Pochodnie Gedeona

Żarliwe płomienie modlitwy niczym płomienie pochodni wojska Gedeona stają się niezwykle skutecznym środkiem pokonania naszych zniewoleń, lęków i niedomagań (Sdz 7, 16-22). ( ten cytat mógłby być już na podstonie, na której pojawia się możliwość dopisania do listy jak i cała lista, tak jak było to prowadzone na starej wersji strony KWC)

Jest odpowiedzią na wezwanie naszego założyciela Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który powołując się opis sytuacji z Księgi Sędziów w swojej homilii na Dniu Wspólnoty w Krościenku w 1979 r. powiedział: „Dlatego potrzebne jest dzisiaj nowe wojsko Gedeona. Trzeba dokonać mobilizacji w skali całego narodu i wezwać tych, którzy się nie boją i potrafią zawierzyć i ufać Bogu, tych, którzy się poddadzą jednemu planowi działania i będą działać jednolicie ufając, że ten plan ratunku pochodzi od Boga. Jeżeli tak się stanie, to możemy być pewni, że Bóg nas wybawi przy pomocy tych swoich narzędzi(…) W Ruchu Światło-Życie walka Gedeona urzeczywistnia się w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.”

To inicjatywa modlitewna która od kilkunastu lat co miesiąc zrzesza osoby ofiarujące modlitwę i dar cierpienia w intencjach KWC. Zapraszamy wiec wszystkich członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do tej szczególnej modlitwy w intencjach trzeźwości. W każdym miesiącu zapalamy nowe pochodnie i wypisujemy listę nowych osób, całych wspólnot oraz inicjatyw w parafiach, które dołączają się do naszego grona.

Jeśli chcesz przyłączyć się do naszej akcji albo wiesz co dzieje się w twojej okolicy w tej intencji dopisz się do naszej listy, niech nasze „wojsko” modlitewne powiększa się coraz bardziej.