zdrowie dla Leszka. Ciocia [2021.08.04]

 

O miłość i zgodę w małżeństwie Joanny i Krzysztofa. Ola [2021.08.04]

 

O miłość i zgodę w małżeświe Joanny i Huberta. Renata [2021.08.04]

Dziękuję Ci, Panie, za czas pielgrzymki do Częstochowy i otrzymane łaski. Ola [2021.08.01]

O dar wiary i trzeźwości dla Witka i potrzebne łaski dla jego rodziny. Małgorzata [2021.08.01]

O zdrowie dla mamy i potrzebne łaski dla rodziny. Paweł [2021.08.01]

O zdrowie i potrzebne łaski dla Joli. Aleksandra [2021.08.01]

O nawrócenie i trzeźwość dla Agnieszki. Jola [2021.08.01]

O zdrowie dla mamy. Stanisław [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Dominiki, zdrowie i dar macierzyństwa. Beata [2021.08.01]

Boże, dziękuję Ci, za zdrowie mamy. Beata [2021.08.01]

Panie, dziękuję za wyleczenie nogi Alicji. Beata [2021.08.01]

O miłosierdzie Boże dla duszy zmarłego Zygmunta. Beata [2021.08.01]

O dobre owoce  pielgrzymki KWC do Częstochowy. Beata [2021.08.01]

Panie, dziękuję za szczęśliwy powrót i pracę Adama. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla terapeutów. Beata [2021.08.01]

Mateczko, dziękuję, iż moja rodzina jest zdrowa. Beata [2021.08.01]

O opiekę nad Adamem. Beata [2021.08.01]

Oddaję Ci, Mateczko, sprawy sądowe. Beata [2021.08.01]

Mateczko, dziękuję, iż mam pracę. Beata [2021.08.01]

O zdrowie i trzeźwość dla brata Andrzeja. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski do Rozalii. Beata [2021.08.01]

O trzeźwość dla Wiesławy i Błażeja. Renata [2021.08.01]

O pojednanie Asi i Huberta. Ciocia [2021.08.01]

O dobrą śmierć dla Marii i Czesława. Maria [2021.08.01]

O ukończenie czwartego rozdziału i korekty doktoratu. Ola [2021.08.01]

Mateczko, proszę, opiekuj się Kornelią i Łukaszem, uzdrów ich małżeństwo. Beata [2021.08.01]

Mateczko, miej w opiece Asię, która jest w stanie błogosławionym. Beata [2021.08.01]

Mateczko, proszę o zdrowie dla mamy.  Beata [2021.08.01]

Mateczko, miej nas w opiece w tym trudnym czasie pandemii. Beata [2021.08.01]

O zatrzymanie pandemii na całym świecie. Beata [2021.08.01]

Mateczko, miej w opiece Łukasza. Beata [2021.08.01]

O radość wieczną dla zmarłych członków KWC Dębica: Anny, Stanisława, Basi, Doroty, Frania, Frania, Grażyny. Beata [2021.08.01]

Mateczko, proszę o pocieszenie dla rodzin zmarłych. Beata [2021.08.01]

Mateczko, ratuj Gosię i Ahmeda. Beata [2021.08.01]

Mateczko, proszę o pracę dla Maksa i uratowanie jego rodziny. Beata [2021.08.01]

O miłosierdzie Boże dla Bogdana, który odebrał sobie życie. Kornelia [2021.08.01]

Mateczko, miej w opiece Kornelię, która cierpi po śmierci ojca. Beata [2021.08.01]

O zgodę w rodzinie Kornelii. Beata [2021.08.01]

O pomoc  Konradowi w załatwieniu sprawy córki. Gosia [2021.08.01]

Mateczko, proszę o potrzebne łaski dla Anety, Grzegorza i ich dzieci. Beata  [2021.08.01]

O uratowanie małżeństwa Anety i Grzegorza. Beata [2021.08.01]

Mateczko, oddaję Ci moje relacje  z Adamem. Beata [2021.08.01]

Panie, polecam sprawę mojego małżeństwa i małżeństwa Adama. Beata [2021.08.01]

Dziękuję, Panie, iż uzdrawiasz mnie z lęków, depresji  i proszę o całkowite uzdrowienie. Beata [2021.08.01]

Mateczko, proszę o uzdrowienie moich relacji z mamą. Beata [2021.08.01]

Mateczko, dziękuję za mojego syna Macieja. Beata [2021.08.01]

Mateczko, dziękuję za przyjaciółki. Beata [2021.08.01]

O uzdrowienie relacji w małżeństwach: Marysi i Andrzeja, Marysi i Wojtka. Beata [2021.08.01]

O dar silnej wiary i trzeźwości dla Pawła oraz o potrzebne łaski dla Gosi. Beata [2021.08.01]

O dar silnej wiary, trzeźwość i zdrowie dla Marka oraz o potrzebne łaski dla Beaty. Beata [2021.08.01]

O błogosławieństwo Boże dla moich Krokowiczów i Sycharowców. Beata [2021.08.01]

Mateczko proszę o łaskę silnej wiary , zdrowie i uratowanie małżeństwa Małgosi, Zosi, Beaty, Basi, Anety, Kasi i Joli. Beata [2021.08.01]

O uzdrowienie relacji Marty i Roberta oraz potrzebne łaski dla mnie. Ela [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Marysi i jej dzieci. Beata [2021.08.01]

O dobrego męża dla Ewy. Beata [2021.08.01]

O łaskę zdrowia. Marzena [2021.08.01]

O opiekę Niepokalanej nad Pawłem i jego żoną. Wiesia [2021.08.01]

Mateczko, miej w opiece Zgromadzenie Sióstr Zawierzenia, polecam Ci siostrę Weronikę. Beata [2021.08.01]

O zdrowie duszy i ciała dla Doroty. Ela [2021.08.01]

O łaskę zdrowia i trzeźwości dla Mariusza, Grzegorza, Ryszarda, Henka, Jurka, Dariusza, Grzegorza, Małgorzaty oraz potrzebne łaski dla nich  i ich rodzin. Beata [2021.08.01]

O trzeźwość dla Stanisława i potrzebne łaski dla jego rodziny. Halina [2021.08.01]

O uzdrowienie z depresji. Halina [2021.08.01]

O uzdrowienie relacji z siostrą i mamą. Halina [2021.08.01]

O dar trzeźwości  dla Dariusza. Marysia [2021.08.01]

O łaskę silnej wiary oraz dobrą żonę dla Sławka. Beata [2021.08.01]

O łaskę silnej wiary oraz dobrego męża dla Asi. Beata [2021.08.01]

O łaskę dialogu małżeńskiego i uratowanie małżeństw: Basi i Darka, Marysi i Andrzeja. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Karola. Ryszard [2021.08.01]

O zgodę i miłość w rodzinie. Ryszard [2021.08.01]

O łaskę uwolnienia dla Danuty. Ryszard [2021.08.01]

O łaskę uzdrowienia dla Kornelii i Łukasza. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Andrzeja i Alicji. Beata [2021.08.01]

O dar nawrócenia i trzeźwości dla mojego brata Andrzeja. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla mojej mamy. Beata [2021.08.01]

O łaskę wiary dla moich braci i ich rodzin. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla moich przyjaciół i ich rodzin. Beata [2021.08.01]

O dar trzeźwości dla Andrzeja, Agaty, Marka, Grzegorza, Bogdana, Mirosława, Wojciecha, Bogdana, Mariusza, Bogdana, Romana, Ryśka, Janusza, Grzegorza, Bogdana i Andrzeja, Jerzego, Stanisława, Mariusza, Wojciecha, Marii. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Mirki, Marysi, Beaty, Halinki, Renaty, Marysi, Asi, Ani, Marty, Uli, Teresy, Marysi, Kasi, Ewy i ich rodzin. Beata [2021.08.01]

O odczytanie woli Bożej w swoim życiu. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Księży: Ksrzusztpa, Bodgana, Macieja, Wiesława i Janusza. Beata [2021.08.01]

O zdrowie i inne potrzebne łaski dla sióstr: Justyny, Ani i Weroniki. Beata [2021.08.01]

O uratowanie małżeństwa Danuty i Ryszarda. Beata [2021.08.01]

O łaskę uzdrowienia dla Marysi i Ryszarda oraz potrzebne łaski dla rodziny. Beata [2021.08.01]

O sakramentalny związek małżeński dla Agaty i Piotra. Beata [2021.08.01]

O uwolnienie od uzależnienia od hazardu dla Jana, Piotra, Łukasza, Andrzeja, Grzegorza. Beata [2021.08.01]

O potrzebne łaski dla Moniki, Marka i jego dzieci. Beata [2021.08.01]

O łaskę wiary i trzeźwości dla Dariusza i jego rodziców. Beata [2021.08.01]

Mateczko, zapraszam Cię do moich relacji z Alą. Beata [2021.08.01]

O pojednanie wnuczki z Bożeną. Ola [2021.08.01]

 

Msze święte w intencjach polecanych w skrzynce modlitewnej odprawią:

 

6 sierpnia o godz. 7.00 w Krościenku odprawi ks. Marek Sędek