Wesele Wesel na Ziemi Kaszubskiej – czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie

Stowarzyszenie Wesele Wesel ma zaszczyt zaprosić do Trąbek Wielkich i Gdańska na XXIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesele bezalkoholowe Wesele Wesel 2017 w dniach 3-6.8.2017. Program oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.weselewesel.pl

Ziemia Kaszubska, gdzie leżą Trąbki Wielkie oraz Gdańsk, zasłynęła wspaniałym rozkwitem Bractw Trzeźwości. Szczególny czas rozwoju tych dzieł przypadł na okres po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Dzięki zaangażowaniu duchowieństwa katolickiego Bractwa Trzeźwości działały w 233 parafiach (na 274) w Diecezji Chełmińskiej. Na czele ruchu trzeźwościowego stał sam biskup chełmiński. W 1920 roku stworzył on dla nich Sekretariat Generalny w siedzibie diecezji. W nowo erygowanych parafiach powstawały natychmiast takie bractwa. Wesele Wesel w tym miejscu będzie nawiązaniem do tej chlubnej tradycji.

Idea wesel bezalkoholowych jest głęboko zakorzeniona w nauce Ewangelii. Dlatego od 55 lat „Episkopat wymaga także, żeby przyjęcia wiernych z okazji […] ślubów […] odbywały się bez alkoholu.” (patrz. „Wytyczne Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej”, przyjęte przez Episkopat Polski 17 VI 1959 r., znowelizowane 1 IV 1971 r. na 124. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie).

Wesele Wesel to oddolny ruch małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, stawiający sobie za cel krzewienie w Polsce idei wesel bezalkoholowych. Dziś często młodzi ludzie nie biorą ślubów, bo nie mają na wódkę pieniędzy, czy też nie rozumieją sensu ślubu, gdyż zaginął on gdzieś wraz z redukcją ślubu do jeszcze jednej okazji do picia, bądź też po prostu pić ani towarzystwa pijaków nie lubią. A przecież Boża łaska to podstawa do udanego życia we dwoje. Wesela bezalkoholowe są więc tym, na co młode pokolenie czeka. Z drugiej strony młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, jak takie wesele zorganizować. Wesele Wesel prezentuje pokazowe wesele, w wersjach przystępnych dla każdego zainteresowanego, a jednocześnie pokazuje rzeczywistych ludzi, którym takie wesele udało się zorganizować – ku zadowoleniu gości.

Wesele Wesel łączy pożyteczną misję z przyjemnością poznawania kultury i tradycji różnych regionów Polski. Rozpoczęło się na Śląsku, ale zawitało w Małopolsce, Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu, na Białostocczyźnie i na Podkarpaciu. Poznajemy uroki małych miejscowości jak i dużych metropolii, krajobrazy górskie, pojezierza, zabytki jak i współczesną kulturę regionalną, pielęgnującą dorobek ojców i wzbogacającą go o własne doświadczenia dla przyszłych pokoleń.

Inicjatywę Wesela Wesel popierają instytucje państwowe, samorządowe oraz pozarządowe wszystkich szczebli, a także wiele firm prywatnych. Mówiąc o państwowych instytucjach patronował nam nawet Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie, sołtysi. Z prelekcjami występują radni, posłowie, pracownicy PARPy, służby samorządowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz lokalne środowiska społeczne – stowarzyszenia, kluby itp. zajmujące się problematyką rodzinną jak i patologiami społecznymi. Wsparcia medialnego udzielają stacje telewizyjne, radiowe, czasopisma i gazety katolickie jak i nie posiadające profilu religijnego. Podczas gdy motywacja organizacji politycznych czy społecznych jest dla nas jasna, zaskakuje nas pozytywnie zaangażowanie wielu prywatnych przedsiębiorców, wyższych uczelni publicznych i prywatnych oraz prywatnych osób. Widać, że istnieje oddolne społeczne zapotrzebowanie na promocję wesel bezalkoholowych.

Inicjatorem i duszpasterzem spotkań Wesela Wesel jest ks. prałat Władysław Zązel, proboszcz z Kamesznicy, kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski d/s Apostolstwa Trzeźwości.

Drodzy małżonkowie! Z całego serca zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskim Spotkaniu Małżeństw Wesele Wesel – Trąbki Wielkie-Gdańsk 2017. Wspólnie twórzmy nowy obraz Polski. Polak abstynent katolik, człowiek szlachetny – niech świat tak kojarzy naszą kochaną Polskę i naszą świętą wiarę.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Mieczysław Kłopotek – sekretarz Zarządu
Stowarzyszenie Wesele Wesel
zrzeszające małżeństwa,
które miały wesela bezalkoholowe
weselewesel.pl
34-383 Kamesznica, ul. Beskidzka 43