Parafialne rekolekcje Wyzwolenia

Ks. Franciszek Blachnicki, Podręcznik KWC

Z rozdziału VI. Taktyka Krucjaty, czyli poszczególne metody i środki działania:

7. Rekolekcje według programu „Ewangelia wyzwolenia” są pięciodniowymi rekolekcjami otwartymi, parafialnymi (środowiskowymi) opartymi na Ewangelii św. Łukasza, prowadzonymi metodą rekolekcji ewangelizacyjnych. Są one zasadniczą metodą mobilizacji członków KWC i powinny prowadzić do powstania w danej parafii lub ośrodku duszpasterskim placówek KWC. Głównym zadaniem stanicy będzie przeprowadzenie takich rekolekcji we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterskich swojego rejonu.

8. Owocem „rekolekcji wyzwolenia” powinno być także dotarcie w danym środowisku do alkoholików nałogowych oraz niewolników innych nałogów w celu zaproponowania im akcji ratunkowej prowadzonej przy pomocy metod ruchu tzw. Anonimowych Alkoholików. Akcja ta opiera się bowiem na podobnych, biblijnych przesłankach „teologii wyzwolenia człowieka”, jak KWC.

Najnowsze wydanie podręcznika Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia i parafialnych rekolekcji Ewangelia Wyzwolenia. Podręcznik proponuje fascynującą przygodę, której inicjatorem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jej uczestnikami stali się jego liczni współpracownicy oraz naśladowcy także w czasach dzisiejszych.
Spotkania ewangelizacyjne – które można przeprowadzić zarówno w parafiach jak i innych środowiskach – staną się miejscem wyzwolenia mocą Ewangelii Chrystusowej. Choć w rekolekcjach podejmowany jest na pierwszym planie problem alkoholowy, to przecież dotyczą one wszystkich uzależnień „uwłaczających godności człowieka”. Uczestnicy rekolekcji „Ewangelia Wyzwolenia” otrzymują propozycję twórczego stylu życia poprzez promowanie człowieka wolnego, gotowego wspierać ludzi uzależnionych i chroniącego młodzież.
Nowe wydanie podręcznika składa się z trzech części. Pierwsza wprowadza w zasady przygotowania rekolekcji ewangelizacyjnych, druga szczegółowo omawia nabożeństwa na każdy dzień rekolekcji parafialnych (lub środowiskowych, np. szkolnych), trzecia zaś cześć to program przygotowania zespołu prowadzącego.

Pozycję można zakupić w sklepie internetowym Wydawnictwa Światło-Życie.

    Zapisz się do newslettera