Metody i formy działania KWC

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka,
modlitwa indywidualna i wspólnotowa,
post, całkowita abstynencja od alkoholu.

Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem (Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą – Mt 17,21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia „działaczy” w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Jakie są formy działania – zadania KWC?

Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków.

Inne formy działania członków KWC to:
– spotkania modlitewne i formacyjne członków KWC,
– organizowanie pielgrzymek w intencjach trudnych problemów społecznych,
– organizowanie uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester),
– praca w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,
– pomoc osobom uzależnionym,
– rekolekcje dla uzależnionych,
– praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,
– parafialne rekolekcje wyzwolenia,
– młodzieżowe kluby bezalkoholowe,
– tworzenie ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych,
– diakonia życia wychowanie do czystości i miłości oraz obrony życia,
i inne działania na polu zaangażowania społecznego.

Na II Kongresie KWC w Sękocinie w dniach 5-7 listopada 2021 została przyjęta „Strategia KWC na lata 2021-24„. „Strategia KWC” została wypracowana podczas I kongresu KWC na Jasnej Górze w 2019 r. oraz podczas I edycji Akademii Lokalnych Liderów Trzeźwości w 2020 r. Jest to zbiór propozycji działań dla diakonii wyzwolenia podzielonych na 8 obszarów.

Droga Siostro, Drogi Bracie … 
jeżeli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom, 

jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny, 
jeżeli pragniesz kształtować życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej 
… otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie!

    Nasza strona korzysta z plików cookies. Czytaj więcej
    Akceptuj